jul 052013
 

Steeds meer wetenschappelijk onderzoek wordt gedaan naar de gevoeligheid voor elektromagnetische straling bij de mens. Onderzoek waaruit blijkt dat die gevoeligheid zich kan uiten in allerlei, soms vergaande, gezondheidsklachten.

Hoewel grote telecom bedrijven en enkele van de aan hen gelieerde ambtenaren vaak nog steeds volmondig wijzen op de veiligheid van electromagnetisch straling blijkt uit allerlei onafhankelijk wetenschappelijk verricht onderzoek dat electromagnetische straling, met name de straling die wordt afgegeven door mobiele communicatie apparatuur en draadloze netwerken wel degelijk schadelijke effecten kan hebben op levende wezens in het algemeen en mensen in het bijzonder! Uit enkele van die onderzoeken is bijvoorbeeld te zien dat sommige planten en dieren erg sterk op die straling reageren en dat kamerplanten soms dood gaan wanneer ze water krijgen dat vooraf eerst in de magnetron verhit is geweest. En hoewel we tegen onze jonge kinderen, als die met allerlei vage gezondheidsklachten van school thuis komen – ik bedoel de school met die GSM antennes op het dak – misschien al snel zouden willen zeggen dat ‘ze niet zo moeten zeuren, omdat de dokter niets heeft kunnen vinden’, heeft zelfs de ARBO dienst tegenwoordig strenge leeftijdseisen ingesteld wat betreft het gebruik van apparatuur die straling kan veroorzaken. Zo langzamerhand worden dus toch de negatieve berichten over de effecten van deze straling serieuzer genomen.

Ondertussen is er ook een veelheid aan produkten op de markt gekomen om mensen te beschermen tegen deze stralingseffecten. Een deel van deze beschermingsprodukten zijn nagenoeg werkloos en zullen vooral effect hebben op de geldbuidel van de naïeve consument. Maar…. er zíjn produkten die de test van gedegen wetenschappelijk onderzoek goed doorstaan en wel degelijk een beschermend effect sorteren op diegenen die er gebruik van maken.
Floww is een van de bedrijven die zich hebben gespecialiseerd in stralingsbescherming en die middels onderzoekburo Soffos ook veel onderzoek doet naar die straling en naar de effectiviteit van haar eigen produkten.
Het Tijdschrift Integrale Geneeskunde (T.I.G.) publiceerde recent een artikel van drs. Nico Westerman over:Straling en het elektromagnetische regulatieniveau van de mens”, waarin de positieve uitwerking van het Floww veld op biologische systemen wordt geanalyseerd. Drs. Nico Westerman is arts en auteur en geeft in het artikel een heldere analyse van de werkingswijze van de Floww technologie op de mens.

Doe mee! U kunt nu zelf meedoen met een wereldwijd onderzoek over de gevolgen van hoogfrequente straling. Op deze manier laat u uw stem horen en krijgt u voor uzelf ook een duidelijker plaatje over hoe uw lichaam en geest reageren op de constante toestroom van onnatuurlijk bewerkte electromagnetisch straling.

En dan nog een nota bene: in de Frontierwinkel te Amsterdam kunt u enkele van de Floww beschermings produkten nader bekijken.