dec 202012
 

Herhaling van Frontier Radio 22 december 2011

Lezing: Megalietenbouwers bereikten Amerika 2500 v Chr. – Reinoud de Jonge  (Frontier Symposium 2003)
Het Einde – Linda van den Boogert (live)
 

Luister nu: 

 1e uur:

Megalietenbouwers bereikten Amerika 2500 v Chr. – Reinoud de Jonge (Frontier Symposium 2003)

Reinoud de Jonge

Als eersten in de geschiedenis zijn Reinoud de Jonge en Gerard IJzereef erin geslaagd om de inscripties zoals die voorkomen op de stenen van de megalitische monumenten van West-Europa te ontcijferen. Dit was tot nu toe niemand gelukt. Daarmee wordt een geheel nieuw licht geworpen op de betekenis van deze monumenten. De inscripties en de monumenten zelf bewijzen dat de mens gedurende de megalitische periode lange reizen per schip ondernam en wist dat de aarde rond was. Men was tevens in staat zijn positie op aarde aan te geven door middel van breedtegraden en richtingen. Met behulp van deze geografische interpretatie van de inscripties en de monumenten, tonen de auteurs van De stenen spreken aan dat Amerika al in de prehistorie is ontdekt.

‘Dit is geen wetenschappelijk boek!’ Zo luidt de eerste regel. De schrijvers hebben een nieuwe theorie ontwikkeld over de culturen tijdens de Megalithische Periode (ca. 5000-2000 v. Chr.), toen de reusachtige stenen monumenten (Stonehenge, Carnac, e.d.) werden opgericht. Volgens hen zijn de megalieten in West-Europa veel ouder dan die van het Midden-Oosten. Ze hebben geen concrete bewijzen, maar wel twee bewijslijnen: plaats en positie van de monumenten, en een volstrekt nieuwe interpretatie van de inscripties. De schrijvers zijn resp. amateur archeoloog, en hoogleraar archeologie. Hun bevindingen zijn uiterst revolutionair, fantasievol en vragen nadere bevestigingen. De inscripties zijn volgens hen routebeschrijvingen, zelfs navigatiekaarten voor de zeevaarders die wellicht al in het tweede millennium naar Azië en …. Amerika voeren. De kaart van Piri Reis, de bevindingen van Thor Heyerdahl ondersteunen hun vermoedens.

2e uur: 

Het Einde – Linda van den Boogert (live) 

Linda van den Boogert

De mensheid bevindt zich in een periode van veranderingen en we zitten er al lang midden in. Veel mensen houden zich bezig met de overgang naar een ander tijdperk, het aquariustijdperk; met het al dan niet vergaan van de wereld volgens de Mayakalender in 2012; met de opening naar andere dimensies. Zelfs op wetenschappelijk nivo bevinden we ons in een overgangsperiode. Dacht men eeuwen geleden dat de aarde plat was, zo ging men er de laatste eeuwen van uit dat leven op andere planeten onmogelijk is. Maar de aarde is niet plat en ook lijken er nu bewijzen op te duiken dat er wel degelijk leven buiten de aarde mogelijk kan zijn. En plotseling worden niet alleen nieuwe planeten, maar ook andere sterrenstelsels ontdekt. Veranderingen in de kijk op ons leven, alom dus.

In 2010 werd via Linda, vanuit de sferen, een boek doorgegeven. Geen moeilijk wetenschappelijk werk, maar een vertelsel over het leven op Aarde en hoe het zich voortzet na de dood. Een verhaal over mensen, entiteiten en engelen. En ook een verhaal over ander leven, dat van verder komt dan ons planetenstelsel, en –wat we vooral niet mogen vergeten- het leven zoals dat zich in en op de aarde in een andere sfeer bevindt; de sfeer van de elementalen. Wij hebben met al die sferen te maken. Soms zijn we ons ervan bewust, maar over het algemeen helemaal niet. Dat er meer is dan alleen de aardse sfeer zal de komende jaren, ook in wetenschappelijk opzicht, duidelijker worden.

Linda van den Boogert werkt als medium. Ze begon in het jaar 2000 met zich openstellen voor andere energieën dan die van de aardse sfeer. Niet alleen de entiteiten en engelen gaven boodschappen door, maar ook de zielen van verder.

Ze begon met schilderen en zette energieën neer op canvas en papier die niet alleen aan de aardse sfeer refereren.

Meer info: http://www.spiritonpaper.nl/

dec 122012
 

Donderdags van 20.00 tot 22.00 uur

Herhaling van 19 juli 2012 

Onderwerpen:
De nieuwe aarde-frequenties – Hanneke Hoppenbrouwer en Wilka Zelders
Bekijk ze eens als mensen – Rob Derksen

Luister nu naar: 

De nieuwe aarde-frequenties – Hanneke Hoppenbrouwer en Wilka Zelders

Hanneke Hoppenbrouwer

Wilka Zelders

We zijn in een fase beland waarin we een grote sprong kunnen maken naar een ander bewustzijn. Dit biedt nieuwe perspectieven en oplossingen voor een ander soort samenleving.
Een die gebaseerd is op eenheid in verscheidenheid in plaats van strijd en afgescheidenheid. De Nieuwe Aarde-frequenties zijn een uitnodiging om dit pad van bewustzijnsverruiming te verkennen.

De kaarten, het boek en de cd met pianomuziek in deze wonderschone set geven spelenderwijs een opening naar een multi-dimensionele werkelijkheid. Zij kunnen helpen om de overgang naar de nieuwe aarde met haar eigen frequenties gemakkelijker te maken.

