apr 032014
 

Deze week bij ‘De Gulden Snede’

Politiek drama is tegenwoordig schering en inslag in onze maatschappij, of het nu lokaal, regionaal, landelijk, Europees of wereldwijd is doet er niet toe. De repercussies van het huidige politieke systeem raken ons allemaal waar het pijn doet, behalve natuurlijk voor de 1% aan de top, voor hen is het namelijk een ideaal systeem. Het huidige regeringsmodel is inmiddels over de hele wereld uitgerold. Op enkele dictaturen en natuurvolkeren na is de hele wereld min of meer in de democratie trein gestapt, welke inmiddels dusdanig aan het versnellen is dat alle passagiers niet veel meer kunnen doen dan in hun stoel gedrukt te blijven zitten. En dat terwijl de corporaties en hun regeringslakeien  de Locomotief en de super de luxe 1e klas wagon, die daar direct achter zit, bemannen en de mooiste uitzichten genieten terwijl wij als vee opgesloten zitten in de vracht wagons. De Old World Order heeft hun macht dusdanig geconsolideerd dat ze onze “horizon” zijn geworden, voorbij deze horizon ligt een nieuwe wereld op ons te wachten. Deze kunnen we echter niet zien omdat continue ons zicht daar op wordt belemmerd, met als gevolg dat er allerlei wilde scenario’s worden bedacht die meestal gefundeerd zijn op niets meer dan fantasie en naïeviteit. Puur omdat we niet kunnen kijken achter de reusachtige muur die door de elite wordt opgetrokken. Zij zien die nieuwe wereld namelijk wel achter de horizon en doen er alles aan om die tegen te houden.
Luister nu Frontier Radio: “De Gulden Snede”Vicieuze Cirkel (daar istie weer!)


Het huidige politieke systeem en de daaraan gekoppelde economie creëeren in de massa een soort patronen waarmee de “gewone” burgers gaan streven naar de hoogste posities, heimelijk dromen de meesten van ons er van om de zelfde weelderige luxe te mogen ervaren als onze rijke slavendrijvers. Zolang de massa blijft verlangen naar de excorbitante luxe die de Elite bezit zal er weinig veranderen. Dat dit een onomstotelijk feit is blijkt uit o.a. de “celebrity worshipping” (het aanbidden van beroemdheden) waaraan veel jongeren en onvolwassen volwassenen zich schuldig maken. De status wordt bepaald door bezit, het aantal volgers (ander woord voor “fans”) en zichtbaarheid binnen de massa, gebaseerd op impulsieve emotionele behoeftes en “instant gratification” oftewel het onmiddelijk voldoen aan deze behoeftes zonder daar werkelijk bewust van te zijn. Zelfs wanneer deze impulsen tegen onze ware natuur in gaan.

Het antwoord
?

Er is wel degelijk een samenlevingsmodel dat een gelijkwaardig bestaan voor allen waarborgt. Dit model staat bekend als “Meritocratie” en kent diverse vormen, vanavond gaan we deze vormen uitgebreid bespreken, analyseren en vergelijken en gaan we proberen alle hordes te nemen die ons in de weg zitten. Tijdens deze analyse zullen we ook regelmatig de advocaat van de duivel spelen om zo echt voor eens en voor altijd duidelijk te maken dat de wereld keihard toe is aan een volledige “Reboot” en dat die herstart begint bij ons politieke systeem, het geldende beleid als het ware, voordat we ook maar kunnen dromen van al het andere zoals bijvoorbeeld vrije energie wat binnen het huidige systeem nooit levensvatbaar zal worden. Vele prachtige, wonderlijke en inspirerende ideëen komen amper van de grond of zeer marginaal en kunnen ten alle tijden weer omver geblazen worden door de machthebbers. Wij leven bij hun gratie. Zij bepalen in hoeverre wij vrij kunnen en mogen zijn. Hoe lang blijven we dat toestaan? Hoe lang laten we onze eigen kinderachtige behoeften de koers van onze wereld bepalen? Hoe kunnen we het collectieve irrationele tienerstadium, waar we nu in zitten, ontgroeien? Hoe worden we als mensheid volwassen zonder ons innerlijk kind te verliezen? Door van de wereld weer een speeltuin te maken, waarbij de “speeltuin” de omschrijving is die een kind geeft aan een wereld waarin het zichzelf en anderen op een ongedwongen en speelse manier mag gaan ontdekken. Volwassenen noemen dit ook wel de “wetenschappelijke” methode.

Verder tijdens deze uitzending

- Samenwerking volgens rationele principes
- Onze nieuwe vaste rubriek “The Illuminati Informer”
- Muziek
- Aankondiging gasten komende 2 weken
- Frontier activiteiten
- Actualiteiten blokje

www.frontierradio.nl