mrt 082012
 

Herhaling van 26 januari 2012
Onderwerpen:

Maria Magdalena presenteert de sleutel tot het openen van het hart – Reint en Gabriela Gaastra
Sleutel tot zelfbevrijding – Christiane Beerlandt

Luister nu Frontier Radio 26 januari 2012

1e uur:
Maria Magdalena presenteert de sleutel tot het openen van het hart – Reint en Gabriela Gaastra

Het openen van het hart is geen toevalstreffer, maar kent weldegelijk een gestructureerd pad! In het recent verschenen boek ‘De Maria Magdalena Code II – Het ontwaken van je dertien hartskwaliteiten’ beschrijft Maria Magdalena de dertien hartskwaliteiten die door de mens opnieuw geactiveerd dienen te worden om het hart te kunnen openen.

Maria Magdalena geeft aan dat de mensen tijdens het incarneren op Aarde hun harten hebben gesloten. En dat zij door vele levens en hartcycli heen met behulp van de menselijke emoties en verlangens de daarmee samenhangende hartskwaliteiten weer doen ontwaken.

De mensheid heeft Maria Magdalena in de afgelopen jaren als gelijkwaardig partner van Jezus omarmd. Nu is het tijd voor haar Code, voor haar leringen. De leringen die men tweeduizend jaar geleden nog niet begreep.

Met De Maria Magdalena Code II voegt Maria Magdalena, in nauwe samenwerking met het medium Gabriela Gaastra-Levin en haar echtgenoot Reint, een nieuw spectrum van inzichten en begrippen toe aan de spirituele en materiële dimensie van de mens. Ze presenteert ons de verborgen mechanismen achter onze zoektocht op Aarde, in
het bijzonder de sleutel tot het openen van ons hart!

Meer info: http://www.followyourheart.nl

2e uur:
Sleutel tot zelfbevrijding – Christiane Beerlandt

Christiane Beerlandt, Vlaams auteur en levensfilosoof, is in de eerste plaats bekend als schrijfster van het dikke boek De Sleutel tot Zelf-Bevrijding – Psychologische oorsprong van 1100 ziekten . Dit encyclopedische werk, beschikbaar in diverse talen, ging al meer dan 100.000 keer over de toonbank. Een hele verwezenlijking voor een boek dat helemaal niet commercieel bedoeld was. Mond-tot-mondreclame speelde de hoofdrol in dit succes. Als 53-jarige is Christiane Beerlandt de laatste 21 jaar niet ziek geweest, gewoon door te leven volgens de door haarzelf ontwikkelde filosofie. De Sleutel tot Zelf-Bevrijding wordt wereldwijd, zowel door leken als door professionele hulpverleners, als hét referentiewerk beschouwd over het verband tussen psyche en lichaam. Ook de andere werken van Christiane Beerlandt worden zeer gewaardeerd door mensen die diep willen graven om tot oplossing te komen van oerproblematieken.

Christiane Beerlandt werd geboren met een uitzonderlijk talent dat haar toelaat om ‘helder te zien’ in de diepste psychologische, emotionele en energetische bewegingen die de kern van het leven en de mens uitmaken. Haarfijn (aan)voelend, maar tegelijk nuchter-krachtig, maakt ze zonder pardon korte metten met ‘zweverijen’ die onze tijden welig tieren. Het kaf van het koren scheiden, zo raadt ze iedereen aan.

Uniek voor haar werk is dat de inhoud van geen enkele van haar boeken op bestaande geschriften of onderzoek is gebouwd. Vanuit haar dieper ‘weten’ schrijft en spreekt ze : ‘vanaf nul’ de dingen in vraag stellend, om alles tot de zuivere bodemlagen uit te puren. Ze stemt zich hiertoe af op de ‘frequentie van waarheid’, zoals ze het zelf noemt : “Je kan nooit waarheid bezitten of grijpen”, zegt ze, “maar je kan je ervoor open stellen vanuit je hart.” Wetenschappers, klassieke zowel als alternatieve hulpverleners en hun patiënten bevestigen de raakheid van haar teksten in de praktijk en noemen het vaak ‘wonderlijk’. Christiane Beerlandt vindt het gewoon ‘haar taak’. Met haar diepe aanvoelen, samen met een flinke dosis nuchterheid en gezond verstand, legt ze een-brug-tussen-het-rationeel-wetenschappelijke en het intuïtief-voelende.

Meer info: http://www.christianebeerlandt.com

feb 282012
 

Onderwerpen:
The Alignment – Tuaca Kelly
Tesla Energy Center Amsterdam –  Rombout  Oomen
Lezing Pyramides in Bosnie – Anu van Leeuwen 

Luister nu Frontier Radio 1 maart 2012

1e uur

The Alignment – Tuaca Kelly (live)

Tuaca Kelly

Er zijn vele factoren van invloed op leven en welzijn. Gezondheid ontstaat in een dynamiek van op elkaar inwerkende lagen: fysieke, psychische, maatschappelijke, karmische, voedings- en milieu-aspecten spelen allemaal een rol. Ook energetische processen en parallelle realiteiten behoren tot de levende werkelijkheid. Met al deze invloeden en bewustzijnsniveaus wordt rekening gehouden. Het multidimensionele healing event The Alignment biedt significante groei aan eenieder die op weg is naar het verwezenlijken van de potentie van ziel èn lichaam. Iedereen, ongeacht leeftijd en achtergrond, kan er aan deelnemen.

“Waar quantum fysica, bewustzijn van de geest, liefde en je levensdoel samenkomen, daar gebeuren wonderen.”

