jun 012011
 

Onderwerpen:
Hoe we onze wereld kunnen redden – Paul Arthur van Doorn
Vrouwenpower – Christine Pannebakker

Luister nu: Frontier Radio 30 december 2009 

Een interview met Paul Arthur van Doorn over zijn boek “Hoe we onze wereld kunnen redden – De spirituele samenleving” . .

Paul Arthur van Doorn werd in 1964 te Middelburg geboren. Hoewel hij al van jongs af aan geпnteresseerd was in astronomie en ruimtevaart, ging hij na het atheneum beta te hebben gedaan, toch verder in de sociale wetenschappen. Hij studeerde af als onderwijskundige aan de Rijksuniversiteit Utrecht. Na zijn studie stapte hij over naar de ICT. In de loop der jaren vervulde hij diverse functies op het gebied van softwareontwikkeling en -beheer, ICT-architectuur, kwaliteit- en procesmanagement, informatieanalyse en projectmanagement. Zijn interesse in het spirituele ontstond in de loop der jaren. Het lezen van literatuur op dit gebied gaf zijn leven toen een persoonlijke wending. Het loslaten van het materiлle ging van start. De weg naar een dieper bewustzijn was ingeslagen, een gevoel van eenheid met het universum begon te ontstaan. Dit leidde tot nieuwe inzichten en een gevoel van oneindig geluk. Langzaam aan groeide het idee dat we als mensheid alleen verder kunnen komen, als we gaan zoeken naar overeenkomsten en aanknopingspunten tussen alle feiten en kennis die er al is, in plaats van elkaar te bestoken met de verschillen tussen de diverse invalshoeken. Een eerste stap zou het samenvoegen van de kennis van religies, paranormale verschijnselen en bijna-dood-ervaringen kunnen zijn. Zijn boek, de spirituele samenleving, komt voort uit deze overtuiging.

Meer informatie staat op: http://www.spirituelesamenleving.nl.

Een interview met Christine Pannebakker over haar nieuwste boek “Vrouwenpower”.

“Als er op aarde ooit een tijd komt dat vrouwen zich verenigen om het welzijn en het goede van de mensheid na te streven, dan zal een kracht worden ontketend die haar weerga niet kent”, Matthew Arnold.

Die tijd is nu gekomen. Vrouwenpower toont hoe jij zelf in staat bent om de wereld te veranderen. Het beschrijft de kracht van vrouwen door de geschiedenis heen, de kwaliteiten die jij hebt en de opdacht die eeuwen geleden al aan jou werd gegeven. Jij beschikt over de kracht om die opdracht te vervullen. Jouw acties vandaag zullen het leven van morgen bepalen. Vrouwenpower moedigt alle vrouwen aan om niet de hakken in het zand te zetten, maar juist met ferme tred de toekomst binnen te stappen.

Christine Pannebakker is schrijfster van succesvolle motiverende boeken als Wie ben ik en Het Mama Masterplan, journaliste en columniste voor o.m. Happinez, De Standaard, Sen, Margriet en Libelle. Het AD noemde haar ‘De Nederlandse James Redfield’ en Neale Donald Walsch zei over haar eerste boek: ‘Dit is de boodschap die de wereld nodig heeft.’ Christine geeft lezingen in Nederland en Belgiл, is de keynotespreker op het Godinnenspektakel in 2009 en zal veel media-aandacht krijgen door de nieuwe boodschap die ze presenteert.

Meer informatie staat op: http://www.hetmamamasterplan.nl.

jun 012011
 

Onderwerpen:
Spiritueel Misbruik – Aleid Schilder
The Truth Agenda – Andy Thomas
Het grote boek der Apokriefen – Jacob Slavenburg 

Luister nu: Frontier Radio 23 december 2009

Een interview met Aleid Schilder over Spiritueel Misbruik . 

In scheve relaties met paranormaal begaafde leiders, al dan niet in een sekte, kunnen mensen ernstige schade oplopen. Klinisch psychologe Aleid Schilder waarschuwt potentiлle slachtoffers, en roept politici, wetenschappers en hulpverleners op de gevaren serieus te nemen.