 

Hanneke Hoppenbrouwer (1973) heeft een praktijk voor healing en advies, waarin ze gebruik maakt van aura-chakrahealing, magnetiseren, tarot en coaching. Zij geeft workshops over de De Nieuwe Aarde-frequenties.

Wilka Zelders (1955) heeft tijdens haar leven langzaam met de uitdagingen van een hoogsensitieve persoonlijkheid leren omgaan. Pas toen

Boek cover

zij eind jaren ’80 met het fenomeen energie-healing in aanraking kwam, kon zij haar eigen hoogsensitiviteit plaats en richting geven. Haar verlangen om in de eerste plaats zelf in harmonie en vrede met het leven te komen, heeft haar geleid naar vele studies, zowel theoretisch als in de praktijk. Hierdoor heeft zij haar gaves verder kunnen ontwikkelen en kan zij nu mensen helpen bij het herstellen van de eigen levenskracht en levensvreugde. Dit doet zij sinds 1999 als zelfstandig werkend therapeut in haar eigen praktijk.

Meer info: http://www.healingenadvies.nl en  http://shadeshifter.nl

 

 

 

Bekijk ze eens als mensen – Rob Derksen

Rob Derksen

Boek cover

In dit boek geeft Rob Derksen zijn visie op het ontstaan van gedragsproblemen, psychische klachten en andere ‘disbalansen’, door een link te leggen tussen de krachtige, vitale en autonome Ziel die in elk mens zit, en dat wat wij als kind de eerste achttien levensjaren meemaken. Door opgelopen trauma’s, emotionele ballast en angsten raakt onze Ziel bedekt en ontstaan klachten van de psyche, veranderingen in gedrag en zogenaamde ‘schaduwkanten’ die ons beperken en belemmeren in ons Zijn. Wat je de wereld laat zien na je kinderjaren hoeft niet de persoon te zijn die je van binnen, in je wezen, je Ziel, misschien zou kunnen zijn. Als kind krijgen wij allerlei ‘be- of veroordelingen’ opgeplakt, waardoor onze krachtige kern bedekt kan raken en wij niet of maar ten dele uit de verf komen. Rob praat openhartig over zijn verleden, hoe hij zelf onder veel van deze ‘stickers’  is uitgekomen en hoe hij zich heeft weten te verlossen van veel emoties en angsten.

Door dit boek hoopt Rob een bewustwording op gang te brengen, waardoor je vanuit een andere kijk naar jezelf zult kijken, maar ook naar de mensen in je omgeving.  Hij praat over het effect van het opgeplakt krijgen van stickers die veelal iets zeggen over hoe jij je voelt of hoe jij je gedraagt, maar die niets zeggen over wie jij van binnen in jou bent. Het boek maakt je bewust dat in elk mens een autonome, krachtige kern aanwezig is, die een verbazingwekkende helende werking kan hebben op onze psyche en op ons gedrag en dus uiteindelijk op de persoon die wij in ons leven neerzetten. Door het boek zul je meer met je hart gaan leven in plaats van met je hoofd. Het is juist die hartsenergie die wij nodig hebben, willen wij ons leven leiden zoals wij dat het liefst zouden willen.

Na een burnout heeft Rob de switch gemaakt van het bedrijfsleven naar de humane sector. Hij is zich gaan toeleggen op de coaching en begeleiding van mensen in zelfontwikkeling, bewustwording en ‘traumaverwerking’. Zijn passie voor de mens motiveerde hem het project De Zuil Vitalisering op te zetten, een organisatie die zich toelegt op het weer vitaal en autonoom maken van jongeren en (jong)volwassenen. Zijn kijk op psychische klachten, gedragsproblemen en verslavingen, heeft zich gevormd, omdat hij in zijn jeugd zowel zelf als in zijn omgeving te maken heeft gehad met deze problematieken. Een gedreven man, die op een niet-conventionele manier de kern van iemand weet te bereiken en een transformatie op gang brengt van een beladen verleden en disbalansen.

Meer info:
http://www.bekijkzeeensalsmensen.nl/
http://www.robderksen.nl

 

dec 052012
 

Herhaling van 27 oktober 2010

Onderwerpen:
Wat is nondualiteit of advaita? -  Paul Smit
Het Labyrinth van Tijd - Ton van der Kroon
Live muziek door  Vincent Willem Bouman

Luister nu:

Onze eerste gast is Paul Smit.
Met Paul Smit praten we over zijn boek “Praten over Bewustzijn” en Wat is nondualiteit of advaita?

Stel je toch eens voor dat alles gewoon gebeurt en dat jij je nergens druk over hoeft te maken. Dat alles wat je doet en de keuzes die je maakt, ook allemaal vanzelf plaatsvinden. Dan heb je dus nooit iets fout gedaan en kun je schuldgevoel, angst, stress en frustratie voortaan laten voor wat ze zijn. Lijkt je dat niet heerlijk?

Dit klinkt allemaal misschien utopisch, maar het is de zienswijze van Boeddha, Spinoza, Albert Einstein, Ramana Maharshi en vele anderen.

In dit boek voeren Patrick Kicken (Veronica radio-DJ) en Paul Smit (Cabaretier & Trainer) openhartige dialogen over de veranderingen in je dagelijkse leven die ontstaan door deze non-dualistische zienswijze. Als het leven een groot spel is waarin wij als schijnbaar ‘afgescheiden individuen’ slechts een rol spelen, hoe ga je dan om met relaties, verwachtingen, tegenslag, emoties, monogamie, liefde, seks, de dood, ego, geld, stress en schuldgevoelens?

