apr 132017
 

Vroeger…, zo leerden wij, vroeger aanbaden de heidenen de Godin, een verpersoonlijking, een vergoddelijking van de natuur, die als vrouwelijk werd beschouwd en de Moeder was van alles wat bestaat. Daarna kwam er een tijd waarin vooral het mánnelijke aspect als goddelijk werd gezien en aanbeden. En nu, zo beweren o.a. de Chinese wijsgeren, zal de slinger van Yin en Yang weer meer en meer gaan bewegen naar de vrouwelijke zijde en mogen wij wederom deze vrouwelijke kant van de goddelijke medaille van bewustzijn gaan herkennen, erkennen, eren en … aanbidden.

het-huis-van-isis

Niet alleen de oude Chinese filosofie, maar ook schrijfster Lauri Fransen gelooft dat de tijd van een hernieuwing en herwaardering van de oer-vrouwelijke kracht in de natuur en in de psyche is aangebroken.
Zij verhaalt in haar zeer persoonlijke boek vooral van haar eigen intieme ervaring met een specifiek ‘filosofisch’ Godinnen-archetype, Isis genoemd, zijnde de oeroude Egyptische naam van de universele moedergodin, die voor de schrijfster de abstracte filosofie ver ontgroeide en aan haar het gezicht toonde van een reële, werkelijk aanwezige en door de natuur heen werkende, ‘mensachtige’ persoonlijkheid.

Het heeft even geduurd voordat Lauri er aan wilde, het gegeven wilde en durfde accepteren, dat wat de Godin Isis haar steeds maar weer op het hart drukte ook daadwerkelijk de waarheid is: Lauri ís Isis.
En dat is ook wat de sjamanistische priesters en priesteressen van Isis van vroeger tijden hoopten te onthullen, dat zij een kanaal waren, een expressie van de Godin. En dat het aan hen was om middels hun denken, voelen en handelen een zo zuiver mogelijk kanaal te worden voor de expressie van het wezen van deze Godinnelijke Persoonlijkheid.

Het staat buiten kijf dat priesteressen bij tijd en wijle flirtten met de ‘Dark Side’ en dat Isis alleen nog in naam door hen werd beleden, met alle verduisterende gevolgen van dien. En het staat ons eveneens heel helder voor de geest hoe in het na de Godinnentijd komende God’s-rijk de mannelijke Goden al snel hun pure expressie verloren zagen gaan en er niets overbleef dan agressieve en dogmatische karikaturen van de oorspronkelijke mannelijke zijnsvonk.

De boodschap van dit boek zou kunnen worden opgevat als een uitnodiging van Godin Isis om vanuit de pure beleving van ieders innerlijke en uiterlijke vrouwelijke heiligheid de natuur in en om ons heen nu eindelijk weer als een heiligende eenheid te gaan beleven, waarin vrouwelijkheid en mannelijkheid niet hoeven strijden om de suprematie, maar functioneren als een waarlijk huwelijk.

Bron: Interview met de schrijfster

> Beschikbaar via de Frontier World Webshop
> Een artikel over Sekhmet, een Egyptische zustergodin, vindt u in Frontier Magazine 23.02
> Andere boeken over dit onderwerp in de Frontier World Webshop