Op paranormaal gebied opereren steeds meer mensen zonder zich voldoende bewust te zijn van eigen emoties en drijfveren. Dan ligt misbruik op de loer: ze verleiden en misleiden afhankelijke medemensen, en houden hen in hun macht. Er kan grote schade ontstaan: financieel, fysiek, seksueel. En daaruit vloeit weer psychische ellende voort, ook voor de naasten van de slachtoffers. Aleid Schilder kent deze paranormale wereld ook uit eigen ervaring. Ze heeft contact met slachtoffers en begeleidt naaststaanden. Vanuit die achtergrond schreef zij een boek, niet beschuldigend, maar verhelderend. Het bevat naast theorievorming ook veel ervaringsverhalen. Zij hoopt dat er een preventieve invloed van uitgaat. Want: misbruik dreigt en misbruikt worden kan iedereen overkomen..

Een interview met Andy Thomas over zijn boek “The Truth Agenda” 

Andy Thomas is bekend als graancirkelonderzoeker, maar gaf onlangs een lezing in Nederland naar aanleiding van zijn laatste boek “The Truth Agenda”. Een overzichtelijk boek over Cover-Ups, 2012, voorspellingen, onverklaarbare fenomenen etc..

Meer informatie staat op: http://www.truthagenda.org.

Een interview met Jacob Slavenburg over Het grote boek der Apokriefen

In de eerste eeuwen van het christendom werd er veel geschreven: evangeliлn, brieven, openbaringen, (ver)handelingen en andere teksten. Slechts enkele daarvan zijn opgenomen in het Nieuwe Testament, dat werd samengesteld toen er al sprake was van een door de orthodoxie gevormde leer. Veel inspirerende en vaak ontroerende geschriften, getuigenissen van een indringende spiritualiteit, zijn toentertijd door de kerk vernietigd. Een deel van deze boeiende literatuur is teruggevonden. In dit boek zijn al die ‘geheime’ teksten gebundeld. Het is daarmee de eerste vrijwel complete uitgave van alle apokriefe geschriften uit de eerste vier eeuwen in de Nederlandse taal. De eerste vrijwel complete uitgave van alle apokriefe geschriften uit de eerste vier eeuwen in de Nederlandse taal. Drs. Jacob Slavenburg is cultuurhistoricus en auteur van toonaangevende werken over het vroegste christendom. Hij is mede-vertaler van de Nag Hammadi-geschriften in het Nederlands.

Meer informatie staat op: http://www.jacobslavenburg.nl.

jun 012011
 

Onderwerp:
De Kracht  van Angst – Eddie van de Wereld

Luister nu:  Frontier Radio 16 december 2009

Een interview met Eddie van der Wereld over de Kracht van Angst. 

Eddie van der Wereld (1969) is internationaal trainer, coach en auteur van de boeken ‘Creлer je eigen toekomst’, ‘Laten we Wel-zijn!’ en, samen met Marc Schwencke, De Kracht van Angst. Hij heeft zich de afgelopen jaren toegelegd op het ondersteunen van mensen bij het bereiken van hun dromen, het ontwikkelen van meer zelfvertrouwen en eigenwaarde en bij het met plezier meer uit het leven halen dan men denkt dat mogelijk is. Hij inspireert mensen meer uit het leven te halen en laat hen zien dat de weg van persoonlijke groei een boeiende, uitdagende en vooral leuke weg is. De basis hiervoor is de door hem ontwikkelde Focus on the Future Methode. Deze methode ondersteunt persoonlijke groei door vanuit herkenning, via erkenning en loslaten naar verandering te gaan.

Alvast een voorproefje? Download dan het gratis e-boek ‘Bepaal je Eigen Waarde!’ met daarin 35 tips voor meer zelfvertrouwen. Surf naar:http://www.eddievanderwereld.com/ebooks/eigenwaarde.

