apr 032017
 

Onze buiken zitten boordevol met bacteriën, poepkleine wezentjes die onze darmen als thuis ervaren en bij elke ontlasting met miljoenen tegelijk verhuizen van darm naar riool. Deze beestjes zíjn ook echt thuis in onze buiken, want zouden zij daar niet elke dag hun bruisende bacteriefeestjes houden, dan zou dat onmiddelijk overslaan naar het lijfelijk en psychologisch welbevinden van de ‘bezitter’ van de buik, de hooggeplaatste gastheer van het feestgedruis.

http://www.dreamstime.com/stock-photos-bacteria-image8925703

Door onder meer het ‘beschaafde’ diëet van veel van deze gastheren, met een overmaat aan koolhydraten, suikers en alkohol en vaak sowieso kwantitatief gezien een overmaat aan voedsel, is de atmosfeer op veel van deze binnenbuik-feestjes danig veranderd. Kwalitatieve voeding wordt vervangen door fastfood snacks en gaandeweg zie je dan het binnenbuikpubliek veranderen: gesprekken worden luider, méér gebakken lucht wordt gelucht, de muziek wordt wat ruwer en de sfeer is van rust en balans veranderd in onrust en hectiek.

Bacteriën met een ADHD probleem nemen de buurt over en terroriseren de oorspronkelijke bevolking en dan moet op een gegeven moment de huisbaas worden ingeschakeld. In veel gevallen gaat die baas dan gewoon maar even snel naar de huisarts waarop in veel gevallen de losgeslagen buikbevolking via bijvoorbeeld een antibioticumkuur met harde hand tot de orde wordt geroepen.

De opstandige onruststokers worden afgevoerd en … de rust keert terug, … voor even, want … die antibioticum heeft meestal ook een niet onaanzienlijk deel van de oorspronkelijke, zachtaardigere bewoners ernstige schade berokkend, waardoor de betreffende buurt verslonst en al snel – zeker als het dieet niet wordt aangepast – door weer een of andere beestenbende wordt overgenomen.

Toegegeven, somstijds is die ‘antibioticum-ME’ een geschenk uit de hemel, maar dan dient de verhuurder na zo een kuur terdege rekening te houden met de behoeften van de oorspronkelijke ‘huurders’, willen de problemen later niet in ergere vorm terugkeren.

Sinds eeuwen gebruiken veel natuurvolken een veelheid aan natuurlijke middelen die antibiotische werkingen hebben, maar die bovendien de góede buikbewonertjes op een VIP-behandeling tracteren, zodat zij weer genoeg kunnen aansterken om hun oorspronkelijke gebied weer in te nemen en leefbaar te maken.

In hieronder vermelde Bron-artikel kunt u een overzichtje tot u nemen van een aantal van deze natuurlijke remedies die u in plaats of ter ondersteuning van een antibioticum-kuur kunt gebruiken om de buik weer in zijn goede doen te helpen komen.

Bron: Goedgezond

> Boeken over bacteriën in de Frontier World Webshop