sep 152012
 

Donderdags van 20.00 tot 22.00 uur op Argusoog Radio

Onderwerpen:

Leven vanuit je Ziel – Isabelle Eichhorn
Kan ik een vitamine B 12 tekort hebben? – Bo Baden

Luister nu: 

Leven vanuit je Ziel – Isabelle Eichhorn

Isabelle Eichhorn

Je Ziel, oftewel je essentie of je ware Zelf, verlangt er naar om dat leven te leven waarvoor zij op aarde in jouw lichaam is geïncarneerd. Dit is de tijd waarin wij massaal ontwaken en ons bevrijden van het op angst en afgescheidenheid gebaseerde ego, en ons weer verbinden met onze stralende en sprankelende Ziel. We gaan onze vreugde- en liefdevolle essentie weer ervaren, onze unieke talenten en vreugdes leven in verbondenheid met Al wat Is.
Als je Ziel je wakker roept, vraagt dit om een bewuste keuze.

Als je ervoor kiest om naar de roep van je Ziel te luisteren en je weer met haar te verbinden, dan kies je voor een proces van bewustwording, transformatie en heling; een proces waarin de illusies van het ego oplossen en de waarheid, liefde en wijsheid van je Ziel naar voren komen.
Als je vanuit je Ziel gaat leven doe je afstand van slachtofferschap en neem je verantwoordelijkheid voor je leven, je ziet dat je omgeving slechts een spiegel is van je innerlijk en dat je je leven zelf creëert. Door dit bewustwordingsproces in jezelf aan te gaan, ontstaan onvoorwaardelijke liefde, vrede, vreugde en overvloed niet alleen in jezelf, maar ook in de wereld om je heen.

Het mooie is dat wij elkaar met onze unieke talenten bij dit bewustwordingsproces kunnen helpen.

Meer info staat op: www.zielenvreugde.nl 

Kan ik een vitamine B 12 tekort hebben? – Bo Baden

Bo Baden

Je kunt de belangrijkheid van Vitamine B12 voor het menselijk lichaam vergelijken met die van motorolie voor een benzinemotor. Als een benzinemotor zonder olie komt te zitten, loopt die langzaam maar zeker de vernieling in.

Vitamine B12 wordt ook wel de ‘koning van alle vitamines’ genoemd.

Vitamine B12 is dus buitengewoon essentieel voor het goed blijven functioneren van vele vitale lichaamsfuncties: Voor de bloedaanmaak, voor een normale celdeling, voor het goed functioneren van de gehele (darm)stofwisseling én voor het gehele zenuwstelsel. Én – heel belangrijk – voor het goed functioneren van de hersenen. Voor je concentratievermogen, je helderheid, je intelligentie en je levenslust. Want vitamine B12 is onder andere ook essentieel voor het zuurstoftransport door je hele lichaam en je hersenen heen.

En daar hebben we dus een groot probleem. Want bij heel veel medelanders en wereldburgers functioneert de omzetting van vitamine B12 niet, vanuit het dierlijk voedsel (vlees, gevogelte, eieren, bijvoorbeeld) in de dunne darm naar het bloed toe!

En dat komt niet zozeer alleen door ‘verkeerde’ of bijvoorbeeld louter vegetarische of veganistische voeding, maar ook door een mogelijke reeks van andere oorzaken. Zoals aangeboren fouten in de omzetting van B12 (of bij een baby: als de moeder een tekort heeft, krijg de baby het ook..).

Het hebben van een leverziekte, pancreas problemen, verminderd maagzuur, gluten intolerantie, darmproblemen (ziekte van Crohn bijvoorbeeld) en nog een reeks van andere mogelijkheden. Opvallend: ook door het krijgen van narcose met lachgas (nitrous oxide anesthesia) bij de tandarts of in het ziekenhuis, kan in één klap de omzetting van vitamine B12 naar het bloed toe lamgelegd worden.

Meer info staat op: www.vitamineb12nu.nl

Belangrijke documenten:
Symptomenlijst B12 Tekort
Ervaringsverhaal

sep 132012
 

Donderdags van 20.00 tot 22.00 uur op Argusoog Radio

Onderwerpen:
Verenigde Staten van Wonderland – Luca van Dinter
Peace of Heart Vredesfestival – Paul van der Sluis
Breaking the Habit of Being Yourself – Dr Joe Dispenza (Engelstalig)

Na beluisteren: 

Verenigde Staten van Wonderland – Luca van Dinter

De Vlag

Project Wonderland is een initiatief van enkele Soevereine Mensen van Vlees en Bloed die de gehele procedure om hun naam te claimen hebben doorlopen en zijn sinds 2012 soeverein. Wonderland is 9 hectare groot en is door de initiatiefnemers van de overheid geclaimd om daar een nieuw land te stichten onder de naam ‘De Verenigde Staten van Wonderland’. Dit omdat verwacht wordt dat onze actie in andere delen van Nederland navolging vinden waarbij wij de andere landen de mogelijkheid bieden om zich bij Wonderland aan te sluiten. Vandaar de ‘Verenigde Staten van Wonderland’.