Meer info: http://www.eddievanderwereld.com.

jun 012011
 

Onderwerpen:
De Nu te veranderen toekomst – Evert Jan Beverwijk
Spiegelogie, Pionieren, Verhalen vertellen – Willem de Ridder

Luister nu: Frontier Radio 9 december 2009

Een interview met Evert Jan Beverwijk over de Nu te veranderen toekomst. .

Evert jan Beverwijk is Visionair en Architect van de Creatieve Economie en Vierde Generatie Internet in Europa ontwierp en bouwde in de tachtiger jaren Interactieve Televisie Netwerken in Afrika en Europa, introduceerde Mosaic en Netscape in Europa tussen 1993-1994, ontwikkelde samen met de kabelexploitanten en TOP 25 Nederlandse bedrijven Kabel Internet en Interactieve Marktplaatsen tussen 1994-1996, was een van de initiatiefnemers en projectleiders van Kennisnet, het Intranetwerk voor alle lagere en middelbare scholen in Nederland tussen 1997-1999. In 1999 ontwikkelde hij samen met een aantal Amerikanen, Canadezen en Nederlanders het Creatieve Economie model.

Het model voor een community economie in de 21ste eeuw. Vandaag houdt de heer Beverwijk zich als Creanoom bezig met het opzetten van mondiale Creatieve Economieлn “Of Scale” en Vierde Generatie Internet systemen voor nationale en multinationale bedrijven over de hele wereld.

Daarnaast kun je Evert jan Bewust of Onbewust uw Levensvragen stellen en krijg je zelf een antwoord over Heden, Verleden en Toekomst.

Een interview met Willem de Ridder, pionier, Spiegeloog, Verhalenverteller.

Willem de Ridder staat aan de wieg van tal van ontwikkelingen op het gebied van kunst cultuur en recreatie. Hij was bijvoorbeeld nauw betrokken bij de oprichting van alternatieve jongerenclubs als Paradiso, Fantasio en de Melkweg. Samen met Wim van der Linden realiseerde hij ‘Sad Movies’, die op filmfestivals in heel Europa werden vertoond. Met de componisten van nieuwe muziek Dick Raaijmakers, Louis Andriessen, Peter Schat, Ton Bruynel, Rob Dubois, Jaap Spek en Misha Mengelberg was hij medeoprichter van de Mood Engeneering Society (MES). De resulterende concerten waren visuele muziekevents (F 1960, 4B & 1O, Ballet). De Ridder werkte samen met Nam June Paik en presenteerde Paiks’ “Piano for all Senses” in zijn galerie ‘Amstel 47′ te Amsterdam. Met Wim T. Schippers was hij oprichter van de “Association for Scientific Research in New Methods of Recreation (AFSRINMOR International).

Willem de Ridder bedacht en realiseerde in de loop der jaren een hele reeks bladen: Hitweek, Aloha, Suck, etc etc

Willem bereikte landelijke bekendheid met roemruchte radiouitzendingen als ‘N8rit’, ‘Doodsangst escapade’ en ‘Talkradio’. Bij nachtrit de werden radioluisteraars uitgenodigd aan een soort speurtocht deel te nemen, waarbij zij de instructies via de radio konden opvolgen om uiteindelijk naar een bepaald punt geleid te worden (waar verder overigens niet veel bijzonders gebeurde). Meer dan twintig jaar lang had de Ridder een wekelijkse radioshow op het Amsterdamse vrije radiostation dat eerst WHS heet, later Radio 100 en uiteindelijk opgaat in DFM. Hij praat hierin met gasten in de studio, telefonisch met de luisteraars en laat regelmatig zijn hoorspelen horen. In 2006 start hij zijn eigen webradiostation Ridderradio en is hij niet langer te horen op DFM. Ridderradio zendt dagelijks uit, de Ridder verzorgt zelf enkele malen per week uitzendingen. Luisteraars kunnen direct met de radiomaker chatten, hem op de webcam zien en zelf via de telefoon hele gedeeltes van het radioprogramma invullen.

