mrt 162017
 

In Noord en Zuid Amerika vinden wij veel oorspronkelijke legenden aangaande een dertiental kristallen schedels die lang geleden volgens onbekende methode zijn gefabriceerd en die – dat wordt tenminste in de Cherokee-legende doorgegeven – elk staan voor één van de twaalf oorspronkelijke planeten met menselijk leven, waarbij de dertiende diende als balans en verbindingsmiddel van de overige twaalf.

crystal_skull_2

Want, daar zijn álle legende het over met elkaar eens, deze kristallen schedels, waarvan men zelfs nu nog steeds niet weer hoe ze ooit konden worden en werden gemaakt, zijn ontworpen als communicatie-modules met als doel, het doorgeven van de oorspronkelijke kennis van de oorspronkelijke mensenrassen die toendertijd dus over een twaalftal planeten waren uitgezwermd.

De informatie is in deze kristallen schedels opgeslagen, net zoals wij in onze computers informatie kunnen opslaan, maar dan anders. En door op bepaalde manieren ‘met deze schedels’ te mediteren, kunnen gedeelten van de in de schedels opgeslagen informatie weer in ons bewust worden. Mensen die dit gedaan hebben, rapporteren dat zij gebeurtenissen konden zien die zich lang geleden zouden hebben afgespeeld, dat bepaalde sluimerende kennis in hen weer wakker werd gemaakt en dat ook emotioneel en spiritueel een openende en zuiverende invloed werd ervaren.

De oude legenden verhalen van een toekomstige tijd waarin alle oorspronkelijke dertien schedels bij elkaar zullen worden gebracht, wat dan zal leiden tot een psychologische stortvloed van kennis en herinnering in de collectieve psyche van de mensheid. Een gevaarlijke periode zo beweren de oude Sjamanen die nog steeds de antieke legende bewaren, omdat deze vrijkomende kennis het vermogen heeft om te genezen en te scheppen, maar ook om te vernietigen en te breken. Het een en ander zal dus af gaan hangen van in hoeverre de collectieve menselijke spirit tegen die tijd al uitgezuiverd is en de fundamentele waarden kan hanteren van liefde, waarheidsliefde en de gévende opofferingsgezindheid die aan die liefde eigen is.

Hoewel de vele ‘namaak’ gewóne schedels, gemaakt van kristal of andere halfedelstenen uiteraard niet die zuiverende en tot herinneren pressende kwaliteiten hebben die de oorspronkelijke dertien schedels gemeen hebben, valt een zekere synchronische werking daar van, louter door de overeenkomende vorm er van, niet helemaal te ontkennen. Bovendien is de schedel sowieso een krachtig symbool van sterven, loslaten van het kleine en werdergeboorte, waardoor ook de ‘gewone’ stenen of uit hout gebijtelde schedel ons in de meditatie kan helpen ons voor het hogere, oudere, diepere en puurdere zijn te openen.

Op die en andere soortgelijke manieren kunnen wij, die niet het voorrecht genieten om zélf een van die dertien oeroude verzamelplaatsen van wijsheid aan te kunnen raken, tóch iets meepakken van de algemene energie van de kristallen schedel, om ons op die wijze psychisch en spiritueel te kunnen voorbereiden op het moment-suprême dat alle oorspronkelijke dertien schedels weer bij elkaar worden gebracht.

Bron: NNF

> Nederlandse publicaties over de Kristallen Schedels in de Frontier World Webshop
> Engelstalige publicaties over de Kristallen Schedels in de Frontier World Webshop

N.B. In vitrine van de Frontier World Bookshop liggen nog enkele kleine kristallen en stenen schedeltjes op u te wachten.