mei 232017
 

Donderdag 25 mei is het een nationale feestdag in die oud katholieke zin dat op deze dag de ten hemel opneming van Christus wordt gevierd, dit bovendien ter overdenking van die plek, dimensie of toestand die ook óns eigen eigenlijke Thuis symboliseert dan wel markeert.

hemelvaart

En hoewel het dagelijks reilen en zeilen binnen Frontier voor ons zeker niet verstoken is van verheven en hemelse gevoelens, nemen wij op deze dag de kans waar om ons op (geheel of enigszins)  ándere wijze aan onze hemelse erfenis tegoed te doen.

Wij zullen op deze dag dan ook onze aardse deuren gesloten houden.
Mocht u het echt niet uithouden, dan kunt u ons via onze Frontier World Webshop tenminste een virtuéél bezoek brengen om er daarna van verzekerd te zijn dat wij u uw bestellingen met de hoogste spoed zullen toesturen, voor zover hemel en aarde dat ons toestaan.

Eenieder een aangename feestdag gewenst!