Meer informatie staat op: http://www.willemderidder.com.

jun 012011
 

Onderwerpen:
Mystieke Plekken – Jan Willem Verkerk en Annemieke Loots
Biodanza – Carla de la Rive Box en Peter Braam 

Luister nu: Frontier Radio 2 december 2009

Interview met Jan Willem Verkerk en Annemieke Loots over Mystieke Plekken. .

‘Mystieke Plekken’ laat 25 zeer uiteenlopende plaatsen zien die hun eigen bijzondere sfeer hebben: oude heidense putjes, kasteelruпnes, hunebedden, een spookhuis, grotten, maar ook opvallende landschappen. Mystiek wil zeggen verborgen. Op een dergelijke plek hoor of zie je soms iets of er gebeurt iets waar geen woorden voor zijn. Je wordt plotseling geraakt door de schoonheid van de natuur of je voelt je een moment sterk verbonden met die bepaalde plek of energie.

Door naar de prachtige foto’s te kijken, waan je je op de mystieke plek. Bij iedere plek wordt een korte beschrijving gegeven over de achtergrond, maar er blijft voldoende ruimte over voor je eigen ervaring.

Jan Willem Verkerk en Annemieke Loots hebben een permanente wisselexpositie Mystiek Moment in Zaandam. Jan Willem en Annemieke houden zich op een breed terrein met fotografie bezig.

Hun website: http://www.mystiekmoment.nl staat binnenkort online.

Interview met Carla de la Rive Box en Peter Braam over Biodanza.

Biodanza is de dans van het leven. Afgeleid uit “bio”, dat leven betekent, en “danza”, dat vertaald kan worden als “samenhangende bewegingen vol van betekenis”. Biodanza maakt geen gebruik van aangeleerde of voorgeschreven passen. Het werkt met een combinatie van oefeningen, muziek, ritme en emoties.

Biodanza werd in de jaren ’60 in de wereld gezet door Rolando Toro Araneda uit Chili. Hij studeerde o.a. psychologie en medische antropologie en hij ontwikkelde een systeem van menselijke integratie dat hij Biodanza noemde.

Doel van Biodanza is het opnieuw bewust worden van het hier en nu, het leven met meer respect, vreugde, en liefde gaan beleven. Intenser gaan genieten van: ”al wat is”. Meer open gaan staan voor waardering en liefde voor jezelf, de ander en de wereld.

Door Biodanza neemt je vitaliteit, creativiteit, affectiviteit en seksualiteit toe. Je gezondheid verbetert. Je krijgt meer energie en levenslust.

Carla de la Rive Box begon haar dansopleiding in 2001 aan de Rolando Toroschool voor Biodanza in Amsterdam. Zij volgde de docentenopleiding bij Patricia Martello. In 2005 studeerde zij af in Engeland en behoort nu tot de eerste groep afgestudeerde Biodanza docenten in Nederland.

In maart 2006 startte Peter Braam zijn opleiding bij de Rolando Toroschool voor Biodanza in Amsterdam (Zaandam) Hij geeft nu als docent onder supervisie samen met Carla biodanza-les aan de groepen in Bussum.

Meer informatie staat op: http://www.biodanza.nu.

mei 312011
 

Onderwerpen:
SuperWiseMe – Len Doens
Mediumschap – Jose Gosschalk 

Luister nu: Frontier Radio 25 november 2009

Interview met Len Branson over SuperWise Me! .

Tijdens de research voor SUPERWISE ME! kwam de in Nederland wonende Vlaming Len Branson tot een mooi inzicht: “God, Allah, alle profeten, engelen, guru’s, goden en mental coaches – of wellicht samengevat het Universum – zijn briljante marketeers. Er is letterlijk harmonie in het verschil. Er zijn tientallen documentaires, honderden religieen, duizenden meningen, miljoenen boeken, miljarden stemmen in de aanbieding. De zelfontwikkelingsindustrie is ‘booming’! Maar de boodschap is iedere keer opnieuw hetzelfde. En zo simpel en zo dichtbij”.

