mei 022017
 

Vanaf 3 mei t/m eind juni op de woensdagen, van 13:00 tot 18:00 uur, geeft Tom Rensen aurasessies in Frontier World te Amsterdam. Hierdoor krijg je informatie in het licht van je vraag of situatie.

tom-rensen-web1

Wat Tom schrijft over zijn sessies:
Tijdens een aurasessie kan ik een overzichtsbeschrijving geven van iemands totale energetische systeem. In dit energiesysteem, de aura, onderscheid ik drie verschillende lagen of energievelden: het fysieke veld (dat correspondeert met het lichaam), het psychisch-emotionele (etherische en astrale veld) en – zoals ik het noem – het zielsveld. Deze lagen of velden van de aura breng ik in kaart en zo komen iemands karakter, talenten en persoonlijke levensthema’s naar voren.

Tijdens een aurasessie kan ik ook de wisselwerking tussen de verschillende lagen of velden van de aura beschrijven. Aan de hand van deze beschrijving wordt duidelijk waarom iemand een bepaalde stemming of een bepaald gevoel heeft, een bepaald probleem heeft of juist waarom het zo goed gaat! Heel concreet kan ik vertellen wat er bij iemand speelt en wat daarvan de achterliggende redenen zijn. Het kan hierbij om van alles gaan: psychische of emotionele aspecten maar ook bijvoorbeeld de oorzaak van een lichamelijke kwestie.

Concrete vragen, die bij iemand leven, kunnen worden beantwoord en bepaalde gebeurtenissen kunnen worden verklaard. Daarnaast kan ik, als dat aan de orde is, de verbanden zien tussen wat er speelt in iemands huidige leven en wat er is gebeurd in een of meer vorige levens. In voorkomende gevallen kan ik iets zeggen over de toekomst.

Tenslotte kan ik de mogelijk in de aura aanwezige energietekorten of energetische blokkades blootleggen. Als er van een dergelijk tekort of blokkade sprake is, kan ik direct een energetische ‘healing’ in gang zetten. Daarmee kan het geconstateerde energietekort of de ontdekte energetische blokkade worden opgeheven.

Mijn ervaring is, dat mensen de effecten van een healing al meteen tijdens de sessie voelen en dat dit een grote bevrijding is. Ook vertellen mensen mij achteraf, dat een aurasessie heeft gezorgd voor een scherper inzicht in zichzelf en in het hoe en waarom van bepaalde gebeurtenissen. Dat is waar ik het voor doe!

Meer info vind je op Tom’s Facebookpagina.