Op deze website (waar deels nog aan gewerkt wordt) vindt u informatie over verschillende zaken, zoals wat de VSW precies is alsook het hoe en waarom van het oprichten ervan. Daarnaast wordt overzichtelijk gemaakt welke Landen/Staten deelnemen aan de VSW en met wie daarvan (en hoe) u contact kunt leggen.

‘Verenigde Staten van Wonderland’ is opgericht om een overkoepelende orgaan te creëren dat in naam van de deelnemende landen/staten het officiële contact met andere landen en staten over de gehele wereld onderhoudt, waarbij de deelnemende landen geclaimd/opgericht zijn door Soevereine Mensen van Vlees en Bloed.

Waar de VSW voor staat wordt beter duidelijk uit het lezen van de tekst onder ‘Soevereiniteit’ alsook de Statuten en Constitutie van de VSW, maar kan in het kort samengevat worden als volgt:

Mensen die wonen in de VSW hebben getekend en staan garant voor een behandeling van andere mensen zoals ze zelf behandeld wensen te worden, waarbij moeder aarde, andere mensen en/of hun eigendom geen schade wordt toegebracht. Tevens neemt iedere deelnemer verantwoordelijkheid voor zijn eigen daden zonder het af te schuiven op een verzekering of overheid.De Verenigde Staten van Wonderland zijn zeker bereid hun kennis te delen met andere mensen van over de gehele wereld om hun in de zoektocht naar vrijheid te faciliteren.

Meer informatie: http://www.projectwonderland.nl

Peace of Heart Vredesfestival – Paul van der Sluis

Flyer Vredesfestival

Vredesfestival Peace of Heart bij De Oase in Nieuw-land
Druide Events presenteert in samenwerking met Frontier Magazine: Het “Peace of Heart” festival van de vrede. En waar beter dan de vrede te vieren dan op een mooie plek waar al geleefd wordt vanuit Liefde, dankbaarheid en Hart verbinding…

Een bijzondere plek, waarin alles en iedereen in harmonie met elkaar mogen zijn mag dan ook gevierd worden. Op 21 september, de dag van de vrede, gooien we niet alleen de deuren van de Oase maar wordt iedereen uitgenodigd om op die dag zijn hart open te zetten, om het leven te vieren zoals het bedoeld is: Met elkaar. Het hart spreek een universele taal. . Het universum geeft meteen aan dat het de boodschap uitstekend heeft verstaan! Sinds de geboorte van het idee om dit festival te organiseren is er een synchroniciteit die alles op liefdevolle wijze organisch mag ontstaan. De komende tijd houden we je op de hoogte, hoe Peace of Heart steeds meer vorm begint te krijgen. Ik kan nu alvast zeggen dat het prachtig hartvormig zal zijn.

Op 21 en 22 september is De Oase het toneel van het Vredesfestival. 60 kramen met vooral eco-biologische en eerlijke producten, eten, drinken, live muziek, leuke acts, workshops, sprekers / vertellers en therapeutische behandelingen. Twee podia en dat alles in het teken van vrede, liefde en verbinding in de breedste zin van het woord.

Meer info: http://www.vredesfestival.eu/
Breaking the Habit of Being Yourself – Dr Joe Dispenza

Dr Joe Dispenza

De grote leiders in de geschiedenis hadden allemaal één ding met elkaar gemeen. Ze waren in staat om te dromen over iets dat niet bestond en dat vervolgens tot realiteit te maken. Hoe? Door de kracht van hun eigen geest in te zetten, konden ze hun gedachten tot werkelijkheid maken. Door in zichzelf te geloven en hun dromen onvoorwaardelijk en vol zekerheid te volgen, konden ze voor grote veranderingen zorgen en daarmee een ‘nieuwe realiteit’ vormen – niet alleen voor zichzelf, maar voor miljoenen mensen om hen heen.

Jij kunt leren hoe je de held van je eigen leven wordt. Misschien droom jij er niet over om geschiedenis te schrijven, maar wil je iets anders veranderen – je gezondheid, je emoties, je relatie, je huis, je carrière, je financiële situatie – wat je maar kan bedenken.

Je verleden hoeft niet bepalend te zijn voor je toekomst. Als je een diepgaand verlangen hebt om te veranderen, heb je toegang tot een kracht die in je eigen denken ligt. Een kracht om zelf weer je levensweg te sturen, om je eigen lot vorm te geven. Maar hoe?

Dr. Joe Dispenza, D.C. is de innemende en buitengewoon intelligente neurowetenschapper uit de prijswinnende film What the Bleep do We Know?! en de sequence What the Bleep – Down the Rabbit Hole. We herinneren hem als degene die vertelt hoe je je eigen dag kunt creëren.
Hij studeerde biochemie, studeerde magna cumlaude af als Doctor in Chiropractie en heeft een bachelor in neurowetenschappen. Zijn poststudie bevatte neurologie, neuropsychologie, breinfunctie en chemie, de vorming van geheugen, ouder worden en lang leven.