Al eeuwenlang wordt volgens de auteur dezelfde basiscode beschreven. Dezelfde bronformule aangereikt. Alleen de verpakking wordt iedere keer weer aangepast aan het altijd verjongende publiek. Voor ieder wat wils! Om deze bevinding nader te onderzoeken organiseerde hij een spiritueel experiment in Spanje. SUPERWISE ME! is het inspirerende en avontuurlijke reisverslag over een bijzondere ontmoeting in de bergen van Andalucia, in het oude klooster La Cartuja de Cazalla. Een zelfontwikkelings-schoolreis met Len, 9 ‘wijzen’ en in hun kielzog 9 ‘getuigen’… De reis begon 9 september 2009 en duurde 9 dagen. In die 9 dagen gaven de ‘wijzen’ elkaar masterclasses en kwam er elke dag ййn van de 9 Levensvragen aanbod tijdens de Levensvragenlunch… De 9 dagen blijken nu voor alle 18 deelnemers en crew het mooiste kado-ooit-aan-zichzelf-gegeven. Iedereen kwam ‘rijker’ terug. Wat is er in Spanje gebeurd ? Wat waren de antwoorden op de 9 Levensvragen ? Wat is er veranderd ? Dit boek beschrijft het proces. Wat er mogelijk wordt als je, je innerlijke (eigen)wijsheid activeert en laat spreken… Zijn de antwoorden uiteindelijk echt een ? SUPERWISE ME! legt het allesomvattende antwoord bloot in een boek en een documentaire!

Meer informatie: http://www.superwiseme.comhttp://www.dream2.be.

Interview met Jose Gosschalk over Mediumschap.

Jose Gosschalk werkt sinds 2001 als medium te Naarden. Voordat ze met het mediumschap in aanraking kwam heeft ze zich 20 jaar spiritueel ontwikkeld via het lesgeven in Meditatie, Yoga, Handlijnkunde en Tarot.

Jose bezocht in 1999 voor het eerst het wereldberoemde Arthur Findlay College te Stansted, Engeland, om een training mediumschap te volgen.

In dit prachtige gebouw, waar wekelijks les gegeven wordt in mediumschap aan studenten uit de hele wereld, kreeg ze direct het gevoel dat ze “thuis” kwam.

Tijdens dit eerste bezoek aan Stansted ontmoette ze Paul Jacobs, een medium die over de hele wereld prive-consulten, trainingen en demonstraties geeft en zeer gerespecteerd is op het College als docent en als medium. Paul heeft Jose persoonlijk begeleid in haar ontwikkeling en haar aangespoord om de Docenten Opleiding te volgen van het Arthur Findlay College. In 2008 en in 2009 werkt Jose 9 weken per jaar als docent op het Arthur Findlay College.

Meer informatie staat op: http://www.josegosschalk.nl.

mei 312011
 

Onderwerpen:
Soulvoice – Karina Schelde en Marinet Koeman
Orbs en andere lichtfenomenen – Ed Vos 

Luister nu: Frontier Radio 18 november 2009

Interview met Karina Schelde en Marinet de Wildt en over Soulvoice. .

Soulvoice is een uitnodiging voor diegene die zoeken naar de diepere lagen van het bestaan. Een mogelijkheid om dieper te duiken in de stem иn het vermogen om ons te verbinden met onze vrije expressie en diepste wezen. Soulvoice is een training van deze tijd en een rijke bron van inspiratie. Duizenden mensen wereldwijd zijn geraakt door de krachtige en vooruitstrevende Soulvoice methode. Karina’s lessen gaan voorbij aan wat je dacht dat mogelijk was om uit te drukken en te helen met de stem.

Karina Schelde is een gepassioneerd en internationaal erkend workshopleider met 20 jaar ervaring op het gebied van verschillende vormen van heling. Ze brengt al haar vaardigheden en ervaringen samen in de Soulvoice Practitioners Certification Programme, welke zij over de hele wereld onderwijst. Haar Soulvoice methode is een synthese van lichaamswerk, stemtherapie en shamanistische heling. Onlangs verscheen in Nederland haar boek “De Stem van je Ziel”.

Voor meer info kun je kijken op http://www.soundandvoice.com.