The Alignment bestaat uit ‘talks and transmissions’. Daarnaast is er ruimte om ervaringen te delen en duiden. Na een korte introductie om de deelnemers met algemene/ esoterische anatomie en kwantum-energetische principes vertrouwd te maken, volgt een meditatie om je bewustzijnsvelden aan te spreken. Dit bevordert de gewaarwording van je persoonlijke transformatie tijdens de transmissie. De transmissies, kernmomenten in The Alignment, kun je zien als een synchronisatie tussen de heldere en liefdevolle energiebron en het hoger Zelf. De eventueel nodige aanpassingen worden daarbij gemaakt in je systeem. Voor iedereen is de transmissie een unieke ervaring, te beleven op het verschillende niveaus: die van het lichaam, de ziel, geest, persoonlijkheid en goddelijkheid. Tijdens de transmissies wordt alle externe en interne saboterende ruis uit je systeem gehaald, waarmee een zuivere toegang ontstaat tot je multidimensionale Zelf. Hierbij ontvang je de voeding, heling, en inzichten die bijdragen aan de verwezenlijking van je potentieel.

Tuaca Kelly is een geboren inspirator! In hechte verbinding met haar goddelijke leiding, ontplooide ze zich tot een grensverleggende professional. Al in haar vroege kindertijd begon zij met de ontwikkeling van haar natuurlijke vermogens: intuïtieve waarneming, helende aanraking en het delen van haar quantum-fysische inzichten met de wereld. Het is haar ultieme roeping om anderen te helpen bij het realiseren van hun potentieel – met inherent de vreugde van het nemen van verantwoordelijkheid. Hiermee heeft Tuaca al velen gediend. Haar praktische, op het individu afgestemde, integrale manier van werken weerspiegelt en doordringt de complexe multidimensionale aspecten van het leven. Als master healer & teacher, is Tuaca verbonden met de heilige velden van de schepping die de natuurlijke, muzikale en wiskundige patronen voortbrengen die de oorsprong vormen van het leven zelf. Tuaca zet haar capaciteiten in om te zuiveren, te herstructureren en ieder individu in resonantie te brengen met zijn of haar eigen goddelijke blauwdruk. De 6D transmissies moedigen het multidimensionele lichaam van ieder die zich er voor open stelt aan om zichzelf te corrigeren, te genezen, zich te ontwikkelen en vrij te zijn. Tuaca is de initiator van de Alignment en oprichter van Alepha Tempel.

Voor meer info:  www. lovethemessenger.com

2e uur:

Tesla Energy Center Amsterdam –  Rombout en Archie Oomen (live)

Tesla Energy Lights

In het Tesla Energy Center Amsterdam in Amsterdam wordt gebruik gemaakt van de Tesla Energy Lights wat gebaseerd is op de kennis van Nikola Tesla, die de grondlegger is van de Multi Wave Oscillator, verder ontwikkeld door Lakhovsky, en op de ideeën van Rife. Het apparaat zendt “informatie” naar het energieveld van de cellen van het lichaam via ultrahoge frequenties, elektromagnetisch en fotonisch. Afwijkingen in zieke cellen worden gecorrigeerd waardoor vervolgens het elektromagnetisch veld van het lichaam wordt versterkt.

Levensenergie (onzichtbare subtiele energie), een zachte grondstof zoals de lucht die we ademen, is voor alle leven, mensen, dieren, planten en mineralen, noodzakelijk. Tesla Energy Lights is speciaal ontwikkeld met een zeer lage spanning output, zodat de energie een voortdurende invloed met congruente frequenties heeft op ons fragiele elektrische systeem en onze subtiele biovelden. De handgemaakte kristalbuizen met de edelgassen en hun plaats in de carrousel zijn speciaal ontworpen om een vol spectrum van harmoniserende ionen uit te zenden. Blootstelling aan deze frequenties kan de gebruiker helpen de gedachten, gevoelens en overtuigingen helder te krijgen en kan daardoor als brandstof dienen om het doel om te veranderen te bereiken. Velen vertellen over een kalmerende invloed die de TEL op het systeem heeft. Met behulp van Kirlian fotografie (bijv. de GDV camera van professor Korotkov gekoppeld aan de computer) kan bij iedere gebruiker de verandering in de energiepatronen van fysiek, emotioneel en geestelijk lichaam worden getoond.

Voor meer info: http://www.teslaenergycenteramsterdam.nl

Bosnische Pyramide, verscholen onder groen.

Lezing Pyramides in Bosnie – Anu van Leeuwen

Op 8 april 2012 organiseert Shaman Art Society in het Dijktheater, Da Costakade 160 te Amsterdam een lezing over de pyramides in Bosnie. Gastspreker is de ontdekker zelf, Dr.sc. Sam Semir Osmanagich Dr.sc. Sam Semir Osmanagich Foreign member of the Russian Academy of Natural Sciences Anthropology Professor at the American University in Bosnia-Herzegovina Principal investigator of the Bosnian Pyramid project, Heeft aangeboden om speciaal voor ons in de avonduren een lezing te komen geven waarna men met hem in gesprek kan gaan over deze historische ontdekking enkele jaren geleden!

Locatie: Dijktheater, Da Costakade 160, Amsterdam. Zaal open van 19.00 tot 23.00 uur.
Toegangsprijs: 10 euro

Verder bestaat er ook de mogelijkheid je actief in te zetten om de pyramides uit te graven en actief te werken aan de blootlegging van een nieuw wereldwonder.
Dit in de vorm van een werk-meditatie-vakantie.
De prijs om mee te gaan op deze werk-meditatie vakantie willen wij low-budget houden.
Minimum aantal deelnemers per reis: 15

Heb je interesse in deelname aan een of allebei deze evenementen laat ons dat weten via:
shamanartsociety@gmail.nl

feb 212012
 

Onderwerpen: 
Duurzaam Geluk – Michiel Hobbelt
Bespreking Frontier Magazine 18.2  (februari 2012 – maart 2012)
Grenswetenschap .NL – Jurgen Deleye
 

Luister nu Frontier Radio 23 februari 2012

1e uur:

Michiel Hobbelt

Duurzaam Geluk – Michiel Hobbelt

We leven in een bewogen tijd, die zowel kansen als bedreigingen kent. Door een combinatie van wetenschap en kapitalisme is de planeet nog nooit zo bevolkt geweest als nu, bijna zeven miljard mensen. Ook zijn er nu relatief minder oorlogen dan 50 jaar geleden. Veel mensen leven in rijkdom. Echter ook een groot gedeelte van de wereldbevolking leeft in armoede en lijdt honger. Het hoge Westerse welvaartsniveau heeft ook een keerzijde, de planeet raakt langzaam uitgeput. Klimatologisch onderzoek toont aan dat door de hoge hoeveelheid CO2 in de lucht wereldwijd de temperatuur zou kunnen gaan stijgen de komende eeuw. Er is nog geen overeenstemming bereikt over of de temperatuur zal gaan stijgen en hoe groot die temperatuurstijging dan zal zijn, maar de data wijzen wel de kant op van een dreigende klimaatcrisis (Stern, 2007). In een hoog tempo verbruiken we onze niet herwinbare grondstoffen, zoals olie, gas en kolen. Er zijn vele voorspellingen dat deze grondstoffen over enkele decennia uitgeput zijn en een energiecrisis dreigt. De uitputting van onze grondstoffen wordt vooral veroorzaakt door het hoge consumptieniveau van de Westerse mens. Verder zijn we de laatste jaren geconfronteerd met een kredietcrisis, dat zich als een olievlek over de wereld heeft verspreid. Banken hebben massaal kredieten verleend aan consumenten, die deze kredieten niet konden terugbetalen. De oorzaak wordt vooral gezocht in de bonussen die de bankiers worden uitbetaald. Door deze bonussen nemen de bankiers grote risico’s om hun bonussen binnen te halen met als gevolg dat vele mensen een krediet (vooral hypotheken) hebben gekregen, welke ze helemaal niet konden betalen.

Deze ogenschijnlijke verschillende crises hangen samen, namelijk ze zijn ontstaan doordat de mens zich de laatste eeuwen in onze beschaving te eenzijdig heeft gericht op materie en langzamerhand de immateriële waarden uit het oog is verloren (Klaas van Egmond, 2010). Volgens Van Egmond kenmerkt deze tijd zich door een tijd waarin er geen werkelijk doel op na gehouden wordt. Zonder expliciete doelstelling of sturing wordt de maatschappij door een autonoom proces voortgedreven naar de volgende crisis. Men zou ook wel kunnen zeggen dat mensen zich niet meer afvragen wat werkelijk belangrijk is in een mensenleven. Of anders gezegd: wat maakt een mens gelukkig? Het draait om de vraag of de samenleving duurzamer kan worden als mensen hun gedrag meer laten afhangen van de vraag wat hun gelukkig maakt?

We praten hierover met Michiel Hobbelt. Michiel Hobbelt (1979) behaalde een Master Sociale Psychologie aan de UvA. Als masterstage organiseerde Michiel een symposium over Geluk, met als thema levensvoldoening boven economische groei, waar Femke Halsema één van de sprekers was. In zijn masterscriptie onderzocht hij de relatie tussen zelfcontrole en milieuvriendelijk gedrag. Hij is ervan overtuigd dat een duurzame samenleving alleen mogelijk is wanneer we onze techniek aanpassen én ons gedrag veranderen. Om mensen te motiveren hun gedrag duurzamer te maken, probeert hij mensen ervan bewust te maken dat een duurzame samenleving een gelukkige samenleving is.

Meer info: http://www.duurzaamgeluk.com

2e uur:

Jurgen Deleye

Grenswetenschap. NL en de GW Award – Jurgen Deleye

De reguliere wetenschap heeft langzaam maar zeker ons inzicht in de wereld dieper en breder gemaakt. Stapje voor stapje, zodat ons leven voorspelbaar en daarmee beheersbaar bleef.
Afwijkingen van deze geaccepteerde norm kunnen als heel bedreigend worden ervaren. Iedere grote wijziging in het denksysteem is riskant, vooral omdat wetenschap (net als religie) ook als maatschappelijk fundament dienst doet. Weerstand tegen veranderingen uit zich in het psychologische proces van afwijzing, de weigering om een verontrustende verandering in het eigen bestaan onder ogen te zien, te onderzoeken en mogelijk te accepteren. Zulke afwijkingen worden daarom doorgaans gebagatelliseerd, belachelijk gemaakt of genegeerd. Dat is de enige manier waarop wij ze kunnen inpassen in de oude, vertrouwde structuur van onze wereld.

Alhoewel de enige manier? Wat als we de afwijkingen van de geaccepteerde norm verpakken in een term waarmee we het gangbare geloofsysteem geen direct geweld aandoen? Grenswetenschap is zo’n term die precies aangeeft waar het om gaat. Grenswetenschap is daarmee feitelijk het stukje niemandsland tussen de geaccepteerde en vertrouwde norm enerzijds en anderzijds datgene dat soms ver daarbuiten valt. Grenswetenschap is in staat een brug te slaan tussen diverse schijnbaar onverzoenlijke wereldbeelden. Grenswetenschap.NL kiest we geen, of weinig, stelling maar blijft zich vrij bewegen in het niemandsland waarbij men soms dicht bij de veilige kant blijft en soms ver aan de andere kant staat. De website publiceert vele artikelen op het gebied van de Grenswetenschap. Zo publiceerde Grenswetenschap als eerste over de Bosnische Pyramides!

Verder aandacht voor de verkiezing van de GrensWetenschap Award. Genomineerd zijn:

Coen Vermeeren van de TU Delft
Herman Hegge van Frontier Publishing
Philip Coppens, de grenswetenschappelijke auteur
Paul Harmans van UFOWijzer.com
Johan Oldenkamp van Pateo.nl

Meer info: http://www.grenswetenschap.nl 

 

feb 152012
 

Onderwerpen: (in verband met de verhuizing van de programmamaker 3 weken herhalingen uit eerdere uitzendingen)
Je moet je bukken om een kruid te plukken, Genezingskracht zit in de natuur – Toon de Laat  (herhaling 29-12-11)
Vaccin Vrij! – Door Frankema  (herhaling  12-01-12)

Luister nu Frontier Radio 16 februari 2012

1e uur:

Toon de Laat

Je moet je bukken om een kruid te plukken, Genezingskracht zit in de natuur – Toon de Laat

Dit boek bevat zowel eeuwenoude als nieuwe inzichten over het ontstaan van ziekten. Het geeft je de kennis, gereedschappen en technieken voor het bereiken van de totale mens op spiritueel, psychologisch en fysiek en Aards niveau, om deze drie in balans kunt krijgen. Op diepgaande wijze, doch in eenvoudige taal wordt in dit boek beschreven hoe een mens zich via natuurlijke inzichten kan beschermen en genezen.