Meer info:
http://www.a-dvaita.nl 
http://www.paul-smit.nl
http://www.patrick.fm

Ook te gast is Ton van der Kroon met hem praten we over zijn nieuwste boek: Het Labyrinth van Tijd
Christendom, Jodendom, Islam; drie godsdiensten die in essentie veel van elkaar weg hebben. Sterker nog: ze stammen alledrie uit dezelfde bron. In een tijd waarin het spanningsveld tussen deze drie godsdiensten groter lijkt te worden en gevoelens van nationalisme en racisme de kop opsteken, ben ik op zoek gegaan naar de wortels van het geloof. Ik deed tien jaar lang onderzoek in het Midden Oosten en reisde met een team van mensen naar Egypte, Ethiopie, Syrie, Jordanie en Israel. Daarnaast werkte ik zeven jaar als traumahulpverlener in de Gazastrook en organiseerde een jaarlijkse Healing Conferentie voor Israeliers, Palestijnen en Westerlingen in Jericho, de oudste stad op aarde. Het resultaat van al deze reizen en avonturen is een roman geworden, een reis door 10.000 jaar geschiedenis. Verschillende levensverhalen vertellen de esoterische of verborgen geschiedenis van mensen die door alle tijden heen zijn blijven geloven in eenheid, verbinding en broederschap. Mensen die niet kozen voor strijd of dualiteit, maar de menselijkheid en diversiteit van culturen en religies boven alles stelden. Laat u meenemen op een reis door 10.000 jaar geschiedenis, maak kennis met de oude wijsheid van de Essenen, de Katharen, de ketterse farao Echnaton, de liefde van Salomo en Sheba en de mystieke eenheid die schuil gaat achter alle geloven….

Meer info: http://www.tonvanderkroon.nl .

De muzikale bijdragen komen deze keer van Vincent Willem Bouwman en zijn vriendin Edith. 
Vincent, Smart-Rhythm coach (beluister de frontier uitzending van 29 september), leraar, website designer en levensgenieter. Samen met Edith, Smart-Rhythm coach (met als specialisme ouder-kind relaties) en event-producer (Rishis Full Moon Party). Ze hebben elkaar drie jaar geleden ontmoet op een zangworkshop en sindsdien maken ze samen muziek…meestal covers van nummers die ze aanspreken, ze improviseren ook graag. Inspiratiebronnen zijn o.a. Radiohead, Damien Rice, Bruce Springsteen en Jack Johnson. Meer info:http://www.smart-rhythm.com.

nov 272012
 

Ieder donderdag tussen 20 en 22 uur  te beluisteren via www.argusoog.org en www.connectitradio.com

Onderwerpen:
De geheimen van Hildegard von Bingen – Gerrit Jan Keizer
Leren leven als een elastiekje – Katja Swager

Nu te beluisteren:

De geheimen van Hildegard von Bingen – Gerrit Jan Keizer

Gerrit Jan Keizer

In de miniatuur ‘Die Seele und ihr Zelt’ van Hildegard von Bingen (1098-1179) stopt een diabolische figuur een bruine paddenstoel in een schaal met kazen. Volgens de Duitse kunsthistorica Müller-Ebeling verwijst dit naar de mycofobie of angst voor alles wat met paddenstoelen te maken heeft, die naar haar zeggen in de middeleeuwen opkwam. Zij gaat echter volledig voorbij aan de werkelijke betekenis van deze bruine paddenstoel en van alle andere symbolen in Hildegards miniaturen die te maken hebben met het ceremonieel gebruik en de verering van de vliegenzwam.

Gerrit Jan Keizer heeft een uitgebreide studie gemaakt van de symbolen en verwijzingen die zij in haar teksten en miniaturen gebruikt. Zijn analyse maakt het aannemelijk, dat haar inspiratie mede voortkomt uit de hallucinaties of ‘visioenen’ en mystieke ervaringen of ‘openbaringen’ die zij met entheogenen opriep. De vliegenzwam was hiervan de voornaamste. Aan de hand van de verhulde symboliek laat hij zien welk effect het gebruik van hallucinogene paddenstoelen en planten – zoals doornappel, bilzekruid en alruin – op haar psyche, persoonlijkheids- en seksuele ontwikkeling had. Tevens diagnosticeert en verklaart Keizer de traumatische ervaringen uit haar kindertijd en de daaruit voortvloeiende afwijkende persoonlijkheidsontwikkeling. Aan de orde komen ook haar intieme (seksuele) relaties met haar leermeesteres Jutta von Sponheim en met Richardis von Stade, een jonge non die samen met de Benedictijner monnik Volmar Hildegards secretaris was. Zij waren waarschijnlijk als enigen volledig op de hoogte van haar geheimen.
Tot slot wordt haar positie in de katholieke kerk bij leven, kort voor en (lang) na haar dood becommentarieerd en in tijdsperspectief geplaatst.

Klinisch psycholoog en mycoloog Gerrit Jan Keizer doet al vele jaren onderzoek naar planten en paddenstoelen of zwammen die psychoactieve stoffen bevatten en de invloed die het gebruik ervan heeft op de ontwikkeling van de wereldgodsdiensten, in het bijzonder van het vroegchristelijke geloof. De laatste jaren richt hij zich met name op de rol die de vliegenzwam heeft gespeeld in door de katholieke kerk overgenomen sjamanistische rituelen en ceremonieën.

Gerrit Jan Keizer (1950) is van origine klinisch psycholoog (RUU, 1979) en omgevingstechnoloog (TUE, 1988) en heeft als zodanig zeventien jaar in verschillende functies in de institutionele geestelijke gezondheidszorg gewerkt.

Hij schreef onder meer de boeken: De verborgen boom en De geheimen van Hildegard von Bingen.

Na de publicatie van zijn in acht talen verschenen Paddenstoelenencyclopedie in 1996 werkte hij als mycologisch en bosecologisch onderzoeker, consulent en docent.