Joe Dispenza komt 27 september aanstaande naar Nederland voor een lezing. Kijk op http://www.blizevents.com

Meer info: http://www.drjoedispenza.com

 

 

aug 232012
 

Donderdags van 20.00 tot 22.00 uur op Argusoog Radio

Onderwerpen:
Mystieke Plekken – Jan Willem Verkerk
Superfood – Wouter de Jong 

Naluisteren: 

 

Nieuwste boek

Mystieke Plekken – Jan Willem Verkerk

Engeland, het land bij uitstek als je over mystiek praat. Spookhuizen, steencirkels, natuurgebieden, maar ook de legendes van Koning Arthur en de wereld van de elfen en natuurlijk graancirkels. In dit boek laten Annemieke en Jan Willem 31 plekken zien die deze betovering weergeven. Korte inleidende teksten en veel foto’s, net als hun vorige boek over mystieke plekken in Nederland, België en Duitsland. De foto’s nemen je mee naar de intrigerende wereld van Mystiek Zuid West Engeland. Een boek dat zeer goed als leidraad kan dienen voor je eigen Mystieke Reis in dit bijzondere land. De schoonheid van de foto’s doet je wegdromen in die bijzondere wereld.

Annemieke en Jan Willem hebben sinds 2006 de permanente wisselexpositie Mystiek Moment in Zaandam over mystieke plaatsen. Dit boek over Engeland is o.a. daar uit voortgekomen. Zij zijn altijd op zoek naar nieuwe plekken.

Meer info: http://www.mystiekmoment.nl

Wouter de Jong

Superfood – Wouter de Jong

Superfoods zijn voedingsmiddelen met een buitengewone nutritionele waarde. Dat wil zeggen dat deze voedingsmiddelen heel veel vitaminen, mineralen, sporenelementen en enzymen bevatten. Méér dan “gewone” voedingsmiddelen. Daarnaast bevatten ze ook bijzondere inhoudsstoffen in concentraties die niet uit gewone voeding gehaald kunnen worden.
Voedingsmiddelen als broccoli, havermout en amandelen zijn gezond, maar vallen niet onder de superfoods. Superfoods bevatten niet enkel 1, 2 of 3 eigenschappen die goed voor de gezondheid zijn, maar vijf tot honderden (of meer)!

Wouter studeerde af aan de Haagse Hogeschool voor Voeding en Diëtetiek. Daarna specialiseerde hij zich in de (top)sport en orthomoleculaire voedingsleer. Hij volgde daarbij de opleiding bij Van Nature en de PNI 1 en 2. Wouter is docent voedingsleer en werkt als wetenschappelijk voedingsdeskundige bij een bedrijf in voedingssupplementen. Heeft veel ervaring op het gebied van marketing, communicatie en productontwikkeling.

Wouter geeft regelmatig lezingen en presentaties en is een bevlogen spreker.
Daarnaast heeft Wouter een eigen praktijk: Pro Active Medicine in Strijen, Rijswijk en Den Haag.
Wouter geeft tijdens de Frontier Gezondheidsdag op 9 september een presentatie.

Meer info: www.pro-active-medicine.nl

jul 182012
 

Donderdags van 20.00 tot 22.00 uur

Onderwerpen:
De nieuwe aarde-frequenties – Hanneke Hoppenbrouwer en Wilka Zelders
Bekijk ze eens als mensen – Rob Derksen

Luister nu naar:


De nieuwe aarde-frequenties – Hanneke Hoppenbrouwer en Wilka Zelders

Hanneke Hoppenbrouwer

Wilka Zelders

We zijn in een fase beland waarin we een grote sprong kunnen maken naar een ander bewustzijn. Dit biedt nieuwe perspectieven en oplossingen voor een ander soort samenleving.
Een die gebaseerd is op eenheid in verscheidenheid in plaats van strijd en afgescheidenheid. De Nieuwe Aarde-frequenties zijn een uitnodiging om dit pad van bewustzijnsverruiming te verkennen.

De kaarten, het boek en de cd met pianomuziek in deze wonderschone set geven spelenderwijs een opening naar een multi-dimensionele werkelijkheid. Zij kunnen helpen om de overgang naar de nieuwe aarde met haar eigen frequenties gemakkelijker te maken.

 

Hanneke Hoppenbrouwer (1973) heeft een praktijk voor healing en advies, waarin ze gebruik maakt van aura-chakrahealing, magnetiseren, tarot en coaching. Zij geeft workshops over de De Nieuwe Aarde-frequenties.

Wilka Zelders (1955) heeft tijdens haar leven langzaam met de uitdagingen van een hoogsensitieve persoonlijkheid leren omgaan. Pas toen

Boek cover

zij eind jaren ’80 met het fenomeen energie-healing in aanraking kwam, kon zij haar eigen hoogsensitiviteit plaats en richting geven. Haar verlangen om in de eerste plaats zelf in harmonie en vrede met het leven te komen, heeft haar geleid naar vele studies, zowel theoretisch als in de praktijk. Hierdoor heeft zij haar gaves verder kunnen ontwikkelen en kan zij nu mensen helpen bij het herstellen van de eigen levenskracht en levensvreugde. Dit doet zij sinds 1999 als zelfstandig werkend therapeut in haar eigen praktijk.