Het boek

De titel ‘Je moet je bukken om een kruid te plukken’ is in onze tijd zeer toepasselijk. Vooral nu we in een nieuw tijdperk zijn ingegaan staat de mens voor de deur van de zoektocht naar zijn innerlijke zelf. De tijd waarin we nu leven leidt ons naar een nieuw bewustzijnsniveau. Het is de hoogste tijd zelf het heft in handen te nemen, zelf verantwoordelijkheid te nemen voor de kwaliteit van ons bestaan.Dit boek vertelt je hoe ziekte door jezelf wordt gecreëerd en hoe je dit zoveel mogelijk door preventie kunt voorkomen. Het vertelt je dat jij je eigen genen in handen hebt. Onze genen, die we kunnen sturen door middel van voeding en bewustzijn kunnen gezondheid of ziekte creëren. Aan jou de keuze hoe ze zich gedragen.

Ziekten als chronische vermoeidheid, hart- en vaatziekten, kanker, psychische ziekten, allergieën, diabetes en Lyme behoren tot veel voorkomende gezondheidsklachten van de hedendaagse mens. Veel van deze ziekten kunnen worden voorkomen. Het boek is voor zowel artsen, therapeuten als leken een onmisbare bron van informatie.
Toon werkt nu zo’n 25 jaar in de natuurgeneeskunde, of zoals door hem liever gezegd in de vitaliteitsgeneeskunde. Hij beheerst een groot aantal disciplines.

Meer info: http://www.laat-natuurgeneeskunde.nl

2e uur

Door Frankema

Vaccin Vrij! – Door Frankema 

‘Vaccin Vrij!’ is enerzijds het ervaringsverhaal van een moeder van twee ongevaccineerde kinderen, en anderzijds een gestructureerd overzicht van haar zoektocht naar wetenschappelijke onderbouwing van vaccinveiligheid. In dit (gratis)e-boek vat de schrijfster duizenden uren onderzoek en persoonlijke ontwikkeling samen in vier hoofdstukken, die de lezer stap voor stap introduceren in een nieuw denken over vaccins, infectieziekten en gezondheid. Doorspekt met anekdotes en referenties naar wetenschappelijke artikelen wil het ouders inspireren en ondersteunen in het maken van een persoonlijke en bewuste vaccinatiekeuze.

Door Frankema is woonachtig te Amsterdam, getrouwd en moeder van twee dochters. Ze werkte eerst als fysiotherapeute in de reguliere gezondheidszorg en combineerde later natuurgeneeskunde en de verschillende vormen van alternatieve psychotherapie in haar privé-praktijk in Amsterdam.

Toen zij kinderen kreeg en voor de beslissing kwam te staan om wel of niet te vaccineren ontdekte zij dat er enorm veel verwarring en tegenstrijdige opvattingen bestaan met betrekking tot de effectiviteit en veiligheid van vaccins. Haar verlangen om ‘feiten’ boven water te krijgen leidde tot meer dan tien jaar lang spitten in medisch-wetenschappelijke rapporten, artikelen, boeken en het internet.

Op dit moment combineert zij het moederschap met home-schooling, schrijven, lezingen en ontmoetingsavonden – en het verzamelen van (nog meer) informatie met betrekking tot gezondheid, infectieziekten en vaccins. Haar missie is het voor ouders makkelijker te maken om in de jungle van informatie op o.a. het internet hun weg te vinden. Haar motto: “Moge de keuzes die we maken rondom de gezondheid van onze kinderen bewuste keuzes zijn”.

Meer info: http://www.vaccinvrij.nl

feb 022012
 

Onderwerpen: (in verband met de verhuizing van de programmamaker 3 weken herhalingen uit eerdere uitzendingen)
Viktor Schauberger: eenoog in het land der blinden – Reinout Guepin  (herhaling 13-10-10)
Permacultuur – Douwe Beerda (herhaling  17-11-11)

Luister nu Frontier Radio 9 februari 2012

1e uur:

Reinout Guepin

Viktor Schauberger: eenoog in het land der blinden – Reinout Guepin

Te gast is Reinout Guepin. Met hem praten we over zijn boek: “Eenoog in het land van de blinden. De herontdekking van aether; naar het leven van Viktor Schauberger”
Reinout Guepin (Oostkapelle, 1972) groeide op, op Biologisch-Dynamische boerderijen in Zeeland (Loverendale) en de Betuwe (Warmonderhof). Hij ging naar de vrije school, die hij afsloot met een Havo diploma. Daarna begon hij aan een studie ‘bosbouw en cultuurtechniek’, die hij niet afmaakte. In plaats daarvan bereisde hij de wereld. Enkele jaren later deed hij de opleiding ‘Biologisch-Dynamische land- en tuinbouw’ (Warmonderhof) in Dronten, die hij afmaakte. Zijn interesse lag duidelijk in het ‘groen’, maar hij wilde daar niet op een commerciлle manier mee bezig zijn. In 1996 kreeg hij in het buitenland een boek onder ogen over Viktor Schauberger, waarin ook Rudolf Steiner, inspirator van de Biologisch-Dynamische landbouw werd genoemd. Enkele boeken verder realiseerde hij zich dat Viktor Schauberger een andere belangrijke inspirator van de Biologisch-Dynamische landbouw zou kunnen worden. Hij vertaalde een boek over de landbouwkundige inzichten van Viktor Schauberger uit het Engels. Het werk van Viktor Schauberger bleef hem fascineren. In 2005 zocht en vond hij enkele andere Schauberger-enthousiastelingen, en richtte met hen de ‘Stichting Natuur- en Implosietechnieken’ op, met als doel meer bekendheid te geven aan het werk van Viktor Schauberger in Nederland. Zijn boek: Eenoog, in het land der blinden kwam vorig jaar uit.