Hij is vertaler/bewerker van boeken over bomen en paddenstoelen en auteur en co-auteur van diverse boeken en artikelen op mycologisch en bosecologisch gebied, die hij van ruim duizend foto‘s voorzag. Daarnaast is een in twee talen uitgebrachte interactieve cd-rom van zijn hand verschenen, waarvan de Nederlandse versie met de foto‘s integraal op de paddenstoelensite (www.soortenbank.nl) van het ETI Biodiversity Center (Leiden) is gepubliceerd.

Verder doet hij al vele jaren onderzoek naar planten, paddenstoelen en zwammen die psychoactieve stoffen bevatten en de invloed die het gebruik ervan heeft op de ontwikkeling van de wereldgodsdiensten, in het bijzonder van het vroegchristelijke geloof. De laatste jaren richt hij zich met name op de rol die de vliegenzwam heeft gespeeld in door de katholieke kerk overgenomen sjamanistische rituelen en ceremonieën.

Meer info: http://www.soortenbank.nlen http://fungikeizer.weebly.com

Leren leven als een elastiekje – Katja Swager

Katja Swager

Volgens Recensent Bo Baden: ‘Het boek ”Leren leven als een elastiekje”, is een aanstekelijk modern HELDinnenverhaal in de beste traditie van de sagen en mythen zoals oa. Joseph Campbell die verzameld heeft. Ik doel op de ongelooflijke beproevingen die een mens soms blijkbaar op zijn of haar levenspad heeft te ondergaan en vooral: te weerstaan. Om zo nadien volledig in zijn of haar KRACHT en TALENT te (kunnen) gaan staan.
In dit geval, bij Katja, was dat nog maar 5 jaar geleden een verregaand uitgezaaide baarmoederhalskanker, waar regulier niets meer aan gedaan kon worden (behalve het ziekteproces vertragen en hinderen middels die verschrikkelijke chemo). Hoe zij deze plotselinge UPPERCUT, vol in haar gezicht, in het AMC in Amsterdam, heeft geincasseerd, opgepakt en uiteindelijk, na een lange intensieve en bloedspannende weg, heeft doorstaan, met hulp van een zeer wijze innerlijke gids en vele ’engelen’, en HOE ze dat naderhand, als niet-schrijfster (!), zo nauwkeurig en beeldend (inclusief de soms ongelooflijke botte gedragingen van figuren -figuranten- in de gezondheidszorg, het UWV en andere instanties) heeft weten op te schrijven, is al een WONDER op zich.. Maar dat ze deze HELDinnenreis dan ook nog eens zó enorm pakkend en leesbaar en per defintie non-zweverig (!) heeft weten op te schrijven, levert de lezer een adembenemende leeservaring op, om niet snel meer te (kunnen) vergeten. Maar er is meer.

Meer: Het boek is tegelijk ook de nieuwe ”Een Cursus in Wonderen”, de nieuwe ”De kracht van het Nu” en de nieuwe ”Je kunt je leven helen” (opvolger van ”Wat kan mij het leven schelen”,-red-). Het bevat tal van uitdagende levenslessen die op een zeer toegankelijke en gelukkig ook non-irritterende en non-belerende manier worden gebracht. Levenslessen, waar jij en ik heden ten dage (toch??) mee mogen omgaan, stoeien en tot ons nemen.
Zoals daar zijn: Vooral in je HART gaan leven, minder of helemaal NIET meer in je hoofd zijn, zo veel mogelijk in het MOMENT, NU (non de ju!); in verbinding met het Grotere Geheel, de MAGIE van het moment, met de aanwijzingen, impulsen en vanzelfsprekende handelingen en ontmoetingen die (willen) gebeuren.
Het gaat over diep vertrouwen in jezelf en in het Leven, dat alles er al is, dat alles op je pad komt dat je nodig hebt en dat je vooral hier op aarde bent om heel veel te genieten en lief te hebben (en tegelijkertijd de zooi en scheefgroei van deze cultuur richting de GOD die DENKEN heet, op zachte, speelse en open manier om te buigen…). Dat soort inspirerende en rakende eigentijdse nieuwetijdse Handreikingen, wat zeg ik? HARTreikingen, doet de bedriegllijk Volkse en ’o zo gewoon’ (doch ondertussen..) ogende Katja Swager aan ons, aan jou en aan mij. Dat is het cadeau. Dat is het wonder van dit boek. Kortom: een boek om heel, heel, heel blij mee te zijn. Het boek waar we eigenlijk met z’n allen (onbewust) op gewacht hebben. De Nieuwe Tijd, met haar langverwachte ommekeer richting het Hart (lees: het moment, voorbij het denken), is nu definitief begonnen!”

Meer info: www.katjaswager.nl .

nov 192012
 

Donderdags van 20.00 tot 22.00 uur op www.argusoog.org en www.connectitradio.com 

Deze keer heeft Frontier Radio  een thema uitzending Raw Food:

Luister nu: 

Gasten:
Francis Kenter – Voedt haar kind volgens Raw Food op.
Jeramaya van de Sterren – Autodidact Raw Food Chef
Tanja Ortmans – beginnend Raw Food gebruiker

Een groeiend aantal mensen in Nederland noemt zichzelf Raw of Living Fooder. Deze mensen volgen het raw food dieet wat bestaat uit rauw, ongekookt, liefst onbewerkt voedsel zoals groente, (gedroogd) fruit, zaden, noten en gekiemde groente en peulvruchten. In een Raw Food dieet wordt in principe niets gegeten dat is verhit boven 40 graden omdat enzymen bij deze temperatuur worden vernietigd en tevens een groot deel van de vitamines.