Meer info: http://www.healingenadvies.nl en  http://shadeshifter.nl

 

 

 

Bekijk ze eens als mensen – Rob Derksen

Rob Derksen

Boek cover

In dit boek geeft Rob Derksen zijn visie op het ontstaan van gedragsproblemen, psychische klachten en andere ‘disbalansen’, door een link te leggen tussen de krachtige, vitale en autonome Ziel die in elk mens zit, en dat wat wij als kind de eerste achttien levensjaren meemaken. Door opgelopen trauma’s, emotionele ballast en angsten raakt onze Ziel bedekt en ontstaan klachten van de psyche, veranderingen in gedrag en zogenaamde ‘schaduwkanten’ die ons beperken en belemmeren in ons Zijn. Wat je de wereld laat zien na je kinderjaren hoeft niet de persoon te zijn die je van binnen, in je wezen, je Ziel, misschien zou kunnen zijn. Als kind krijgen wij allerlei ‘be- of veroordelingen’ opgeplakt, waardoor onze krachtige kern bedekt kan raken en wij niet of maar ten dele uit de verf komen. Rob praat openhartig over zijn verleden, hoe hij zelf onder veel van deze ‘stickers’  is uitgekomen en hoe hij zich heeft weten te verlossen van veel emoties en angsten.

Door dit boek hoopt Rob een bewustwording op gang te brengen, waardoor je vanuit een andere kijk naar jezelf zult kijken, maar ook naar de mensen in je omgeving.  Hij praat over het effect van het opgeplakt krijgen van stickers die veelal iets zeggen over hoe jij je voelt of hoe jij je gedraagt, maar die niets zeggen over wie jij van binnen in jou bent. Het boek maakt je bewust dat in elk mens een autonome, krachtige kern aanwezig is, die een verbazingwekkende helende werking kan hebben op onze psyche en op ons gedrag en dus uiteindelijk op de persoon die wij in ons leven neerzetten. Door het boek zul je meer met je hart gaan leven in plaats van met je hoofd. Het is juist die hartsenergie die wij nodig hebben, willen wij ons leven leiden zoals wij dat het liefst zouden willen.

Na een burnout heeft Rob de switch gemaakt van het bedrijfsleven naar de humane sector. Hij is zich gaan toeleggen op de coaching en begeleiding van mensen in zelfontwikkeling, bewustwording en ‘traumaverwerking’. Zijn passie voor de mens motiveerde hem het project De Zuil Vitalisering op te zetten, een organisatie die zich toelegt op het weer vitaal en autonoom maken van jongeren en (jong)volwassenen. Zijn kijk op psychische klachten, gedragsproblemen en verslavingen, heeft zich gevormd, omdat hij in zijn jeugd zowel zelf als in zijn omgeving te maken heeft gehad met deze problematieken. Een gedreven man, die op een niet-conventionele manier de kern van iemand weet te bereiken en een transformatie op gang brengt van een beladen verleden en disbalansen.

Meer info:
http://www.bekijkzeeensalsmensen.nl/
http://www.robderksen.nl

 

jul 122012
 

Donderdags van 20.00 tot 22.00 uur

Praat mee in deze uitzending!

Frontier Radio Vraagbaak  /  Open uitzending – Jeroen Kumeling  in gesprek met luisteraars  en andersom

Luister nu naar:


In deze uitzending weer een interactief programma met de luisteraars van Frontier Radio.
Tijdens dit eerste uur ben jij, de luisteraar, aan zet om onderwerpen aan te dragen, een discussie te beginnen, met tips te komen, of zelfs een radiocolumn te verzorgen.

Dit kan allemaal via de chat en via het de Argusoog Skype: (skypenaam: Argusoogradio) of voor/tijdens de uitzending een email te sturen naar jeroenkumeling@gmail.com .
Je kan dan ook je telefoonnummer achterlaten en je wordt dan teruggebeld in de uitzending.

De onderwerpen kunnen overal over gaan: Graancirkels, UFO’s, Chemtrails, 2012, Nibiru, Duurzaamheid, Alternatieve gezondheid, spiritualiteit , Maatschappij en (alternatieve) economie.

Doe mee! Praat mee!

jul 022012
 

donderdag tussen 20.00 en 22.00 uur:

Onderwerp: Lijsttrekkersdebat MenS en SOPN
Luister nu naar:

Lea Manders (l) en Johan Oldenkamp (r)

Deze uitzending van Frontier Radio staat geheel in het teken van het eerste verkiezingsdebat op de radio met de lijsttrekkers van de politieke partijen MenS (Lea Manders) en SOPN (Johan Oldenkamp). Jeroen Kumeling zal het debat leiden, luisteraars mogen vragen stellen via de chat van www.argusoog.org.

Onderwerpen waarover de lijsttrekkers het gaan hebben zijn:

1) – Wat is het antwoord op de financiële crisis, en wie gaat dat betalen?

2) – Het systeem: we leven in kapitalistisch systeem waarin meer en meer macht verschuift van overheid naar de bankensector en grote corperaties; de macht van geld.
Hoe pakken we de macht weer terug?

3) – Gezondheidszorg: hoe houden we de gezondheidszorg betaalbaar? En hoe richten we een vernieuwende
gezondheidszorgsysteem in?

4) - Kwaliteit van ons voedsel; onze supermarkten staan vol met producten die we niet nodig hebben, ongezond zijn en kunnen leiden tot allerlei
ziekten, wat zijn de oplossingen?

5) – Onderwijs: de kwaliteit van het onderwijs staan onder druk; megascholen, studiedruk en bezuinigingen zijn daar de oorzaak van.
Wat moeten doen om een goed onderwijssysteem te hebben.

