feb 232017
 
Lezingen door Maurits Prins

Maurits Prins is veelbesproken auteur van de bestseller ‘Het Bedrog van Rome’, in 2015 uitgegeven door Frontier Publishing te Amsterdam. Deze nieuwe en dynamische telg aan de boom van universele wijsheid, het collectieve bovenbewustzijn waar alle betere uitvinders en schrijvers hun informatie uit putten, blijkt niet alleen veelbesproken maar ook lees verder >>

jan 042017
 
Lezingen Maurits Prins over 'Het Bedrog van Rome'

In het kader van zijn continuerende lezingencyclus over zijn bij Frontier Publishing uitgegeven bestseller ‘Het Bedrog van Rome’ geeft auteur Maurits Prins in januari en februari 2017  de volgende lezingen: 11 januari van 19:30 – 22:30 uur (Entree € 12,00 (inclusief koffie/thee)) Youniversal Studio, Biotoop, Vleugel B Zuid, Kerklaan 30B, lees verder >>