Het Rawfood principe betekent dus dat je ‘puur voedsel’, zoals fruit, groenten, noten, zaden, gedroogd fruit, zeewier etc. eet in zijn natuurlijke vorm – niet bereid, niet gekookt en biologisch. Het is een voedingspatroon dat voor minstens 75% bestaat uit ongekookt voedsel.

Rawfood wordt gezien als ‘schoon’ voedsel. Onder levende voeding wordt verstaan; plantaardig voedsel het liefst puur zoals de natuur aanbiedt. Passend bij onze handen(en bij onze tanden, nee we zijn geen vlees-eters!. Onze vingers zijn uitermate geschikt voor het pellen van fruit en plukken van groenten. Onbewerkte voeding bevat “prana”, ofwel levensenergie.

Francis Kenter

Francis Kenter

Francis Kenter en haar zoon eten alleen maar rauw voedsel. Dit zogeheten ‘raw food-dieet’ is volgens Francis de gezondste manier van leven. Vijf jaar geleden maakte regisseur Anneloek Sollart hier de documentaire “Rauw” over. Hierin filmde ze Francis en Tom en hun manier van leven. Dat zorgde voor heftige reacties, onder meer in een uitzending van De Wereld Draait Door. Ondanks de felle reacties, schrijft moeder Francis haar zoon nog steeds rauw voedsel voor. Volgens de kinderarts zal Tom zonder bijvoeding 12 tot 15 centimeter kleiner worden dan zijn leeftijdsgenoten. Tom is inmiddels 14 en oogt verder gezond en het lijkt erop dat Francis te maken heeft met een hetze tegen deze vorm van eten. Volgens Francis is het verklaarbaar dat Tom minder hard groeit: hij krijgt geen groeihormonen meer binnen van vlees. Als vervolg op de documentaire ging vorige week Rauwer in première op het International Documentary Film Festival. Uiteraard zorgde dit weer voor belangstelling vanuit diverse media en werd Francis weer van alle kanten bekritiseerd. Blijkbaar is het in Nederland wel toegestaan je kinderen met ongezonde bewerkte voeding vol te stoppen, maar mag je je kinderen niet verwennen met voedsel dat je levensenergie bevordert.

In Frontier Radio zal Francis de ruimte krijgen haar verhaal uitvoerig te doen.
Luister hier naar haar interview via Freedom Central:

 

Jeramaya van de Sterren

Jeramaya van de Sterren

Jeramaya van de Sterren is een autodidactische “rawfoodchef” die sinds hij in aanraking is gekomen met rauwe voeding(2002) zichzelf heeft gespecialiseerd in het hoe en waarom bereiden van gezonde, lekkere en bewuste voeding.

In 2005 heeft Jeramaya een half jaar voor een groep (15/20 pers.) eten bereid te Culemborg

en aan het einde van dat jaar is hij begonnen met een proeverij die 2 dagen in de week geopend was.

(Mirror Centre Amsterdam) Dit project heeft een half jaar gedraaid.

Ook heeft hij in begin 2006 een half jaar in een “rawfood” yoga centrum (Unlimited Health Amsterdam) gewerkt. Hij verzorgde met groot succes van 2006 tot medio 2009 de maandelijkse diner van de Chocolate Party te Amsterdam. Tevens heeft Jeramaya ook zijn medewerking als rawfoodchef verleend aan diverse projecten, festivals zoals: open weekend bij woongroep De Vlierhof in Keeken (D), levende voedings en verwenweekend bij de Godin in Weener (D) het Autohotel project in Culemborg en Blijburg (Amsterdam).

Geregeld verzorgt Jeramaya levende voeding workshops bij mensen thuis.

Samen met Petra van Vliet verzorgt hij het Raw Food “kook’-programma Rauw op je Dak.

www.uitgekookt.net

Tanja Ortmans

Tanja Ortmans

Tanja is dit jaar begonnen met het eten van Raw Food. Ze is is zichzelf hierin zeker tegengekomen, maar ondanks dat het soms moeilijk kan zijn, zeker als je net met Raw Food begint, lijkt het er op dat ze haar eigen manier van Raw Food eten aan het vinden is. Tanja zal haar persoonlijke ervaringen met de luisteraars delen.

Meer info over Raw Food:

http://rawfood.startpagina.nl

nov 152012
 

Donderdags van 20.00 tot 22.00 uur op www.argusoog.org

Vandaag een herhaling van 17 november 2011:

Onderwerpen:
Lezing: Crisis als kans voor persoonlijke groei – Albert Toby (Frontier Symposium 2009)
Permacultuur – Douwe Beerda 

Luister nu:


1e uur:
Lezing: Crisis als kans voor persoonlijke groei – Albert Toby 

Albert Toby gaf op het Frontier Symposium in 2004 een spraakmakende lezing over verborgen boodschappen in Tv-programma’s. Hij gebruikte deze invalshoek tevens als voorbeeld van de psychologische oorlogsvoering rond de aanslagen van 9/11. Dit leidde tot een uitnodiging om te spreken op het “Re-open 9/11 Symposium” van de Amerikaaanse filantroop Jimmy Walter, voor wie hij tevens als woordvoerder optrad. Vervolgens werd hij één van de kernleden en spreekbuis van de beweging “Dit Kan Niet Waar Zijn”. Middels een drukbezochte website, lezingen, een groot internationaal 9/11-Symposium in de Utrechtse Jaarbeurs en deelname aan de Tweede Kamer verkiezingen (Partij voor de Waarheid) stelden zij de officiële versie van de gebeurtenissen rond 9/11, de “War on Terror” en de oprukkende “Big Brother -maatschappij ter discussie. Deze inspanningen werden door de lezers van Frontier Magazine met de “Frontier Award 2006” beloond. De website ging in februari 2007 plotsklaps uit de lucht, hetgeen tot wilde speculaties leidde. Albert Toby, van beroep regressie- en reïncarnatietherapeut, gaf op het Frontier Symposium van 2007 een duo-presentatie met Rick Devente. Samen trokken ze alle registers open om het publiek dieper inzicht te geven in de “Moeder Aller Samenzweringen” en de gevolgen daarvan voor de “democratie”, die met de dag zwaarder onder druk komt te staan.