6) – De verzorgingstaat is verder onder druk komen te staan. Hoe moeten we omgaan met die mensen
(velen afgekeurd) die niet aan het arbeidsproces deelnemen? Wat te doen met de AOW, WW, RWW en WIA?

7) – De inrichting van de staat: hoe maken we ons landsbestuur democratischer en ook belangrijk: transparanter.

8) – Duurzaamheid. Welke stappen moeten er ondernomen worden om de duurzaamheid van onze samenleving te vergroten?

9) – Europa: verder intergreren of stoppen met project Europa? En wat zijn eventuele alternatieven?

10)- Hoe ziet Nederland er in 2030 uit?

Over de politieke partijen:

SOPN:

Website: http://www.sopn.nl/
Verkiezingsprogramma is te downloaden via deze link: partijprogrammasopn

 

MenS:

Website: http://www.mensenspirit.nl

Verkiezingsprogramma is te downloaden via deze link: Verkiezingsprogramma Partij voor Mens en Spirit 2010-2014 (het nieuwe verkiezingsprogramma is spoedig online)

 

 

 

 

 

jun 262012
 

Donderdags van 20.00 tot 22.00 uur.

Onderwerpen:

Het Document – Jacob Slavenburg
Geen Geld? Geen Probleem – Richard Engelfriet

Luister nu 

 

Het Document – Jacob Slavenburg

Het Document

Jacob Slavenburg

Een Italiaanse theoloog krijgt per toeval een antiek manuscript in handen. Het blijkt een evangelie in briefvorm. Opgetekend door Simon, een broer van Jezus. De inhoud is zo schokkend dat openbaarmaking ervan een bom zou leggen onder het katholieke geloof. Tijdens een poging het geschrift veilig te stellen vindt de theoloog de dood. Van toeval is geen sprake meer wanneer ook een Franse antiquair, de volgende bezitter van het manuscript, om het leven komt tijdens een bezoek aan zijn Nederlandse zwager professor Hendrik Winkelman. Als deze historicus vervolgens ontdekt dat niet alleen het manuscript, maar ook alle kopieën daarvan verdwenen zijn, is dat het startsein voor een enerverende zoektocht naar Het Document.

” Op meeslepende wijze zijn feiten en fictie tot een pageturner van jewelste geworden. Nederlandse spanning van internationale allure! “

Het boek leest als een film… Het begint op een mistige wintermorgen in Venetië en breidt zich vandaar uit naar Toscane, Rome en de Azuurblauwe zee van de Franse Provence, voordat het zwaartepunt verschuift naar België en Nederland.

Daar gebeuren ongebruikelijke zaken rond de zoektocht naar een historisch document, het Evangelie van Simon. De volledig historisch verantwoorde inhoud daarvan blijkt voor de kerk zo gevaarlijk te zijn dat alles op alles wordt gezet om publicatie te verhinderen. De kern van het evangelie (een brief van een broer van Jezus aan de leider van de gemeente in Alexandrië) blijkt overeen te komen met de vroegste gedachten die leefden in het joodse christendom, de vroege gemeente van Jeruzalem, voordat deze uit elkaar geslagen werd tijdens de joodse opstand en de oorlog tegen de Romeinen. Deze vroegste christenen namen op hun vlucht naar het oosten geheimen mee, blijkt uit dit document. Geheimen over het leven van Jezus, die toen nog gezien werd als profeet en niet als God. Feiten over de inspirerende man uit Nazareth die wars was van organisatie (kerk), dogma’s, leerstellingen en andere theologische constructies, maar puur en zonder opsmuk tijdloze woorden sprak, die nog steeds het hart raken.

Jacob Slavenburg is cultuurhistoricus, die bekendheid heeft verworven door zijn boeken over vroeg-christelijke stromingen, geschreven vanuit een hedendaagse esoterische levensbeschouwing.
Slavenburg studeerde godsdienstgeschiedenis en specialiseerde zich in de gnostiek. Hij is in Nederland bekend geworden vanwege een groot aantal boeken over het christendom, esoterische stromingen, mystiek, spiritualiteit en de gnosis. Slavenburg ziet een continuïteit tussen de hermetische gnosis door de geschiedenis heen tot aan vandaag.
Slavenburg meent dat het oudste (judese) christendom oorspronkelijke opvattingen over Jezus en zijn leringen koesterde die later door de orthodoxie als ketterij zijn afgewezen. Veel van die vermeend oorspronkelijke opvattingen zouden doorgegeven zijn door de gnostiek. Hij is het eens met de conclusie van met de gnostiek sympathiserende (in 2006 overleden) hoogleraar Quispel dat het oudste deel van het Evangelie van Thomas stamt uit de Jeruzalemse gemeente rond het jaar 40 na Chr.
Slavenburg geeft veel lezingen door het land heen. Hij geeft cursussen “westerse esoterie en spiritualiteit” en verzorgt seminars voor onder meer het Jungiaans Instituut in Nijmegen, waar hij ook als docent aan verbonden is. Tevens is hij als docent verbonden aan de Psychosociale opleidingen in Utrecht en de Hogeschool voor Geesteswetenschappen, eveneens in Utrecht. Het grootste deel van zijn werk wordt vooral uitgegeven door Uitgeverij Ankh-Hermes, maar enkele studies (zoals “Valsheid in geschrifte”) door de Walburg Pers. Een aantal van zijn boeken is vertaald.  Jacob Slavenburg is mede-vertaler van de Nag Hammadi-geschriften vanuit het Engels naar het Nederlands.