Marinet de Wildt past de Soulvoice methode in Nederland toe. Haar website: http://www.stemsynthese.nl.

Interview met Ed Vos over Orbs en zijn boek “Orbs en andere lichtfenomenen”.

Lichtbollen ofwel orbs zijn een relatief onbekend verschijnsel. Ed Vos probeerde de verschijnselen te verklaren vanuit zijn vakkennis als fotograaf, maar kon uiteindelijk niet anders concluderen dan dat er hier iets bijzonders aan de hand was. De lichtfenomenen laten zich niet alleen op foto’s zien maar zijn ook met het blote oog waarneembaar. De lichtverschijnselen breiden zich steeds meer uit, niet alleen in vorm, maar ook in aantal. Wereldwijd leggen steeds meer mensen de lichtbollen vast op hun foto’s. Deze multidimensionale bewustzijnsvormen, die zich met name op krachtplaatsen goed laten fotograferen, vormen een zeer bijzonder verschijnsel, dat vele hoogst interessante facetten kent. In dit boek vertelt de auteur over zijn ervaringen en neemt hij de lezer mee op ontdekkingsreis langs de vele fascinerende lichtverschijnselen.

Ed Vos is zo’n 40 jaar als beroepsfotograaf werkzaam en probeert verschijnselen op foto’s vanuit zijn vakkennis op technische wijze te verklaren. Dit lukte altijd uitstekend tot hij met het fenomeen lichtbollen in aanraking kwam. Inmiddels geniet hij internationale bekendheid als lichtbollenfotograaf en geeft in het binnen- en buitenland lezingen. Tevens is hij eigenaar van een internationale informatie-uitwisselingsgroep.

Meer info is te vinden op: http://www.edvos.nl en http://www.dutchlightorbs.nl

 

mei 292011
 

Onderwerp:
David Icke

Luister nu: Frontier Radio 4 november 2009Deze uitzending is helaas niet meer beschikbaar.

In deze uitzending een interview met David Icke en een beschouwing over het werk en theorieлn van David Icke, verzorgd door de Icke- kenners Rick Devente en Huib Kraaijeveld .

David Icke was dit in september van dit jaar in Nederland voor een ruim acht uur durende one-man show, waarin hij geflankeerd met 1200 illustraties het publiek feilloos wist te boeien van het begin tot het eind. Frontier Magazine auteur Huib Kraaijeveld interviewde hem voorafgaand aan zijn presentatie, dit artikel staat in Frontier Magazine van november /december 2009 (http://www.frontiermagazine.nl/fr15_6.html ). Naast dit interview zullen Rick Devente (Eqgen) en Huib Kraaijeveld uitgebreid ingaan op de complottheorieлn van Icke; aan de orde komen uiteraard de illuminati, vaccinaties, NWO etc.

Website van David Icke: http://www.davidicke.com.

Huib Kraaijeveld is oorspronkelijk afgestudeerd (of afgericht) als sociaal psycholoog. Hij houdt zich professioneel op twee verschillende vakgebieden bezig: het adviseren en opleiden van het bedrijfsleven en het begeleiden van mensen in de zogeheten alternatieve geneeskunde. Vanuit zijn positie op dit snijvlak van deze twee werelden heeft hij voor dit artikel relevante kennis of ideeлn over o.a. psychologie, bedrijfskunde, groepsdynamica, systeemdynamica, de menselijke persoonlijkheid en het menselijk lichaam, gespreks­technieken, filosofie en de natuurwetenschappen opgebouwd. Hij is verder op zijn eigen manier actief met het ontrafelen van de huidige gang van zaken in de wereld en tegelijkertijd vooral met het creлren van alternatieve werkelijkheden. Huib heeft onder andere samen met regressietherapeut Albert Toby in 2003 het artikel ‘Flitsend de toekomst in’ over subliminale boodschappen op de Nederlandse TV geschreven[i]. Hij volgt sinds 1999 de ontwikkelingen van Daivd Icke op de voet.

Website van Huib Kraaijeveld:http://www.momo-development.com.

