feb 162016
 

 

Via deze persberichten willen wij u graag informeren over de nieuwe publicaties van Frontier Publishing.
ONDERWERP VAN DIT PERSBERICHT

UITREIKING FRONTIER AWARD 2015

 

Al vele jaren looft Frontier World jaarlijks een prijs uit voor de meest grensverleggende aktie, het meest grensverleggende idee of de meest grensverleggende persoon van het jaar. Grensverleggend in de zin van het uiting geven aan een positieve betrokkenheid bij het wereldgebeuren in een poging daar een positieve draai aan te geven en deze en toekomstige generaties mensen bij te staan en van dienst te zijn in de queeste naar immer grotere vrijheid, ruimere grenzen en helderder bewustzijn.

De winnaar van de Frontier Award 2015 is Ad Broere, een econoom met 40 jaar ervaring in het bedrijfsleven, bij banken en in het onderwijs. Hierdoor is hij goed in staat om ingewikkelde items als  geld, rente en banken op een begrijpelijke, beeldende manier uit te leggen.  Sinds 2007 is hij bovendien actief als auteur en publicist:  hij schreef een drietal boeken: ‘Een Menselijke Economie’, ‘Ending the Global Casino’ en ‘Geld komt uit het Niets’. In 2011 won hij ook al de Frontier Award.

In 2014 en 2015 werd op basis van zijn boek ‘Geld komt uit het Niets’ een theaterstuk opgevoerd  onder de naam ‘De Verleiders: Door de bank genomen’, met bekende acteurs als Pierre Bokma en Victor Low en George van Houts. Na het succes van dit toneelstuk werd een burgerinitiatief gestart om het onderwerp ‘geldschepping’ in de Tweede Kamer besproken te krijgen. Vorig jaar is een boekwerkje van zijn hand verschenen waarin de schepping van geld op heldere wijze uiteen wordt gezet. En als een voetzoeker in een kippenhok brengt hij nu ook de pensioendiefstal prangend in de openbaarheid. Zijn nieuwste boek heet: ‘Hanneke de Vries leent geld bij de bank’.

Vele grensverleggers preken voor eigen parochie. De winnaar van de Frontier Award van 2015 is die grens ruim overschreden en heeft de problematiek rond het geld op het nationale aandachtsplatform weten te krijgen. Daarmee is hij met recht de winnaar van 2015.

De Award werd hem overhandigd door Nicole Zonderhuis, winnaar van de Frontier Award in 2014.

Voor meer informatie:
FRONTIER PUBLISHING
Marnixstraat 82, 1015 VX Amsterdam.
Tel.: 020-3309151
Website: http://frontierworld.nl/publishing/
E-mail: info@frontierworld.nl

Algemene Info over Frontier PublishingFrontier Publishing, onderdeel van Frontier World, is gevestigd in Amsterdam, aan de Marnixstraat 82, 1015 VX. Wij zijn geopend gedurende zes dagen per week van 11 tot 18 uur; de zondagen zijn gereserveerd voor workshops en lezingen en dan zijn uitgeverij en winkel gesloten. U kunt ons telefonisch bereiken via 020-3309151, of per email:                      info@frontierworld.nl.
Alle producten die u bij ons in de winkel kunt aanschaffen, boeken, tijdschriften, ansichtkaarten en een veelheid aan gezondheidsproducten, kunt u ook bestellen via onze webshops die gemakkelijk benaderbaar zijn via de hoofdpagina van onze website: www.frontierworld.nl.
MAGAZINE  |  BOEKEN  |  GEZONDHEIDSPRODUCTEN  |  EVENEMENTEN  |  NIEUWS


Frontier World
Marnixstraat 82
1015 VX Amsterdam
Tel.: 020-3309151
frontierworld.nl