Meer info: http://www.jacobslavenburg.nl

Geen Geld? Geen Probleem – Richard Engelfriet

Richard Engelfriet

Het zijn pittige tijden. Het kabinet bezuinigt maar door en opdrachtgevers houden de hand op de knip. Het moet allemaal nóg efficienter, met nóg minder geld en u zult nóg meer uw best moeten doen. Onmogelijk? Gefrustreerd? Ondernemer Richard Engelfriet daagt u uit gewoon een stap verder te gaan: leer zonder geld te werken!
Als u immers geen geld meer nodig heeft, kunt u iedere bezuiniging aan. Absurd? Onrealistisch? Laat u overtuigen door de verhalen van drie gewone stervelingen die zonder geld waanzinnige resultaten hebben bereikt.

Waarom maakt u zichzelf toch zo afhankelijk van geld? Waarom begint ieder jaar bij uw organisatie nog altijd met het opstellen van een begroting? Waarom wordt u niet gewoon de eerste organisatie die helemaal geen geld meer nodig heeft? Het is niets meer dan ouderwetse ruilhandel in een nieuw jasje. En dat kunt u toch ook? Biedt een ZZP’er gratis werkruimte aan, en vraag in ruil of hij een lastig bemiddelbare werkloze gaat plaatsen via zijn netwerk van klanten. Laat oudere werklozen sollicitatiebrieven van jongeren controleren op taalfouten, en laat die jongeren vervolgens de ouderen helpen om social media in te zetten in de zoektocht naar werk. Zo kan werken zonder geld leuk en nuttig zijn!

Zet dat geld maar uit uw hoofd
Wie zich verdiept in onderzoek naar geluk weet dat het geheim is om u enkel te richten op zaken die u zelf kunt beinvloeden. De mensen uit de bovenstaande voorbeelden hebben dat alledrie goed begrepen. Durft u het ook? Laat het  weten! Meer ook te lezen op: http://rengelfriet.wordpress.com

Meer info: http://www.engelfriet.net

jun 192012
 

Donderdags van 20.00 tot 22.00 uur.

Onderwerpen:

Thebe-Thera en het vergeten Lam Gods – John de Gelder
Eindtijd aangebroken – Marc Smulders 

Luister nu 

Thebe-Thera en het vergeten Lam Gods – John de Gelder

Thebe Thera en het vergeten Lam Gods

John de Gelder

In Thebe-Thera en het vergeten Lam Gods wordt de lezer meegenomen naar de tijd van farao Amenhotep III, een van de grote farao’s uit de duizenden jaren oude Egyptische cultuur. Dit tijdvak van de 18e dynastie (1388-1350 v.Chr.) is bekend als een periode binnen het Nieuwe Rijk waarin de bewustwording van de mens voorgoed veranderde en diepgewortelde religieuze en spirituele overtuigingen onwaar bleken.
De historische roman van De Gelder heeft als ‘Ancient Mystery’-verhaal drie verhaallijnen die zich afspelen in het heden en verleden en samenkomen tot een groots samenhangend geheel. Historische gebeurtenissen, ijkpunten, personages, locaties en wetenschappelijke theorieën vormen de basis, aangevuld met een ruime inbreng van verhalen uit de Egyptische en Griekse mythologie.
De lezer wordt het verhaal ingezogen aan de hand van egyptoloog dr. Eric Prinssen, en beleeft ook het moment waarop het volk Israël geconfronteerd wordt met de uittocht uit het Egypteland. Alleen blijkt deze uittocht een heel andere te zijn dan de geschiedschrijving ons doet geloven. Wetenschapper Prinssen trekt een vergelijk met hedendaagse catastrofes, zoals de tsunami die Japan in 2011 zwaar trof. Deze valt echter in het niet bij de tsunami die na de supervulkaanexplosie op het eiland Thera (het huidige Santorini) over de Middellandse Zee trok, en op verwoestende wijze de delta van Egypte trof. Een gebeurtenis van Bijbelse proporties waarbinnen de tien plagen zich manifesteren.
Met al zijn onderzoek en het raadplegen van informatiebronnen als onderlegger van zijn historische roman kwam de schrijver tot een opzienbarende ontdekking. Een godinnensymbool bleek in het stervormige ontwerp ervan als een blauwdruk gezien te kunnen worden van een plattegrond, waarop de locaties van alle belangrijke bouwwerken van de farao te plaatsen zijn. Een ontdekking die na het verschijnen van het boek zondermeer de aandacht van de wetenschap zal trekken. Het geeft nieuw inzicht in het vraagstuk van de grote religieuze ommekeer die in deze periode plaatsvond.

Eindtijd aangebroken – Marc Smulders

Marc Smulders

Frontier ontving een belangwekkend bericht van Marc Smulders. Voorheen was hij van mening dat de eindtijd samenviel met het einde de tijdspiraal en dat er daarna een nieuw wereldtijdperk zou worden gesticht dat op 21 december wordt voltooid. Nu is het tot het inzicht gekomen dat dit maar ten dele kan kloppen.

