dec 282013
 

In september van dit jaar, toen Frontier Radio haar programmering uitbreidde, is bij de start van Gedonder op Vrijdag besloten, om na verloop van tijd nieuwe programma’s te gaan vormgeven. Nu lijkt het de juiste tijd om daarmee te gaan starten. Met ingang van vrijdag 3 januari 2014 zullen Hermie Saeijs en Arend Zeevat een nieuw programma gaan presenteren tussen 22.00 en 24.00 uur.

Dit programma hebben zij de naam Radio Actief meegegeven. De naam verwijst naar waar zij zich op willen richten. Namelijk, op mensen die vanuit hun bevlogenheid, een actieve bijdrage leveren of willen gaan leveren aan een nieuwe rechtvaardiger wereld. Zowel Hermie als Arend zullen vanuit hun individuele interesse en achtergrond een keur aan interessante gasten gaan uitnodigen. Zij hopen inspirerende en boeiende uitzendingen te kunnen aanbieden en de programmering op Frontier Radio te verrijken. Hou daarom in de komende tijd de website van Frontier Radio in de gaten voor de verdere invulling van de eerste uitzending.

Om dit nieuwe programma zo goed mogelijk te kunnen vormgeven, willen zij zich daar in de komende tijd volledig op gaan richten en om die reden zullen zij zich terugtrekken uit het team van Gedonder op Vrijdag.

Arend                                                Hermie