sep 182016
 

Stewart Swerdlow is een bekend spreker en therapeut die het beruchte en mysterieuze Amerikaanse Montauk Project aan den lijve heeft meegemaakt. Iets wat hem niet in de koude kleren is gaan zitten, maar waardoor hij een unieke visie heeft gekregen op de gebeurtenissen die momenteel plaats vinden op het wereldtoneel en op de psychologische en spirituele uitdagingen waar de mensheid als geheel en elk mens individueel voor staat of binnen afzienbare tijd voor zal komen te staan.

swerdlow

In Frontier Magazine nr. 134 van deze maand staat een zeer indringend en uitgebreid interview beschreven dat Frontier World onlangs de eer toekwam met deze bijzondere man te hebben. In mei van dit jaar kwam Stuart even naar Nederland en kregen wij de kans om hem het hemd van het lijf te vragen.

Stuart’s geboorte is – om bij het begin te beginnen – al erg omstreden, omdat het voor zijn moeder medisch onmogelijk was om kinderen te baren. Desalniettemin kwam door haar het onderwerp van dit artikel ter wereld, volgens zijn eigen zeggen als een soort van onbevlekte ontvangenis, waarbij zijn moeder ‘eenvoudigweg’ zonder de gebruikelijke omweg door buitenaardsen met zijn foetus werd geïmplanteerd.

Van jongs af aan was de kleine Stuart verder kind aan huis bij deze voornoemde buitenaardsen, doordat hij ‘s nachts regelmatig uit zijn slaapkamer en warme bed werd ontvoerd naar een of ander ruimteschip of faciliteit, alwaar hij werd onderzocht en waar een belangrijk deel van zijn vóórgeboortelijke, niet-aardse opleiding werd gecontinueerd.

Op latere leeftijd werd hij ingelijfd in het Montauk Project dat door de Amerikaanse regering vlak na de Tweede Wereldoorlog was opgestart, deels in continuatie van Nazi experimenten en met gebruikmaking van technologische uitvindingen van tijdgenoot Nicola Tesla, met als doel om te kijken of reizen in de tijd mogelijk zou zijn, of het veranderen van verleden en toekomst tot een wetenschappelijke kunde zou kunnen worden ontwikkeld en hoe deze en andere technieken zouden kunnen worden gebruikt om mensen te programmeren.

In het interview dat Stuart met ons had beschrijft hij de verschrikkingen die hij als Montauk Guinea Pig heeft moeten doorstaan en de gevolgen die dat had voor zijn gezondheid. Hij gaat in op de evolutie die dit Montauk Project heeft doorgemaakt, tot wat voor bijzondere bevindingen dit heeft geleid en op de uiterst slimme manieren waarop enkele van deze bevindingen worden gebruikt om, tenminste in de USA, Jan-en-alleman op bijna dagelijkse basis te herprogrammeren met ideeën en psychisch/lichamelijke structuren die de regering achter de regering verkieslijk acht.

In datzelfde interview geeft Stuart ook zijn visie over wat er momenteel gaande is op ‘buitenaards gebied’. Over wie wij misschien zouden kunnen vertrouwen en in welke gevallen wij liever een flinke slag om de arm zouden moeten houden. Hij heeft in deze zaken een zéér duidelijke, eensluidende mening en een confronterende stem die vermoedelijk een pijnlijke doorn in het oor is van zovelen die zijn opgegroeid met de softe ‘new-age’ achtige ideeën van ‘Een Komende Nieuwe Tijd van Harmonie’ waarin eenieder zal mogen vertoeven die gelooft in en vertrouwt op de Goddelijke Liefde van het eigen Hogere Zelf.

Volgens Stuart is het klakkeloos voor waar aannemen van de huidige stortvloed van ‘doorgegeven’ gechannelde boodschappen en het ondiscriminerend op handen dragen van de vaak als buitenaards of bovenaards aangeduide channel-bronnen een gevaarlijke zaak, die precies past in de vanuit het Montauk Mind Reprogrammings Project opgestelde protocollen.

Lees er meer over in het Frontier Magazine van deze maand!