Smulders: “De tijdspiraal heeft betrekking op de schepping in 9 stappen (“onderwerelden”) van een steeds grotere afgescheidenheid die feitelijk al met de oerknal, zo’n 14 miljard jaar geleden is ingezet. Voor de mens betekende het een steeds grotere vervreemding van zichzelf. Het nulpunt van die tijdspiraal viel op 1 juni, wat betekent dat vanaf 2 juni de schepping is geënt op de terugkeer naar de eenheid. Mijn idee is lange tijd geweest dat op het einde van de tijd (lees: de tijd spiraal) de mensheid (en het systeem) ten val zou komen. Echter dat blijkt dus maar zeer ten dele te kloppen. In werkelijkheid gebeurt dit pas doordat we weer terugkeren naar de eenheid. Immers de omkering van de tijd spiraal betekent dat de schepping en gebeurtenissen die daarmee samenhangen er op gericht zijn om weer naar de eenheid terug te keren, wat betekent dat er voor de keiharde concurrentie, verdeel en heers politiek en uitbuiting van mens en natuur die het huidige systeem onvermijdelijk met zich meebrengen op termijn geen plaats meer is op deze planeet. Begin juni is er een zaadje geplant. Het zit nog onder de grond en moet nog gaan groeien, maar als de nieuwe wereld op 21 december 2012 wordt geboren zal dat overduidelijk manifest zijn, dat kan niet anders. Vermoedelijk, waarschijnlijk zelfs, zullen we de komende maanden daar al veel van gaan meemaken.”

Meer info: http://www.33mm.eu/actueel40

jun 132012
 

Donderdags van 20.00 tot 22.00 uur.

Onderwerpen:

Kruistocht tegen de katharen - Ankie Nolen

Luister nu 

Kruistocht tegen de katharen - Ankie Nolen

Ankie Nolen

Kruistocht tegen de Katharen

“Doodt ze allen, God zal de zijnen herkennen” waren de beruchte woorden, die Arnaud Amaury sprak op 22 juli 1209, toen de kruisridders aan hem vroegen hoe de katharen te onderscheiden waren van de katholieken. Deze legendarische woorden werden een vrijbrief voor een ware slachting in Porte Saint-Jacques. Diezelfde uitspraak is thans de ondertitel van het boek “Kruistocht tegen de katharen” van Ankie Nolen, een onlangs verschenen uitgave van uitgeverij Aspekt. De auteur woont in Frankrijk, het land der katharen en is door hun geschiedenis gefascineerd geraakt. Haar studie naar deze intrigerende groep gelovigen heeft al een eerder boek doen verschijnen.

De kruistocht tegen de katharen, ook wel de Albigenzer Kruistocht genoemd, speelde zich af in de 13e eeuw in het toenmalige Occitanië, het uiterste zuiden van Frankrijk. De katharen zetten zich af tegen de rooms-katholieke kerk, die haar geestelijke taak steeds meer verzaakte in haar streven naar macht en rijkdom. Ook invloedrijke katholieke edelen als de koning van Aragón, de graaf van Toulouse en de burggraaf van Carcassonne raakten bij het conflict betrokken. Niet alleen weigerden zij de katharen in hun gebieden te vervolgen, maar deze werden ook openlijk door hen beschermd. Waar het geloof een tweedeling had kunnen veroorzaken, was de gemeenschappelijke strijd tegen de invasie uit het noorden een sterk bindende factor.
De Occitaanse heren onderkenden te laat, dat de religieuze campagne van de paus overging in een veroveringsoorlog onder leiding van de koning van Frankrijk, hun opperleenheer. De annexatie van het zuiden begon met de inname van Béziers in 1209 en werd voltooid in 1271, toen het graafschap Toulouse verviel aan de Franse kroon, de grote winnaar van de strijd. Occitanië verloor haar zelfstandigheid, eigen cultuur en leidende positie in het Middellandse Zeegebied.

Paus Innocentius III zag het katharisme als zo’n grote bedreiging voor de katholieke kerk, dat hij opriep tot een kruistocht om de snel groeiende religie uit te bannen. Waar kruistochten oorspronkelijk tot doel hadden Jeruzalem in het Heilige Land te heroveren op de ‘ongelovigen’, was de Albigenzer Kruistocht gericht tegen christenen in Europa.

Men kan zich afvragen wat de loop van de geschiedenis zou zijn geweest als Raymond VI van Toulouse zich anders had opgesteld: als hij de katharen niet alleen had gedoogd en beschermd, maar met een eensgezinde Occitaanse adel de confrontatie met het kruisleger was aangegaan. Mogelijk zou het katharisme een erkende godsdienst zijn geworden, was de Occitaanse cultuur niet verdwenen en had de Franse kroon haar gebied niet tot aan de Pyreneeën kunnen uitbreiden.

Van Ankie Nolens eerste boek “Het Land der Katharen” is inmiddels de vierde druk verschenen.