Meer info: www.tobyornottoby.com

2e uur:
Permacultuur – Douwe Beerda

Het doel van permacultuur is samenwerking tussen de mens en haar omliggende natuur gericht op een lange termijn overleving van beide. Met permacultuur kun je een lekkere eetbare tuin ontwerpen die niet alleen mooi, maar ook nuttig is. Ook kun je met permacultuur leren hoe je je huis energieneutraal of zelfs energieproducerend kunt maken. Het slimme ontwerpsysteem van permacultuur biedt praktische mogelijkheden om zelf te bouwen aan een wereld die ook op de lange termijn goed is vol te houden.

Het woord permacultuur is een samengesteld begrip van de woorden permanente agricultuur en permanente cultuur. Permacultuur is omschreven in Australië in de jaren 70 door twee Australische biologen, Bill Mollison en David Holmgren. Dit deden ze gedeeltelijk als reactie op het toenmalige landbouwsysteem in Australië wat veel ongewenste problemen met zich meebracht. Door de relaties in de bossen van Tasmanië te onderzoeken en de belangrijkste ecologische principes van dit systeem te achterhalen hebben ze een methode ontwikkeld die mensen in staat stelt zelf een functioneel ecosysteem na te bouwen. Permacultuur zoekt vooral naar win-win situaties waar zowel de mens als de natuur het meeste voordeel bij heeft.

In 2003 begon Douwe Beerda de webiste www.permacultuurnederland.org waar onder meer gratis cursussen te downloaden zijn over permacultuur. Daarnaast is er een eetbare planten en paddenstoelen database te vinden met rond de 400 verschillende soorten planten. Zelf ben is Douwe al een jaar of zes bezig met een eetbare bostuin op te zetten in Friesland.

Meer info: www.permacultuurnederland.org

nov 072012
 

Donderdags van 20.00 tot 22.00 uur op www.argusoog.org

Onderwerpen:
Een boodschap tussen twee werelden – Henk Peperkamp
Wat heb jij gedroomd vannacht? – Nicoline Douwes Isema

Nu luisteren: 


Wat heb jij gedroomd vannacht? – Nicoline Douwes Isema 

Cathelijne Esser & Nicoline Douwes Isema

Onlangs verscheen het boek “Wat heb jij gedroomd vannacht?” van Nicoline Douwes Isema en Cathelijne Esser.
Een boek dat op een niet zweverige manier je helder uitlegt waarom dromen belangrijk voor je zijn.
Slapen en toch productief zijn? Dat wil je brein ook. Het is er neurologisch op ingericht met hoge snelheid na te denken terwijl jij slaapt. Associatief, buiten de box en zonder belemmeringen.
Tijdens dat slaapdenken verwerk je informatie, ben je creatief, verwerf je inzichten, vooruitzichten, genereer je ideeën en oefen je vaardigheden. Dat nachtelijk denken zomaar weggooien is zonde!
Transporteer je slaapgedachten naar de dag en doe er iets mee. Hoe? Dat wordt in dit boek onthult.
* Een nieuwe visie op dromen en wat je ermee kunt.
* Inclusief de interessantste wetenschappelijke conclusies uit recente droomonderzoeken van over de hele wereld.

Voor geliefden, vrienden, ouders, leerkrachten en docenten, coaches, managers, werknemers, creatieven.
Voor iedereen die wil weten hoe zijn nachtelijk brein werkt en denkt: dromen, wat kan ik daar nou mee?

Nicoline Douwes Isema (1974) is coach. Ze combineert haar coachingservaring met inzichten uit de droomwetenschap. Van huis uit kreeg ze mee hoe gewoon het is over dromen te vertellen. Eerder werkte ze met hoogsensitieve personen en als personal en re-integratie coach (maak werk van je droombaan). Ze is actief lid van de Vereniging voor de Studie van Dromen en de International Association for the Study of Dreams. Ze geeft workshops en lezingen over denken in je slaap.

Cathelijne Esser (1975) is schrijver en journalist. Ze maakt verhalen voor media en bedrijfsleven en zet haar ervaring met marketing & pr graag in voor culturele zaken (vooral: boeken en voorstellingen).

Meer info www.wathebjijgedroomdvannacht.nl

okt 312012
 

Donderdags van 20.00 tot 22.00 uur op www.argusoog.org

Onderwerpen:
Talen van de Dageraad -  Igor Eeckhaut
Het Experimentator Effect – Peter Vrijdag

Nu luisteren: 

 

