jul 132017
 

Herman Hegge is de man achter Frontier Bookshop en Frontier Publishing en is daardoor bij velen bekend.
Helaas moeten we mededelen dat Herman ernstig ziek is. Spoedig herstel is niet direct te verwachten.

Hermans ziekte heeft consequenties voor onder meer de boekwinkel. We zijn genoodzaakt de openingstijden te beperken.

De openingstijden zijn nu:  dinsdag t/m zaterdag van 12 tot 17 uur

Uiteraard heeft de afwezigheid van Herman Hegge ook gevolgen voor onze toeleveranciers en nutsbedrijven. Wij willen u vragen om enig geduld in acht te nemen, aangezien betalingen e.d. vooralsnog onvermijdelijke enige vertraging zullen oplopen.

We hopen op uw begrip voor onze verslechterde interne weersomstandigheden.
Mocht de situatie zich wijzigen dan laten we dat weten.