Meer info: http://www.ankienolen.nl 

Frontier Gezondheidsdag en Frontier Symposium 2012 – Herman Hegge

Frontier Symposium 2012

Dit jaar organiseert Frontier twee inspirerende grootse evenementen; voor het eerst de Frontier Gezondheidsdag en na een korte pauze weer het alom vermaarde Frontier Symposium (2012).
Herman Hegge zal vertellen wat we in de tweede helft van dit roemrijke 2012 kunnen verwachten

 

 

jun 072012
 

Donderdags van 20.00 tot 22.00 uur

Themauitzending: We pakken Europa terug!

Luister nu 

Geert Kimpen

Europa

Naar aanleiding van Geert Kimpens artikel:  ”Links kust Rechts” dat gepubliceerd is op de website http://www.earth-matters.nl is er vandaag een themauitzending die geheel in het teken staat van de ontwikkelingen in Europa.  Geert Kimpen stelt in dit artikel de volgende vragen:
” Valt het jullie eindelijk op? In Griekenland zijn de grote winnaars van de verkiezingen de extreem linkse en rechtse partijen. In Frankrijk kozen de extreem rechtse le Pen kiezers, uiteindelijk voor de linkse Ollande. En In Nederland zijn er twee partijen die zich onderscheiden van het geneuzel in het midden; het extreem linkse SP en de extreem rechtse PVV.
Toeval? Nee, natuurlijk niet. Wat zowel extreem links als rechts bindt, is een gemeenschappelijke hekel aan de Europese Gemeenschap in het algemeen, en de Euro in het bijzonder.
Ook al roepen jullie, ‘verstandige’ politici uit het midden in heel Europa, hoe noodzakelijk het is de Unie in stand te houden, en hoe onze economie in elkaar zal storten zónder Euro, wij geloven jullie niet langer. Hoe zouden we jullie ook kunnen geloven?
Wie wil er leven in een werelddeel dat wordt geregeerd door een 3 procent obsessie? Jullie 3 % is uitgeroepen tot het Nationale Volkslied van de Europese gedachte;
…Wie zijn begrotingstekort onder de 3 procent houdt, Die is zo braaf, die is niet stout…
Wie boven de 3 % durft te gaan. Die zal Europa laten vergaan….
Wie wordt er opgewonden van zo’n hol lied? Een willekeurig percentage waarvan niet één van u ons
kan uitleggen, waarop het gebaseerd is….”
Het artikel is verder te lezen via: http://www.earth-matters.nl/11/5183/verborgen-nieuws/links-kust-rechts .

Tijdens deze uitzending zullen Lea Manders ( www.mensenspirit.nl), Douwe Beerda (www.visionair.nl) en Daniel Zavrel (www.beinginbusiness.com) de vaste forumgasten zijn.
Tijdens deze uitzending kunnen luisteraars live meepraten en -discussieren.

Over de gasten:

Lea Manders

Lea Manders
Lea Manders is erkend (door de Astrologische Associatie ASAS) en gediplomeerd. Vanaf 1974 is zij met astrologie bezig. Vanaf 1985 heeft zij een full-time praktijk, geeft consulten, cursussen en een opleiding. Vanaf 1989 heeft zij bij Omroep Gelderland een astrologische rubriek en in 1996 heeft zij een 7-delige astrologieserie bij de TROS mede-gepresenteerd en redactioneel meegewerkt. Sinds 11 maart 2008 is zij actief als voorzitter van partij voor Mens & Spirit, een nieuwe landelijke spirituele partij.
Meer info: http://www.mensenspirit.nl

 

Daniel Zavrel

Daniel Zavrel
Daniel Zavrel is al gedurende 19 jaar gepassioneerd actief als management trainer/coach in Business Spiritualiteit. Via zijn bedrijf ‘Being in Business’ geeft hij al 12 jaar zijn missie gestaag vorm om de brug te slaan tussen spiritualiteit en organisaties om te helpen met bewustzijnsontwikkeling van professionals voor topprestaties en een mooiere wereld. Na zijn carri?re bij Andersen Consulting (nu Accenture) heeft hij de zakelijke markt voor holistische bedrijfstrainingen opgezet bij OIBIBIO te Amsterdam waar hij Manager OIBIBIO Business was en werkte hij als trainer bij De Boer & Ritsema van Eck. Naast bedrijfseconoom is Daniel ook ondermeer Iyengar Yoga leraar, HeartMath gelicenseerd groepstrainer, Quantumresponse beoefenaar en gespecialiseerd in Natuurvoeding. Hij is ook coцrdinator voor bedrijfstrainingen voor HeartMath Benelux.
Meer info: http://www.beinginbusiness.com .

Douwe Beerda

Douwe Beerda

Douwe Beerda is de grondlegger van  de websites www.mensenrechten.org en
www.permacultuurnederland.org. Op de laatste site zijn onder meer gratis
cursussen te downloaden over permacultuur. Er zijn vele voorbeelden te
vinden hoe mensen zelf gezond voedsel kunnen verbouwen, van raamtuinen tot
eetbare stadsparken. En daarnaast is er een eetbare planten en
paddenstoelen database te vinden met rond de 400 verschillende soorten.
Verder is Douwe auteur voor de website http://www.visionair.nl/author/Douwe
Een website waar vernieuwende visies en ideeën vanuit een positieve insteek
onder de aandacht worden gebracht.