Meer info: http://www.implosie.nl

2e uur:

Douwe Beerda

Permacultuur – Douwe Beerda

Het doel van permacultuur is samenwerking tussen de mens en haar omliggende natuur gericht op een lange termijn overleving van beide. Met permacultuur kun je een lekkere eetbare tuin ontwerpen die niet alleen mooi, maar ook nuttig is. Ook kun je met permacultuur leren hoe je je huis energieneutraal of zelfs energieproducerend kunt maken. Het slimme ontwerpsysteem van permacultuur biedt praktische mogelijkheden om zelf te bouwen aan een wereld die ook op de lange termijn goed is vol te houden.
Het woord permacultuur is een samengesteld begrip van de woorden permanente agricultuur en permanente cultuur. Permacultuur is omschreven in Australië in de jaren 70 door twee Australische biologen, Bill Mollison en David Holmgren. Dit deden ze gedeeltelijk als reactie op het toenmalige landbouwsysteem in Australië wat veel ongewenste problemen met zich meebracht. Door de relaties in de bossen van Tasmanië te onderzoeken en de belangrijkste ecologische principes van dit systeem te achterhalen hebben ze een methode ontwikkeld die mensen in staat stelt zelf een functioneel ecosysteem na te bouwen. Permacultuur zoekt vooral naar win-win situaties waar zowel de mens als de natuur het meeste voordeel bij heeft.
In 2003 begon Douwe Beerda de webiste www.permacultuurnederland.org waar onder meer gratis cursussen te downloaden zijn over permacultuur. Daarnaast is er een eetbare planten en paddenstoelen database te vinden met rond de 400 verschillende soorten planten. Zelf ben is Douwe al een jaar of zes bezig met een eetbare bostuin op te zetten in Friesland.

Meer info: http://www.permacultuurnederland.org

jan 302012
 

Paul Smit

Onderwerpen: (in verband met de verhuizing van de programmamaker 3 weken herhalingen uit eerdere uitzendingen)
Wat is nondualiteit of advaita? – Paul Smit (h dd 27-10-10)
De Hormoonfactor – Ralph Moorman (h dd 06-10-11)

Luister nu Frontier Radio 2 februari 2012

Wat is nondualiteit of advaita? – Paul Smit

Onze eerste gast is Paul Smit.
Met Paul Smit praten we over zijn boek “Praten over Bewustzijn” en Wat is nondualiteit of advaita?

Stel je toch eens voor dat alles gewoon gebeurt en dat jij je nergens druk over hoeft te maken. Dat alles wat je doet en de keuzes die je maakt, ook allemaal vanzelf plaatsvinden. Dan heb je dus nooit iets fout gedaan en kun je schuldgevoel, angst, stress en frustratie voortaan laten voor wat ze zijn. Lijkt je dat niet heerlijk?

Dit klinkt allemaal misschien utopisch, maar het is de zienswijze van Boeddha, Spinoza, Albert Einstein, Ramana Maharshi en vele anderen.

In dit boek voeren Patrick Kicken (Veronica radio-DJ) en Paul Smit (Cabaretier & Trainer) openhartige dialogen over de veranderingen in je dagelijkse leven die ontstaan door deze non-dualistische zienswijze. Als het leven een groot spel is waarin wij als schijnbaar ‘afgescheiden individuen’ slechts een rol spelen, hoe ga je dan om met relaties, verwachtingen, tegenslag, emoties, monogamie, liefde, seks, de dood, ego, geld, stress en schuldgevoelens?

Meer info: http://www.paul-smit.nl

Ralph Moorman

De Hormoonfactor – Ralph Moorman

Sterrencoach Ralph Moorman houdt talloze bekende Nederlanders op ideaal gewicht met zijn revolutionaire hormoonbalansprogramma. Verkeerde leefgewoontes verstoren de balans van zeker negen verschillende hormonen, met overgewicht als gevolg. Geen enkel dieet houdt hier rekening mee. Moorman ontwikkelde op basis van de nieuwste medische inzichten een fitness- en voedingsprogramma dat het hormonale systeem over de hele linie op natuurlijke wijze in evenwicht brengt. Vervolgens smelt het overtollige vet weg zonder ooit weer terug te komen.
Het lichaam is een verzameling van miljarden cellen die allemaal met elkaar samenwerken. De broodnodige communicatie tussen al deze cellen wordt onder meer door hormonen verzorgd. Vanuit de klieren en hormoonproducerende weefsels worden ze door het bloed naar alle cellen tot in de verste uithoeken van uw lichaam vervoerd. Voorbeelden van klieren zijn de schildklier, de hypofyse, de eierstokken (bij vrouwen), de testes (bij mannen) en de bijnieren. Schildklierhormoon, insuline, adrenaline en de geslachtshormonen oestrogeen en testosteron zijn enkele bekende voorbeelden van hormonen, maar er zijn er veel meer. In totaal circuleren er honderden hormonen in uw bloed.

Hormonen sturen onder meer de groei, de stofwisseling en het immuunsysteem en zij zorgen voor een harmonisch verloop van de verschillende orgaanfuncties. Bij vrijwel alle gezondheidsklachten, ziektes, gedragsstoornissen en verouderingsverschijnselen spelen ze een rol. Hormonen bepalen ook hoe hoog uw energiegebruik is en regelen zelfs uw energie-inname; honger en verzadiging staan namelijk onder hormonale regie. Verder bepalen hormonen of spiermassa opgebouwd of afgebroken wordt en beslissen of energie wel of niet als vet in uw buik en billen wordt opgeslagen.

Bij de meeste mensen raken de hormonen verstoord door slechte eetgewoonten, te veel stress en een verkeerd bewegingspatroon.