Talen van de Dageraad -  Igor Eeckhaut

Igor Eeckhout

Eén van de grootste enigma’s aller tijden, waar zowel religie als wetenschap sinds het begin der tijden in betrokken zijn, is de zoektocht naar de zin van ons bestaan, en hoe we dit inzicht kunnen gebruiken om onze levenservaringen bewust te sturen. Religies propageren een Goddelijke macht die boven de Mens staat en die we moeten aanbidden om iets gedaan te krijgen, terwijl de wetenschap sinds vele duizenden jaren op zoek is naar een Verenigd Veld Theorie die de samenhang van het universum verklaart. Iets wat inherent is aan een Tijd van Grote Heling is dat wetenschap en religie elkaar ont-moeten: ware spiritualiteit is namelijk wetenschappelijk van aard! De moderne wetenschap heeft de Heilige Graal  van de Natuurkunde herontdekt, en ook de klassieke religies transformeren naar een nieuwe universeel/individueel vrije spiritualiteit. Dit boek is een aanvulling op deze verzoening door een oeroude wetenschap te onthullen die duizenden jaren verborgen is gebleven en gecodeerd lag in enkele heilige symbolen. Deze wetenschap was gebaseerd op het feit dat alles in essentie frequentie is en dat we deze frequenties kunnen manipuleren d.m.v. Klank en Intentie. Duizenden jaren geleden bestonden er op Aarde vier Heilige Talen die gebaseerd waren op de klanken van onze schepping en daardoor de materie konden beïnvloeden. Het feit dat duizenden jaren oude beschavingen dergelijke multidimensionale talen konden ontwikkelen impliceert dat wij onze geschiedenisboeken dringend moeten herschrijven! Deze talen zijn Sanskriet, Hebreeuws, het Runenschrift en de I Tjing. Zij bestaan nog steeds maar worden nog enkel gebruikt door priesters, magiërs en sjamanen. Het zijn de Talen van de Dageraad, wiens letters multidimensionale lichtcodes zijn die ontspringen in de Bron van de Schepping en waarmee we onze levenservaringen kunnen programmeren. Deze Bron is voor de wetenschapper het Verenigd Veld en voor de spirituele zoeker God. De Tijd van Grote Heling is het moment om deze Heilige Talen opnieuw tot leven te roepen en terug controle te verwerven over ons eigen leven.

Meer info: http://www.123website.be/talenvandedageraad/

 

Het Experimentator Effect – Peter Vrijdag

Peter Vrijdag

De werkelijkheid is een hele slimme illusie van ons eigen brein, schrijft de Eindhovense auteur Peter Vrijdag. In zijn boek ‘Het experimentator-effect’ gaat hij op zoek naar de kleine barstjes in de wanden van onze realiteit, die je alleen ziet als je er met je neus tegenaan staat.
Peter Vrijdag schrijft: ‘De inspiratie voor het schrijven van het boek begon in een periode van pech. Een aantal jaren geleden werkte ik met groeiende tegenzin in de horeca. Ik wilde er graag mee stoppen, maar om de een of andere reden lukte het me niet om de beslissing te nemen. Het was een rottijd. Alles zat me tegen. Het vreemde was dat ik ook niet anders verwachtte. Ik zat in een periode dat ik erg negatief dacht en had me van tevoren al op alle tegenslagen ingesteld.”
De ‘ongelukjes’ kwamen  bij Vrijdag niet echt als een verrassing. Maar na een poosje begon hij het wel vreemd te vinden. Vrijdag: ” Ben ik zo goed in het voorspellen van de toekomst, of had mijn  denken er iets mee te maken?” Had Jung gelijk, toen hij zei dat je onderbewustzijn in staat was om in te grijpen in de buitenwereld, als je bewustzijn te koppig was om te luisteren? Kon het voorwerpen en gebeurtenissen zomaar in de werkelijkheid laten verschijnen om je iets duidelijk te maken? Nadat alles maar bleef tegenzitten, raakte Peter overspannen en moest met mijn werk stoppen, maar zijn nieuwsgierigheid bleef bestaan. Hij ging op zoek naar ‘scheurtjes in de werkelijkheid’. Kleine foutjes waaraan je de invloed van onze gedachten op de werkelijkheid herkent..
Dingen kunnen zomaar materialiseren in de werkelijkheid omdat je er aan denkt. Onze  omgeving gedraagt zich als ons spiegelbeeld. Materie kan opduiken of veranderen omdat je kijkt, ziek zijn en genezen, waanbeelden, vooroordelen en psychoses, zelfs de tijd, leeftijd en het verleden zijn wat je ervan verwacht. De fysieke werkelijkheid is een hele slimme illusie van ons eigen brein.
Wij zijn de wereld als iets heel materieels gaan zien. Wij zijn onszelf als iets heel materieels gaan zien. Een biologisch lapje scharrelvlees, aangestuurd door hormonen en neuronen en geprogrammeerd door genetische patronen.
Vrijdag probeert te laten zien dat onze wereld niet zo materieel en biologisch in elkaar zit als we denken. Hoe je denkt over de werkelijkheid zie je terug in de wereld om je heen. Dat is logisch, als je verliefd bent, lijkt alles mooi en leef je op een roze wolk. Maar het kan ook minder logisch: je lichaam, machines, computers gaan zich anders gedragen als je iets anders verwacht. Daar kunnen we met ons kop niet bij, dus zeggen we meestal: bijgeloof. Het klinkt inderdaad spookachtig, maar als je beseft dat de wereld niets anders is dan de spiegeling van onze gedachten wordt het ineens heel normaal.
De wetenschap dat de wereld een reflectie is van onze geest kan je helpen om de realiteit iets minder materieel te zien en jezelf iets minder biologisch. En dat geeft een fijn gevoel. Het geeft een soort rust en inzicht. Het zegt je dat het afsterven van je lichaam niet hoeft te betekenen dat het leven daar ophoudt. Of je daarna doorleeft als individu weet ik niet. Maar als onze materiële werkelijkheid een illusie is, is ons lichaam dat natuurlijk ook.
Het experimentator-effect is geen ‘hoe leer ik positief denken-’ of ‘hoe verbeter ik mijn leven-boek’.  Het boek analyseert de werkelijkheid. Het verklaart hoe het kan dat dingen zomaar in onze werkelijkheid opduiken en legt uit waarom we daar vrijwel nooit wat van merken.
Meer info: http://www.experimentator-effect.nl

okt 172012
 

Donderdags van 20.00 tot 22.00 uur

Onderwerpen:
Breakthrough Energy Movement – Jeroen van Straaten
Vamachara : het linkerpad – Benjamin Adamah

Luister nu: 

Jeroen van Straaten

Breakthrough Energy Movement – Jeroen van Straaten

Het is duidelijk dat de mensheid voor  grote uitdagingen staat.  Dit op het vlak van  Energie, Economische, Overheid, Sociaal & Milieu. Onze oude manieren van doen en denken worden steeds onhoudbaarder en zijn niet meer  levensvatbaar.   In wezen zijn we vergeten hoe we moeten zorgen voor ons huis, planeet aarde en voor elkaar.

