mrt 142017
 

Frontier Publishing’s méést succesvolle boek áller tijden heeft in zijn vierde druk weer alle hoekjes van ons magazijn opgevuld, wachtend op de klantenschare die, als wij de tendens van alle vorige jaren mogen vertrouwen, dit boek weer met grote aantallen kunnen gaan afnemen.

Vader Aarde vierde druk

Olof Smit is de schrijver en ‘Vader Aarde en de Aardse Taal’ is het boek in kwestie.
De schrijver wordt door de Surinamers (in Suriname) bij wie hij zijn tweede huis heeft gevonden beschouwd als een échte Surinamer, als een échte neger, zelfs al is-t-ie zo blank als een Nederlander, wat hij feitelijk ook is.  Olof is namelijk eigenlijk een ouderwetse Sjamaan, dit hoewel hij gewoon net als elke Nederlander in een gewone spijkerbroek komt aanzetten, met een parate en praktische kennis van de werking van natuurlijke medicinale preparaten die zijn samengesteld uit de rijkdom aan planten, bomen en kruiden van het Surinaamse oerwoud.

Daarenboven is hij óok Sjamaan in die zin dat hij een diep doorvoelde feeling heeft met de ons omringende ‘onzichtbare wereld’ en met de spirituele wetten die aan de basis staan van gezondheid en ziekte en bepalen hoe wij mensen omgaan met ons aangeboren, aangemeten of opgedrongen lotsbestemming. Door Olof Smit worden veel van de problemen die mensen met zich mee zeulen of waar wij bij tijd en wijle over struikelen eenvoudigweg ‘vloek’ genoemd, een overkoepelende titel waarin een veelheid aan alledaagse rottigheidjes worden samengenomen. Dingen, ziekten,  zwakheden of karaktertrekken die men van zijn voorouders heeft overgeërfd worden door hem als vloek bestempeld, evenals dingen die wij onszelf herhaaldelijk aandoen, uit angst, onwetendheid of onwil en een veelheid aan vervelende zaken die ons door anderen worden aangedaan, waar wij door anderen mee worden opgezadeld.

Volgens Olof heeft elk mens eigenlijk van nature een beschermer, een beschermgids bij zich, die er echter in een aantal gevallen de brui aan kan geven om ons te leren wat we moeten leren, te geven wat wij denken te willen of weg te houden van die zaken die we eigenlijk graag zouden willen ervaren maar waarvan wij misschien het gevoel hebben dat wij het niet verdienen. Er zijn op die manier talloze scenario’s die er voor kunnen zorgen dat onze Beschermengel ons niet meer optimaal beschermt tegen en afschermt voor de zaken die ons mogelijk schade kunnen berokkenen. Olof Smit heeft, in zijn hoedanigheid van Sjamaan, het indrukwekkende vermogen om met zijn helderziende vermogens onmiddellijk tot de kern van het probleem te komen en daarbij – als de situatie dat vraagt of mogelijk maakt – de oorspronkelijke Beschermgeest weer te resetten en allerlei vloeken weer ‘om te buigen’.

In zijn boek ‘Vader Aarde en de Aardse Taal’ beschrijft Olof Smit zijn zoektocht naar authentieke wijsheid en naar de kennis van kruiden, waarvoor hij indertijd in Suriname met de aldaar wonende Sjamanen contact heeft opgenomen. Hij beschrijft zijn oorspronkelijke onwetendheid, zijn leerproces en zijn koppigheid en geeft een prachtige omschrijving van de eigenzinnige manier waarop de kruidendokters uit de Surinaamse jungle ziekten van de dorpelingen al op afstand (in tijd en ruimte) kunnen waarnemen en al met een voorkomende kruidenkuur aan komen zetten vóórdat de symptomen van de ziekte zich zelfs al hebben geopenbaard.

Een prachtige metafoor eigenlijk voor de zoektocht van ieder van ons die verlangend is zijn of haar eigen innerlijke wijsheid te vinden en bereid is daartoe het avontuurlijke, niet te plannen pad van onze ziel te bewandelen…..

Verkrijgbaar in de Frontier World Bookshop en natuurlijk via de Frontier World Webshop.