Meer info: http://www.dehormoonfactor.nl

jan 232012
 

Onderwerpen:
Maria Magdalena presenteert de sleutel tot het openen van het hart – Reint en Gabriela Gaastra
Sleutel tot zelfbevrijding – Christiane Beerlandt

Luister nu Frontier Radio 26 januari 2012

1e uur:
Maria Magdalena presenteert de sleutel tot het openen van het hart – Reint en Gabriela Gaastra

Reint en Gabriela Gaastra

Het openen van het hart is geen toevalstreffer, maar kent weldegelijk een gestructureerd pad! In het recent verschenen boek ‘De Maria Magdalena Code II – Het ontwaken van je dertien hartskwaliteiten’ beschrijft Maria Magdalena de dertien hartskwaliteiten die door de mens opnieuw geactiveerd dienen te worden om het hart te kunnen openen.

Maria Magdalena geeft aan dat de mensen tijdens het incarneren op Aarde hun harten hebben gesloten. En dat zij door vele levens en hartcycli heen met behulp van de menselijke emoties en verlangens de daarmee samenhangende hartskwaliteiten weer doen ontwaken.

De mensheid heeft Maria Magdalena in de afgelopen jaren als gelijkwaardig partner van Jezus omarmd. Nu is het tijd voor haar Code, voor haar leringen. De leringen die men tweeduizend jaar geleden nog niet begreep.

Met De Maria Magdalena Code II voegt Maria Magdalena, in nauwe samenwerking met het medium Gabriela Gaastra-Levin en haar echtgenoot Reint, een nieuw spectrum van inzichten en begrippen toe aan de spirituele en materiële dimensie van de mens. Ze presenteert ons de verborgen mechanismen achter onze zoektocht op Aarde, in
het bijzonder de sleutel tot het openen van ons hart!

Meer info: http://www.followyourheart.nl

Christiane Beerlandt

2e uur:
Sleutel tot zelfbevrijding – Christiane Beerlandt

Christiane Beerlandt, Vlaams auteur en levensfilosoof, is in de eerste plaats bekend als schrijfster van het dikke boek De Sleutel tot Zelf-Bevrijding – Psychologische oorsprong van 1100 ziekten . Dit encyclopedische werk, beschikbaar in diverse talen, ging al meer dan 100.000 keer over de toonbank. Een hele verwezenlijking voor een boek dat helemaal niet commercieel bedoeld was. Mond-tot-mondreclame speelde de hoofdrol in dit succes. Als 53-jarige is Christiane Beerlandt de laatste 21 jaar niet ziek geweest, gewoon door te leven volgens de door haarzelf ontwikkelde filosofie. De Sleutel tot Zelf-Bevrijding wordt wereldwijd, zowel door leken als door professionele hulpverleners, als hét referentiewerk beschouwd over het verband tussen psyche en lichaam. Ook de andere werken van Christiane Beerlandt worden zeer gewaardeerd door mensen die diep willen graven om tot oplossing te komen van oerproblematieken.

Christiane Beerlandt werd geboren met een uitzonderlijk talent dat haar toelaat om ‘helder te zien’ in de diepste psychologische, emotionele en energetische bewegingen die de kern van het leven en de mens uitmaken. Haarfijn (aan)voelend, maar tegelijk nuchter-krachtig, maakt ze zonder pardon korte metten met ‘zweverijen’ die onze tijden welig tieren. Het kaf van het koren scheiden, zo raadt ze iedereen aan.

Uniek voor haar werk is dat de inhoud van geen enkele van haar boeken op bestaande geschriften of onderzoek is gebouwd. Vanuit haar dieper ‘weten’ schrijft en spreekt ze : ‘vanaf nul’ de dingen in vraag stellend, om alles tot de zuivere bodemlagen uit te puren. Ze stemt zich hiertoe af op de ‘frequentie van waarheid’, zoals ze het zelf noemt : “Je kan nooit waarheid bezitten of grijpen”, zegt ze, “maar je kan je ervoor open stellen vanuit je hart.” Wetenschappers, klassieke zowel als alternatieve hulpverleners en hun patiënten bevestigen de raakheid van haar teksten in de praktijk en noemen het vaak ‘wonderlijk’. Christiane Beerlandt vindt het gewoon ‘haar taak’. Met haar diepe aanvoelen, samen met een flinke dosis nuchterheid en gezond verstand, legt ze een-brug-tussen-het-rationeel-wetenschappelijke en het intuïtief-voelende.

Meer info: http://www.christianebeerlandt.com

jan 172012
 

Onderwerpen:
100% Gifvrij – Julia Kang
Orgon-levensenergie – Paul G.J. Ganzevles

Luister nu: Frontier Radio 19 januari 2012

1e uur:
100% Gifvrij – Julia Kang

Julia Kang

Over het verband tussen gifstoffen en overgewicht is steeds meer bekend. Onder de naam project Obelix doen Europese universiteiten hier onderzoek naar, zoals de Vrije Universiteit in Amsterdam.Na een lang gevecht tegen overgewicht en eetstoornissen gooide Julia Kang het roer radicaal om. Ze besloot alleen nog maar natuurlijk te eten, zonder chemicaliën of supplementen, en viel er ook nog van af.
Niemand vind het raar maar zelfs heel logisch dat de meeste medicijnen ernstige bijwerkingen veroorzaken, dat we van sommige medicijnen dik worden zonder dat we meer eten en dat vrouwen aankomen zodra ze aan de pil gaan.
Medicijnen bestaan uit chemische stoffen die in een ziek, ontregeld lichaam bepaalde processen kunnen nabootsen enzo de symptomen kunnen wegnemen zodat het lichaam weer normaal lijkt te functioneren. Maar medicijnen in een gezond lichaam zullen juist het omgekeerde doen, namelijk het lichaam totaal ontregelen. Want medicijnen in een (gezond) lichaam zijn niets anders dan gifstoffen voor het lichaam.
Toch komt niemand op het idee dat dan chemische stoffen, gifstoffen, net als medicijnen ook veel ernstige bijwerkingen (moeten) hebben, met als de belangrijkste, gewichtstoename!
Medicijnen zijn alleen verkrijgbaar op recept, en bij de apotheek wordt nauwkeurig bijgehouden welke medicijnen we allemaal slikken en of deze geen gevaarlijke combinaties vormen. Maar mensen hebben geen idee hoeveel chemische stoffen, hoeveel gifstoffen we in ons dagelijkse leven binnen krijgen, die we geheel vrijwillig consumeren, maar vaak uit onwetendheid.
We denken dat er maar twee factoren zijn die ons gewicht bepalen. Meer eten dan je verbrandt en te weinig lichaamsbeweging. Dat is maar ten dele waar! De hoeveelheid eten en de hoeveelheid lichaamsbeweging hebben eigenlijk maar weinig invloed op onze natuurlijke gewichtsregulering.

