apr 032017
 

Overal ter wereld vinden voortdurend rampen plaats, natuurlijke rampen als  aardbevingen, tsunami’s, vulkaanuitbarstingen en orkanen, maar ook de rampzalige gevolgen van een oorlog die de laatste honderd jaar voortdurend her of der voortwoedt.

911_211_01_small

Een van de meest tot de emoties sprekende oorlogsrampen van de laatste honderd jaar herinnering zal ongetwijfeld de reeks aan gebeurtenissen zijn die bekend staat als het 9/11 gebeuren, toen meerdere gebouwen in NewYork, waaronder de twee torens van het World Trade Centre, met een aantal door terroristen gekaapte vliegtuigen in botsing kwamen.

Dat is tenminste de officiële versie van wat er die dag gebeurd zou zijn. Maar in deze eeuw van supersnelle vliegtuigen en megasnelle internetverbindingen, waarin er niet alleen een oorlog woedt met explosieven, maar ook het nieuws op grotere schaal dan ooit (?) te voren als wapen wordt gebruikt, is er een spervuur aan aan elkaar tegenstrijdige nieuwsberichten ontstaan over wat de wérkelijke toedracht en achterliggende redenen van deze droeve gebeurtenissen zouden kunnen zijn, met dusdanig veel losse eindjes en plausibele feiten, dat je zou kunnen zeggen dat de brand daar nog steeds niet is geblust.

Onlangs is dit lopende vuur weer aangeblazen door een viertal gerenommeerde experts die hun krachten gebundeld hebben, hun ogen de kost hebben gegeven en hun gezamelijke intellect aan het werk hebben gezet, resulterend in een baanbrekende publicatie over de resultaten van hun diepgravende onderzoek aangaande de toentertijd spelende oorzakelijke factoren.

Hun eindconclusie luidt dat er in alle betreffende gebouwen sprake was van ‘controlled demolition’, waarmee is bedoeld dat er bij de vernietiging van deze gebouwen gebruik is gemaakt van explosieven met dusdanig voorbedachte rade dat het gemiddelde slopersbedrijf er trots op zou zijn geweest, ware het niet dat het hier handelde om panden die nog volledig in bedrijf waren, vol met wonende en werkende mensen!

Bron: bibliotecapleyades

> Boeken die raken aan 9/11 in de Frontier World Webshop