feb 142017
 

Tijgeroog trekt onmiddellijk de aandacht met zijn iridiserende banden van donker- en lichtend goud, waar het licht mee lijkt te spelen als in de atmosfeer van Jupiter door eeuwige stormen verschuivende patronen. Menig kind zal daarom al snel uit een doos met veelkleurige halfedelstenen juist dit schemerig goud schitterende sieraad er uit pikken.

tijgeroog

Schijnbare tegenstelling, paradox, is het sleutelwoord van dit kwarts-mineraal (chemisch gezien niets meer dan simpel zand, siliciumdioxide) dat met name wordt gevonden in Zuid Afrika (een land vol met tegenstellingen) maar ook in India, Birma, W. Australië en de USA. Een tegenstelling die in Tijgeroog zichtbaar is in de naast elkaar liggende donkere en lichtende sedimentlagen.

In die kwaliteit staat dit Oog van de Tijger voor de tegendelen van het leven zelf, met zijn vele uitersten van ervaring, koud en warm, laag bij de grond en hoogstaand, materieel en spiritueel. Dit is een steen met een innerlijke warmte en een innerlijke koelte.  Zoals de warme zon de vochtige, koele aarde verwarmt, zo stimuleert Tijgeroog onze lichamelijke biochemie, ons innerlijk vuur, verwarmt het ons lijf en bekoelt het onze psyche.

Tussen de vele uitersten in ons fysiologisch-psychologisch-spiritueel zijn slaat het bruggen van balans, tussen de polen van polariteiten schept het een harmonieus centrum van samenwerking. Een vernieuwing van lichamelijke energie door een balancering van onze hormonen en organen, schept vitaliteit, kracht, wilskracht en concrete, fysieke aktie, terwijl onze mentale storm wordt geluwd en mentale helderheid, het middelpunt van de psychologische en emotionele storm van tegenstellingen, ons helpt uit te stijgen boven de banale dualiteit, om beiden zijden van de vergelijking te zien, om keuzes te maken op basis van ínzicht in plaats van oordeel.

Tijgeroog helpt ook heel mooi in het proces van meditatie, waarbij het ons stimuleert het licht van onze innerlijke zon te ontwaren en te laten schijnen op alle zaken die daaraan tegengesteld lijken te zijn. Het helpt ons om scherper en helderder dit innerlijk licht, deze Christus Energie, in onszelf waar te nemen en ons er voor open te stellen, terwijl wij vervolgens de stimulans voelen om via aardse aktie ‘iets’ met deze ‘warmtestraling’ te gaan doén, om aktie te ondernemen met als doel deze Gouden Straal van Compassie de wereld in te brengen, dit Innerlijke Liefdevolle Licht handen en voeten te geven door krachtige, wilskrachtige aktiviteit.

Een ideale steen dus ook voor ‘mediators’, bemiddelaars, vredestichters, rechters en onderwijzers, waar zij op dagelijkse basis de schijnbare tegenstellingen van elkaar bevechtende meningen en ideeën tot levend compromis willen brengen.

Tijgeroog, samengeperste lagen van zandachtige sedimenten van vele duizenden eeuwen geleden: deze steen heeft de vele seizoenen van de wereld aan zich voorbij zien trekken, ziet deze vele uitersten in zijn eigen innerlijk samengeperst tot wervelende banden van licht en donker, waardoor ook de paradox van deze twee polen in ons ménsenwezen tot levende, levengevende en leven uitstralende balans wordt gecoached.