100 % Gifvrij

Daarentegen hebben onze hormoonhuishouding en onze hersens de meeste invloed op ons lichaamsgewicht. En juist deze worden ontregeld door gifstoffen, door chemische stoffen waarmee we tegenwoordig omringd worden!  En zo kunnen gifstoffen ervoor zorgen dat we dik worden zonder dat we teveel eten, en dat we niet blijvend kunnen afvallen ook als we minder eten. Deze chemische stoffen zorgen er ook voor dat onze hersens zo ontregeld raken dat we geen verzadigingsgevoel meer voelen en door blijven eten.
Overgewicht is een maatschappelijk mondiaal probleem geworden en iedereen zoekt naar de oplossing en de oorzaken. Tot nu toe alleen op het gebied van ons eet- en beweeggedrag. Nu blijkt uit heel veel wetenschappelijke onderzoeken dat we het in een totaal andere hoek moeten zoeken.
Overgewicht wordt in belangrijke mate veroorzaakt door gifstoffen, waar ons lichaam tegenwoordig vol mee zit. Dit boek laat in Jip en Janneke taal duidelijk zien, wetenschappelijk onderbouwd, voorzien van alle broninformatie wat gifstoffen doen met ons gewicht. Hoe we al deze gifstoffen binnenkrijgen, (meestal zonder dat we ons daar bewust van zijn). Ook maak ik duidelijk hoe je zonder een hap minder te eten, met een normale hoeveelheid van 2000 kcal per dag, gewoon blijvend af kunt vallen. Door gewoon met simpele veranderingen alleen de hoeveelheid gifstoffen in je leven te minderen.

Meer info: http://www.juliakang.nl

2e uur:
Orgon-levensenergie – Paul G.J. Ganzevles

Paul G.J. Ganzevles

Wilhelm Reich, een Oosterijkste  psychiater  komt langs diverse wetenschappelijke omzwervingen tot het inzicht dat er een basisenergie moet bestaan die de drager kan zijn van de levenskracht. Hij noemt deze energie Orgon. Orgon interacteert op verschillende wijzen met diverse materialen als water, metalen en organische materialen als wol, katoen of papier. Op grond van deze kennis ontwikkelde Reich de Orgon accumulator en de cloudbuster. De accumulator is praktisch toepasbaar bij de behandeling van bepaalde ziekten. De cloudbuster kan worden toegepast ter beïnvloeding van atmosferische bewegingen (James Demeo) en bestrijding van luchtvervuiling (Trevor James Constable).
Slim Spurling die bekend was met het werk van Wilhelm Reich construeerde caduceus-spoelen en ringen van getwijnd koperdraad met een bepaalde doorsnede, waarmee hij een energieveld kon genereren dat vergelijkbaar was met de energie uit een orgonaccumulator. Een combinatie van meerdere ringen leverde een harmonizerende energie waarmee het Denver Air Pollution experiment in 1994 uitgevoerd werd.

Orgon Levensenergie

Levensenergie (Orgon, Prana, Chi, of Eonen) kan naar de filosofie van Rudolf Steiner beschouwd worden als een intermedium (tussenstof) tussen de materie en het niet-materiële of geest. Dit intermedium heeft een tweeledige functie: energieleverancier en informatiedrager in het proces van schepping en vorming.
Naast methoden die zich richten op beïnvloeding van de levensenergie ter verbetering van de gezondheid, is de levensenergie zelf ook negatief beïnvloedbaar. De belangrijkste factoren die van invloed zijn op de kwantiteit en kwaliteit van de levensenergie zijn elektrosmog, luchtvervuiling en emotionele vervuiling (agressie). Uitgaande van de Orgonbenaming zijn er twee vormen van levensenergie te onderscheiden die negatief zijn voor de gezondheid: dode, niet stromende Orgon (DOR) en overactieve Orgon (Oranur).
In het boek “Orgon-levensenergie, in de schaduw van elektromagnetische straling en milieuvervuiling” is een combinatie van orgonaccumulator, Cloudbuster en Spurlingringen beschreven, met welk instrument het mogelijk is, binnenshuis een klimaat te handhaven met een veel hogere Orgon kwantiteit en kwaliteit. Op basis van de bijgevoegde handleiding is een orgonverrijker door de lezer zelf te construeren.

