mrt 112017
 

Credo Mutwa is een wereldberoemde Afrikaanse Sangoma, een traditioneel healer en spirit-spreker die is opgeleid volgens de strikte reglementen van zijn stam en die zijn daardoor ontwikkelde helderziende gaven gebruikt om te genezen en te begeleiden.

mutwa

Het woord ‘genezen’ in bovenstaande alinea wordt gebruikt in dezelfde betekenis als wij hier in het Westen kennen, het genezen van ziekten en psychologische problemen. Alleen zijn de methóden die Credo gebruikt dezelfde die zijn stam al vele eeuwen met goede gevolgen inzet om niet slechts synptomen van ziekten, maar de óórzaken van ziekten aan te pakken.

Het woord ‘begeleiden’ in de eerste alinea wordt bedoeld op de manier van spiritueel lesgeven, onderwijzen en aansturen van de mensen die zich daartoe bij deze Sjamaan vervoegen. Want hij is niet alleen de genezer van zijn stam, maar ook de priester, die waakt over het geestelijk welzijn van zijn ‘kudde’.

En geschiedenisles is één van de zaken die van Credo Mutwa de aandacht op eist, want, wie zijn ware geschiedenis niet kent is veroordeeld om deze tot zijn schande te herhalen.
In het kader van de verborgen historie van het mensdom verhaalt de traditionele kennis van de Sangoma’s van een Oertijd waarin de mens in eenheid leefde met zijn omgeving. Een tijd van vrede en liefde, waarin de mens geestelijk communiceerde met de planten, de dieren en zijn medemensen. Een tijd waarin de mens de kracht van zijn bewustzijn kon gebruiken om zware voorwerpen op te tillen en waarin hij dat talent gebruikte om schuilplaatsen te maken tegen nachtelijke stortbuien, omdat het toendertijd nooit overdag, maar altijd ‘s nachts regende. En een tijd dat de mens met zijn geest vér weg kon zien, in tijd en ruimte.

Het verhaal gaat dat op een gegeven moment er grote ronde ruimteschepen uit de hemel afdaalden, waaruit wezens kwamen die er deels menselijk uitzagen, maar die uit de eieren van reptielen leken te zijn gekropen, zo te zien aan de schubben op hun huid, de scherpe tanden in hun lange bekken en hun met uitsteeksels getooide staarten.

Deze wezens, zo verhaalt Credo, kwamen in vrede. Tenminste, daar leek het in eerste instantie wel op.
Ze gaven de mens de gave van de spraak en vertelden over de nuttige wonderen van de verborgen wetenschap. Ze gaven aan de mensen de kunst van het rekenen en van het maken van gereedschappen. En ze gaven de mens koningen om wijs te regeren.

Máár…, deze reptielachtige wezens namen ook iets weg! De vroegere talenten van het vérzien, van telekinese en van telepathie verdwenen bij de mensen om plaats te maken voor verdeelheid (méérdere talen), oorlogzuchtigheid en het maken van goed verdedigbare forten en paleizen voor de nieuwbakken koningen, die voordien nooit nodig waren geweest en die, zo zeiden de reptielwezens, vanaf nu de godsgezonden leiders moesten zijn, omdat die het blauwe reptielenbloed in zich droegen.

Best wel spannende verhalen dus, die met een beetje alkohol, later op de avond, geheid voor een gezellige avond zorgen. Verhalen echter die door de Sangoma al vele eeuwen lang onveranderd zijn doorverteld, dit omdat zij overtuigd zijn van het belang van het kennen van de waarheid over wie we waren, wie we zijn en wie we zouden kunnen worden.

Credo Mutwa mag dan slechts één van de vele Sangoma zijn die vanuit hun overgeleverde tradities dit soort enge verhalen de wereld in brengen, hij en zijn Sangoma- broeders en zusters staan zeker niet alleen als het gaat over verhalen van oude goden die uit de hemel neerdaalden in ronde schepen en ons de ‘beschaving’ brachten.

Een van de moderne, Westerse onderzoekers die soortgelijke ideeën aanhangt en – op grote schaal – verkondigt is de veelvuldig geprezen en grootscheeps verguisde David Icke, die tijdens een vakantiebezoek in Zuid-Amerika struikelde over zijn eigen helderziende ‘flashbacks’ van reptielachtige wezens die, precies zoals Mutwa zegt, uit de hemel kwamen zetten en zoals zovele antieke legenden verhalen een flinke klauw in de menselijke pap doopten. Sinds zijn ervaringen en daaropvolgende studie heeft David Icke meerdere wetenschappelijke werken geschreven en zalen vol toehoorders aangesproken over dit en aanverwante onderwerpen.

Vaak erg lijvige boeken. En vaak erg lánge lezingen, waar mensen maanden van tevoren voor moeten reserveren, om dan in zo’n dikke twaalf uur alle in’s en out’s over reptielenwezens en hun nakomelingen op een rijtje te krijgen.

Uiteraard verkrijgbaar, zijn boeken, bij Frontier World! Waarbij kan worden aangemerkt dat zijn laatste boek ‘Het Fantoom Zelf‘ in de Nederlandse taal verkrijgbaar is.

Bron: NNF