sep 152016
 

Voor velen een verzamelobject, het door ons – Frontier Publishing – uitgegeven tweemaandelijks magazine dat gewijd is aan onderwerpen die op een of andere manier grensverleggend willen zijn voor ons wereldbeeld, onze denkwijze en de ideeën die wij aanhangen over onszelf, ons lichaam, onze psyche, onze ziel en onze spirit – om  maar even een paar erg moeilijke woorden te gebruiken.

FM225-001-COVER

In Frontier Magazine nr. 134 ( september – oktober 2016) vindt u de volgende artikelen:

  • Obsessies & obsessoren raken iedereen en tegelijkertijd zijn ze onze grootste blinde vlek…

Dit artikel gaat over de relatie bewustzijn, mens blijven en vitaliteit. Daarmee gaat het ook over de essentie van geluk. Het gaat over obsessoren, wat ze zijn, hoe ze ontstaan en hoe ze in stand blijven, de vrijwording van obsessoren en het terugpakken van je vitaliteit en levenslust. Waar niet elke entiteit een obsessor is, is wel elke obsessor een entiteit. Dit begrijpen is een cruciaal gegeven met betrekking tot de meest uiteenlopende facetten van het menselijk, sociaal en maatschappelijk bestaan, klein of zelfs op wereldschaal.

  • Hoe de EU onze democratie de nek omdraait

De Europese burgerdemocratieën zullen min of meer ongemerkt en stapje voor stapje – worden overwoekerd door bureaucratische netwerken die achter de schermen, ver verwijderd van electoraat en publiek debat, de werkelijke beslissingen nemen. De vele landen die feitelijk worden opgeheven zullen in naam blijven bestaan; ze kunnen als bestuurlijke subdivisies blijven functioneren, maar hebben geen soevereiniteit meer. Ook zullen er verkiezingen blijven; die geven de managers immers inzicht in de preferenties van de consument-burger terwijl ze bovendien aan mogelijke tegenkrachten een uitlaatklep bieden.

  • Op bezoek in het land van de donderdraak – deel 2

Eind 2015 bracht een Bhutaanse Rinpoche tijdens zijn Europese rondreis een bezoek aan Nederland. In Frontier Magazine verscheen hierover in de maart/april 2016 editie een artikel. Na afloop van zijn rondreis heeft Zijne Hoogheid Tsugla Lopen Samten Dorji Rinpoche een aantal mensen, die hij in Europa heeft leren kennen, uitgenodigd hem in Bhutan te komen bezoeken. Dit bezoek aan Bhutan vond plaats in februari 2016. In het tweede deel van dit artikel wordt aandacht besteed aan dit bijzondere land en de mogelijke inspiratie die het kan bieden.

  • CBD: De onbekende Cannabinoïde

Iedereen weet dat in marihuana de cannabinoïde THC zit, omdat algemeen bekend is dat dit de stof is die ervoor zorgt dat je high wordt. Meestal kweekt men cannabis met als doel de high te krijgen die deze stof veroorzaakt en is men meestal op zoek naar soorten die zoveel mogelijk THC produceren. Dankzij de kennis die is vergaard door het onderzoek naar de marihuanaplant, weten we nu dat cannabis ongeveer 85 verschillende cannabinoïden bevat. Het feit dat de meeste mensen op de hoogte zijn van het bestaan van maar één daarvan lijkt op z’n minst een tikje vreemd.

  • De mysterieuze reïncarnatie van Omm Sety

Een van de meest fascinerende verhalen over reïncarnatie is dat van Dorothy Eady; een vrouw die beweerde in één van haar vorige levens, duizenden jaren geleden, als priesteres de minnares te zijn geweest van een farao. Vandaag de dag schijnen veel jonge kinderen het verhaal van een vorig leven te vertellen en terwijl er veel ouders zijn die dit beschouwen als kinderfantasie, zijn er sommige verhalen die niet zo gemakkelijk op die manier afgedaan kunnen worden. Dit is het geval bij het verhaal van Dorothy Eady.

  • Kan Nederland zijn spiritueel potentieel wakker maken?

Heeft Nederland een spirituele rol te vervullen? Heeft Nederland energieën die deze rol waar zouden kunnen maken en ondersteunen? Kunnen wij toegang krijgen tot deze energieën? Ieder gebied, land en werelddeel heeft een eigen energie. Deze energie is door de tijden heen gecreëerd door een combinatie van de aanwezige energieën van Moeder Aarde en de manier waarop deze energieën in de loop van de tijd zijn gebruikt. Je kunt dit het potentieel van een gebied noemen. De energie van Nederland is uniek en heeft een groot potentieel. Op dit moment wordt dat potentieel nauwelijks of niet gebruikt.

  • Belgische epidemioloog ontkent het bestaan van de ziekte van Lyme

De Belgische epidemioloog Luc Bonneux had een vernietigend artikel geschreven waarin hij beweerde dat Lyme niet bestaat. Uiteraard waren vele Lyme-patiënten en hun naasten diep gekwetst. Wat Luc Bonneux beweert is vreselijk, zeker ook omdat dit gepubliceerd wordt in Medisch Contact: een wekelijks medisch vakblad dat iedere huisarts leest. Zo blijven de misverstanden omtrent deze vreselijk aandoening bestaan. Daarom besloot Inge van Ulden te doen wat zij ook doen, alleen dan beter. Ze besloot een open brief te schrijven aan Luc Bonneux

  • Interview Stewart Swerdlow

Stewart Swerdlow is een geboren helderziende en overlever van het Montauk project.
Hij heeft de gave om energievelden en persoonlijke archetypes te zien alsmede DNA reeksen en geest,- mindstructuren. Dit maakt hem een expert in het vaststellen en deprogrammeren van mind control programma’s. Hij gebruikt en onderwijst zijn kennis van de Universele Wet om anderen te helpen zichzelf te helen op hun persoonlijke pad.

  • Klaar staan voor de Hemelpoort

Vanaf  dinsdag 27 september tot en met vrijdag  7 oktober gaan we een zeer intensieve tijd tegemoet met als climax  zondag  2  oktober. Wij kunnen dan het Pad van de geestelijke bevrijding bewandelen en de wereld van de verschijningen op haar kop zien. We ervaren het belachelijke en vergankelijke van alle dingen. Dit is een proces, dat eindigt met de invloedrijke macht van het verleden.