Rick Devente is In februari 2006 begonnen met EQgen. Na het zien van een Internet Tv-uitzending van Alex Jones ontdekte hij dat de aanslagen van 9/11 niet gegaan zijn zoals de gevestigde media ons doet geloven. In zijn zoektocht naar antwoorden viel hij van de ene verbazing in de andere. Devente ontdekte een hele nieuwe realiteit en kwam naast 9/11 ook in aanraking met informatie over het opzetten van een wereldwijd gecontroleerde staat, een Nieuwe Wereld Orde. Rick ontdekte dat er veel mis is met ons drinkwater en ons voedsel en dat veel ziekten, zoals kanker, allang te genezen zijn. Er volgde drie zeer succesvolle jaren met EQgen en hij kreeg zelfs regelmatig aandacht van de gevestigde media. Hij mocht optreden in het programma Goedemorgen Nederland en Way Of Life van RTL5. In 2007 verscheen er van zijn hand in het maandblad Spiegelbeeld een 5-pagina tellend artikel over Chemtrails. Een van zijn grootste verdiensten is toch wel de aandacht die EQgen in Nederland wist te generen voor Codex Alimentarius, een in het geheim beraamde aanval op ons recht op gezond voedsel.

Website van Rick Devente: http://www.eqgen.nl .

mei 292011
 

Onderwerpen:
Nia – Wilma Notermans
Spirit in Finance – Ivo Valkenburg

Luister nu:  Frontier Radio 28 oktober 2009

Interview met Wilma Notermans over Nia, een bewegingsconcept voor het hele lichaam.

Wilma Notermans heeft Nia geпntroduceerd in Nederland. Nia is een bewegingsconcept voor het gehele lichaam dat bestaat uit 9 verschillende bewegingsvormen uit dans, oosterse vechtsporten, yoga en Feldenkrais. Nia gebruikt beweging en muziek om het fysieke lichaam gezond te maken, het emotionele lichaam in balans te brengen, het mentale lichaam alert en het spirituele lichaam open te maken. Wars van prestatiedrang en competitie draait het in Nia om het plezier van het bewegen. Nia is 25 jaar geleden in de V.S. ontstaan en heeft zich over de hele wereld ontwikkeld tot een programma voor persoonlijke en professionele ontwikkeling.

Wilma heeft Nia leren kennen in San Diego, Californiл, waar ze gewoond heeft. De combinatie van verschillende bewegingsvormen in een dans die weldadig is en veel ruimte geeft voor expressie en creativiteit heeft haar altijd geboeid. Sinds haar eerste les zijn Nia en Wilma onafscheidelijk. Ze is inmiddels gecertificeerd met een Nia Blue Belt en geeft sinds 5 jaar lessen en workshops in Amsterdam. Op dit moment zijn er 8 Nia teachers in Nederland. Naast haar werk voor de NiaNederland.nl website geeft ze met haar bedrijf Flow-n-Motion ook trainingen en workshops samen met Attitude in Amsterdam en Definest in Almere.

Meer informatie over Wilma en Nia kun je vinden op http://www.niawilma.nl.

Verder organiseert Wilma samen met Ursula Aerts de workshop Move Your Soul. Ook Ursula zal aanwezig zijn in de uitzending.

Website: http://www.definest.nl.

Interview met Ivo Valkenburg over zijn pas verschenen boek “Spirit in Finance”. 

Ivo Valkenburg is al bijna 25 jaar actief in de wereld van de financiлle dienstverlening. Eerst als pensioenadviseur, later als business coach, spreker, schrijver en organisator van workshops, retreats en een beroepsopleiding voor financiлle dienstverleners. Hij is vooral een man met een droom. ‘Als geld en materie ergens toe kunnen bijdragen, dan is het wel aan de creatie van de Hemel op Aarde’.