Het goede nieuws is, dat we nu dichtbij het omslagpunt zijn aan beland: Het collectieve bewustzijn is aan het ontwaken om met een hartstochtelijk verlangen de  disharmonie te vervangen voor  harmonie,  overvloed  en  goede daden.

Jij, samen met miljoenen anderen, wil er echt iets aan te doen.  Het oplossen van de energiecrisis zal een radicale verandering zijn.

Wij geloven de mensheid al de oplossing voor de energiecrisis heeft. Al decennia lang hebben toonaangevende wetenschappers, onderzoekers en uitvinders  aangetoond dat geavanceerde schone en duurzame energie bestaat. En nu worden de eerste nieuwe energiebronnen langzamerhand vaker toegepast. We hadden jaren van vertraging, te wijten aan onwillige en ongeschoolde leiders en energie-beleidsmakers. Dat is nu aan het veranderen.

Op 9,10 en 11 novemeer houdt  de Breakthrough Energy Movement een internationale conferentie in Hilversum met veel toonaangevende sprekers.

Meer info: www.globalbem.com 

Benjamin Adamah

Vamachara: raw spirituality, God m/v de werking van magie en passie van Lilith –  Benjamin Adamah

Benjamin Adamah maakte zijn eerste paranormale ervaring (met een leviterend voorwerp) mee op zijn 11de levensjaar, waardoor de gangbare opvatting over de werkelijkheid voor hem in duigen viel. Dit samen met het al jong moeten nadenken over hoe de gevolgen van een oorlog, gestart door een democratisch gekozen Hitler, nog dagelijks invloed uitoefenden op het gezin waarin hij opgroeide, zette de belangrijkste coördinaten uit voor zijn koers als cultuurfilosofische criticaster. Als esotericus overheerste altijd het zoeken naar een menselijke match met het spirituele.

Een God die de nazigruwelen toestond kon immers eenvoudigweg niet bestaan in de exoterische vorm waarin religies deze God presenteerden. Anderzijds bood het New Age alternatief van narcistische zelfverlichting (prozak-spiritualiteit) geen enkele oplossing voor de problemen in de wereld.

Als filosoof richt Adamah zich vooral op de infiltratie van de menselijkheid en het natuurlijke door “het kille steriele ding” via de alsmaar verder oprukkende technologie, kunstmatigheid, het binaire denken en Orwelliaanse administratiesystemen. Vanaf dit afzetblok verruilde hij de Rechter Pad spiritualiteit voor die van het Linker Pad (Vamachara) en stelt hij onze hele opvatting over het begrip “spiritueel” ter discussie.

Het Rechter Pad waartoe alle grote religies en de huidige oneness-trend behoren, verwerpt Adamah met historische onderbouwing als pre-orwelliaans instrument dat ons heeft weggevoerd van een universele oerspiritualiteit (raw spirituality).

Het Linker Pad is een weg die dit authentiek spirituele nog belichaamt, weinig te maken heeft met zwarte magie, en dualiteit oplost door de dynamische harmonie tussen yin en yang, God en Godin, mannelijk en vrouwelijk te herstellen. Verlichting komt niet in het hiernamaals of via regels die zich strijdig met onze psyche verhouden, maar in het hier en nu.

Binnen deze strekking gaat Adamah als kabbalist/tantrist diep in op de laatste grote taak van de mens: het zich losmaken van massageest (Moloch) en breekt hij een lans voor Lilith en de noodzaak van chaos voor het behoud van onze vrije wil.

Op het Frontier Symposium geeft Benjamin hier een lezing over en wordt zijn boek: Vamachara: raw spirituality, God m/v de werking van magie en passie van Lilith gepresenteerd.

Meer info: http://www.luxnoxhex.org/

 

okt 032012
 

Donderdags van 20.00 tot 22.00 uur

Frontier Radio Vraagbaak  /  Open uitzending – Jeroen Kumeling  in gesprek met luisteraars  en andersom

Verder: aandacht voor het Frontier Symposium op 27 oktober 2012.

In deze uitzending weer een interactief programma met de luisteraars van Frontier Radio. Tijdens dit eerste uur ben jij, de luisteraar, aan zet om onderwerpen aan te dragen, een discussie te beginnen, met tips te komen, of zelfs een radiocolumn te verzorgen. Vanuit de nieuwe studio van Frontier Radio in Enschede

Dit kan allemaal via de chat en via het de Argusoog Skype: (skypenaam: Argusoogradio) of voor/tijdens de uitzending een email te sturen naar jeroenkumeling@gmail.com . Je kan dan ook je telefoonnummer achterlaten en je wordt dan teruggebeld in de uitzending. Het telefoonnummer om in te bellen is: 036 845 3999.

De onderwerpen kunnen overal over gaan: Graancirkels, UFO’s, Chemtrails, 2012, Nibiru, Duurzaamheid, Alternatieve gezondheid, spiritualiteit , Maatschappij en (alternatieve) economie.

Doe mee! Praat mee!