Paul G.J. Ganzevles is auteur van het bovengenoemde boek. Dr. Paul G.J. Ganzevles is neuro-GZ- & parapsycholoog en chemicus.
Na afgestudeerd te zijn als chemicus werkte hij jaren lang in de organische research, vond hier en daar wat apparaten, stofjes en processen uit en kwam vervolgens tot de gedachte dat fysica en chemie weliswaar een prachtig vak zijn maar dat er geen echte antwoorden te vinden zijn op levensvragen. Toen hij 35 jaar was begon hij een studie psychologie die hij 5 jaar later cum laude afrondde.  De afstudeerrichting was psychologische functieleer en psychofysiologie. Omdat ook in deze vakken te weinig antwoorden te vinden waren op vragen naar het verschijnsel mens in spirituele zin, studeerde hij parapsychologie bij Prof. Tenhaeff en Prof. H. van Praag. In 1987 promoveerde hij aan de Universiteit van Utrecht op een onderzoek naar smaakperceptie. Van 1987-1998 was hij werkzaam als universitair docent bij de faculteit Geneeskunde aan de Universiteit van Maastricht. Hij verrichtte er experimenteel onderzoek, gaf er onderwijs en werkte er als klinisch neuropsycholoog. Hij was een van de eerste klinische neuropsychologen die zich bezig hield met cognitieve functiestoornissen als gevolg van beroeps-intoxicatierisico’s.  Vanaf  1998 was hij verbonden als neuro-GZ-psycholoog aan Mediant GGZ, een grote gezondheidszorg-instelling ten behoeve van de regio Oost-Twente. In die functie gaf hij tot 2007 leiding aan de afdeling neuropsychologie en hij zag een groot aantal cliënten met uiteenlopende problematiek en verrichte er expertisen ten behoeve van verzekeraars en uitkeringsinstanties.
Naast de universitaire opleidingen volgde hij een summerschool in de parapsychologie bij Prof. Dr. D. Bierman en workshops bij Drunvalo Melchizedek en verder uiteenlopende cursussen en opleidingen op het gebied van de alternatieve- en paranormale geneeskunde

Meer info: http://www.orgonautica.nl/

jan 102012
 

Onderwerpen:
Celzouttherapie – Dick van der Snoek
Vaccin Vrij! – Door Frankema

Luister nu Frontier Radio 12 januari 2012

1e uur:

Gezichts-Diagnose

Celzouttherapie – Dick van der Snoek (live)

Dr. Schüssler’s celzouttherapie
Het Nederlands centrum voor dr. Schüssler’s celzouttherapie, opgericht in 1995, staat voor de ideologie en het realiseren van het meer bekendheid geven aan deze veilige, natuurgeneeskundige therapie. Daarnaast zetten wij ons in de Dr. Schüssler’s celzouttherapie met succes toepasbaar te maken voor zowel de therapeut als de particulier. Gezond en fit door het gebruik van door de lichaamscellen opneembare stoffen.

Dr. W.H. Schüssler (1821-1898) was arts, homeopaat en anatoom-patholoog. Hij ontdekte in zijn werk als anatoom-patholoog dat na crematie 12 anorganische zouten als reststof van het gecremeerde lichaam overbleven. Ook constateerde hij dat een wanverhouding in deze anorganische verbindingen terug waren te vinden in het ziektebeeld van de overleden persoon. Vanuit deze ervaringen werd door hem de basis gelegd voor de celzouttherapie, de basis naar natuurlijke gezondheid.

Celzouten, volgens de klassieke receptuur, als door de lichaamscellen opneembare stof, kunnen door jong en oud gebruikt worden naast elke andere vorm van medicatie, zowel regulier als homeopathisch. Het gaat om zouten (verbinding van 2 of meer minerale stoffen), die wij normaal gesproken via onze voeding voldoende binnen zouden moeten krijgen.

Dick A. van der Snoek (1949), oorspronkelijk werkzaam als directeur Speciaal Onderwijs, volgde uit interesse een opleiding milieukunde en voedingsleer. Vanuit die achtergrond zag hij, inmiddels werkzaam als therapeut, verbanden tussen veel voorkomende gezondheidsproblemen en (toxisch) belastende voeding. Toen de klachten daarna wel afnamen, maar niet geheel verdwenen zocht hij verder en kwam uit bij de vitale functie van celzouten. In 1999 richtten hij en zijn vrouw Ineke Het Nederlands Centrum voor dr. Schüsslers celzouttherapie op. Uitgaven van Dick en Ineke zijn:
Gezichtsdiagnose, Ankertje Dr. Schüssler’s celzouttherapie, Werkmap voor therapeuten,
Natuurlijk gezond en fit met Dr. Schüssler’s celzouten, Zelfhulp met Dr. Schüssler’s celzouttherapie, Stevia, het z…. alternatief en Yerba maté, lapacho en stevia.

Meer info: http://www.celzouttherapie.nl

2e Uur
Vaccin Vrij! – Door Frankema (live)

Door Frankema

‘Vaccin Vrij!’ is enerzijds het ervaringsverhaal van een moeder van twee ongevaccineerde kinderen, en anderzijds een gestructureerd overzicht van haar zoektocht naar wetenschappelijke onderbouwing van vaccinveiligheid. In dit (gratis)e-boek vat de schrijfster duizenden uren onderzoek en persoonlijke ontwikkeling samen in vier hoofdstukken, die de lezer stap voor stap introduceren in een nieuw denken over vaccins, infectieziekten en gezondheid. Doorspekt met anekdotes en referenties naar wetenschappelijke artikelen wil het ouders inspireren en ondersteunen in het maken van een persoonlijke en bewuste vaccinatiekeuze.

Door Frankema is woonachtig te Amsterdam, getrouwd en moeder van twee dochters. Ze werkte eerst als fysiotherapeute in de reguliere gezondheidszorg en combineerde later natuurgeneeskunde en de verschillende vormen van alternatieve psychotherapie in haar privé-praktijk in Amsterdam.

Toen zij kinderen kreeg en voor de beslissing kwam te staan om wel of niet te vaccineren ontdekte zij dat er enorm veel verwarring en tegenstrijdige opvattingen bestaan met betrekking tot de effectiviteit en veiligheid van vaccins. Haar verlangen om ‘feiten’ boven water te krijgen leidde tot meer dan tien jaar lang spitten in medisch-wetenschappelijke rapporten, artikelen, boeken en het internet.

Op dit moment combineert zij het moederschap met home-schooling, schrijven, lezingen en ontmoetingsavonden – en het verzamelen van (nog meer) informatie met betrekking tot gezondheid, infectieziekten en vaccins. Haar missie is het voor ouders makkelijker te maken om in de jungle van informatie op o.a. het internet hun weg te vinden. Haar motto: “Moge de keuzes die we maken rondom de gezondheid van onze kinderen bewuste keuzes zijn”.

Meer info: http://www.vaccinvrij.nl