Met meer regeltjes en meer controle wordt de financiлle wereld niet hervormd. Faillissementen maken de sector niet gezonder. Wat nu nodig is, is Liefde. Dat is de boodschap van Ivo Valkenburg. Hij publiceert daarover op 22 oktober (2009) in Heusden het boek Spirit in Finance, waarin hij onverbloemd spirituele aspecten verbindt aan geld. Is Valkenburg gek geworden? Onwaarschijnlijk, want hij is een geziene figuur in de financiele wereld en weet waarover hij praat. Ivo Valkenburg nam in 1993 het Pensioen-adviesbureau Valkenburg over van zijn vader en begon zich te storen aan het optreden van verzekeraars en banken. Hij werd, samen met zijn broer, Falco Valkenburg, partner bij Towers Perrin en het economisch onderzoeksinstituut van Universiteit Nijenrode, Nyfer, de aanjager van een beweging die sinds 1994 zorgde voor grotere transparantie over kosten en provisies. Al ver voor de woekpolisaffaire en de val van de DSB-Bank zorgde zijn conclusies en aanbevelingen al in 2001 voor Kamervragen aan Gerrit Zalm.

“Liefde is de term die ik gebruik om mensen in hun hart te raken. We weten allemaal dat goede dingen niet tot stand komen zonder de passie waarmee mensen de dingen maken die hen echt na aan het hart liggen. Als dat waar is voor bijvoorbeeld lekker eten of mooie meubels, waarom zou dat dan anders zijn voor financiлle producten? De liefde voor het product dat je maakt, is direct verbonden met de liefde voor de mensen voor wie je het maakt. In de financiлle wereld zijn dat mensen die geld lenen, die sparen, die een risico willen verzekeren. Het gaat niet om het papiertje, het gaat om de geest waarin die producten gemaakt worden. Een boek wordt geen goed boek omdat er foutloos Nederlands in staat, maar omdat het de juiste snaar raakt. Het mag vreemd klinken, maar met contracten voor financiлle producten is het in de grond geen haar anders. Langzamerhand zijn er mensen in de branche, juist de mensen die opstaan in hun authenticiteit, die zien dat deze opvatting hout snijdt.”

Meer info: http://www.spiritinfinance.nl.

mei 292011
 

Onderwerpen:
Transformaties in de  Nieuwe Tijd – Wilhelmina McKittrick
Onsterfelijkheid – Almine 

Luister nu: Frontier Radio 21 oktober 2009

Een interview met Wilhelmina McKittrick over Transformaties in de nieuwe tijd..

Wilhelmina McKittrick is een “energy re-director”, “Transformation mentor”, auteur, radiopresentatrice en kunstenares. Ze begeleidt mensen door hun ultieme uitdagingen die hen ervan weerhouden verder te groeien in hun zelfbewustwording en ййn te worden met Alles dat bestaat. Vanuit het hart deelt ze haar persoonlijke ervaringen in haar lessen en begeleidt ze mensen. Door de Spirit en haar hogere zelf ontvangt ze informatie uit verschillende dimensies . Dat komt tot uiting in zang, schilderen, persoonlijke sessies en meer. Wekelijks heeft ze zowel een Nederlandse als Engelstalige show op www.utopiaradio.com en www.theshiftradio.com. Ze is geboren en getogen in Nederland en woont al 9 jaar in de Verenigde Staten.

Meer over haar is te lezen via http://www.xsist.org en http://www.evolutionarypaintings.com.

Een interview met Almine over Onsterfelijkheid. 

De Amerikaanse Almine is ййn van de grootste mystici van onze tijd. Terwijl andere leraren meer en meer studenten verzamelen, zet zij meer en meer meesters in de wereld. In haar mystieke werk komt de fysieke en de niet fysieke werkelijkheid samen en hier door wordt een nieuwe realiteit geboren. Hier op Aarde gaan de veranderingen razendsnel na jaren van stagnatie.

In Februari 2005, onderging het lichaam van Almine een transformatie, van sterfelijk naar onsterfelijk in een oogwenk. Haar boeken zijn een voorbeeld voor anderen om in dezelfde zijnstoestand te geraken.

Meer informatie over Almine is te vinden (Engelstalig) via: http://www.spiritualjourneys.com.