jun 242014
 

Op de langste dag van dit jaar bezocht Rob van der Zon het Space & Beyond Symposium in de Utrechtse Jaarbeurs. Hieronder beschrijft hij zijn gedachten hieraangaande…

De Cul de Sac van de New Age Supermarkt
Op de langste dag van dit jaar was de Jaarbeurs in Utrecht het brandpunt van een goed opgezet symposium met de klinkende naam ‘Space and Beyond’. De titel vertelt iets over de onderwerpen: al wat er nog meer te ontdekken valt buiten de planeet waarop wij wonen. Aan een veelheid van lezingen over onderwerpen als bijvoorbeeld ufo’s en graancirkels, waarbij volgens sommige sprekers ook daadwerkelijk sprake is van een heus contact met buitenaardse wezens, konden zowel geïnteresseerde als sceptische bezoekers hun hart ophalen.

Op de wat kleinere beursvloer, die door inrichting en verlichting een intieme sfeer uitstraalde, waren allerlei informatieve stands aanwezig, o.a. over Indiaanse sjamanen, ‘n stand van de makers van de website ‘Want to Know’,een uitgebreide stand van ‘Frontier World’, stands over diverse vormen van genezing en allerlei bewustzijnspreparaten, over kristallen en over ‘hoogenergetisch water’; zelfs vertegenwoordigers van het ‘Ashtar Command’ waren aanwezig. Heel veel van wat dit grensoverschrijdend spectrum vertegenwoordigt was hier aanwezig. De lezingenzalen, of misschien moet ik zeggen seminar-halls, waren rond de klok bezet met informatie over zaken als Stargate Experience, Engelenenergie en Ascentie; over de Holografische aard van ons universum, over de speciale eigenschappen van water, buitenaardse geneeswijzen, buitenaards contact en nog heel veel meer.

Het geheel deed denken aan de Frontier Symposia die sinds jaar en dag met enigszins afnemend succes zijn gehouden in het Krasnapolski hotel en in het Rhone congrescentrum in Amsterdam. Je zou mogen verwachten dat een professioneel organisatiebureau met een goed geolied PR systeem en dito marketing in het centrum van het land, op een representatieve plek, een hoger bezoekersaantal zou hebben kunnen bereiken dan de krappe vijfhonderd die het geworden zijn.

Het kan natuurlijk zijn dat de entreeprijs en de huidige reiskosten in deze absurde tijden hierbij een rol spelen. Toch zou de toegangsprijs van € 22,50  voor de ware liefhebbers en nieuwsgierigen geen ultieme barrière hoeven zijn.

Zelf deel ik de mening van vele anderen dat de tijd voor dit soort manifestaties een beetje voorbij is.

Voor hen die deze bonte verzameling van meditatietechnieken, geneeswijzen en bewustwordingsmethoden – al dan niet doorspekt met vanuit het oosten of vanuit noord of zuid Amerika geïmporteerde cultuurinvloeden – al jaren kennen en langs hebben zien komen, zal dit herhalingsbeeld geen echte geheimen meer hebben. Eerder misschien een bevestiging van het pad waar men zich zelf al jaren op bevindt. De afwezigheid van met name  jongeren  illustreert dit heel duidelijk.  Des te pijnlijker is het om vast te stellen dat deze tak van ‘business’ nog steeds opereert onder dezelfde condities waarmee onze vercommercialiseerde samenleving doorspekt is. Daarbij wordt er bijna door iedereen te pas en te onpas de term ‘bewustzijn’ gehanteerd. ‘We are all one’ is nog zo’n dooddoener. De beproefde mantra’s lijken geen zeggingskracht meer te bezitten.

De ene genezingsmethode is nog beter dan de andere, en zo staan zij dan weer, kraam naast kraam, allen met de nodige overtuigingsdrang vanuit de tenen. En aan alles hangt een bijpassend prijskaartje van redelijk tot aan relatief kostbaar met een x garantiefactor.

Er kan absoluut niets worden afgedaan aan de intenties van initiatiefnemers en informanten, daar er genoeg redenen zijn om aan te nemen dat zowel de sprekers, de exposanten als de bezoekers hun beste beentje voorzetten op weg in een wereld die verlost wil worden van alle belemmeringen die de mensheid verhinderen zijn ware bestemming te bereiken.

Toch voldoet dit alles, terwijl er toch zoveel smaken zijn om uit te kiezen, niet aan de behoefte.

Er wordt wel eens gezegd dat deze sector de niche invult die ontstaat door leegloop van de kerken. Maar dan is er nog steeds sprake van een individueel pad. Hoe is dit te rijmen met ‘We zijn allen Een’, als iedereen zich op z’n eigen houtje een weg baant door de jungle des levens.

Is daarmee niet een enorme ‘markt’ ontstaan om elk individu op zijn wenken te bedienen met confectie spiritualiteit welks effectiviteit afhangt van ‘hoe goed het voelt’?

Heeft men op deze manier het onvolprezen mantra-begrip ‘ bewustzijn’ dan niet erg vervuild met een ‘verdeel en heers’-diversiteit? Waar zit dan dat holistische bewustzijn dat een overzicht geeft van het hele plaatje?

‘Verbeter de wereld en begin met jezelf’ en ‘wees de verandering die je wilt zien in de wereld’ zijn ook weer zulke gevleugeld containerbegrippen met hoog mantra gehalte. Het is de ene waarheid die de andere niet uitsluit, die er zelfs onlosmakelijk mee is verbonden.’

Dan komt automatisch de volgende vraag naar voren: hoe kan het dat wij ‘experts’ zijn geworden in de eindeloze zoektocht naar het ware zelf, waarbij we kennelijk zo druk bezig zijn de schaduwzijden en blokkades in ‘het zelf’ te vinden en te integreren – een proces waarbij de New Age supermarkt alle ‘apps en gadgets’ voor iedere portemonnee  aanlevert – zonder te beseffen dat de meeste eigentijdse kwalen en aandoeningen juist buiten het zelf liggen??!! De term ‘New Age’ heeft wellicht een wat afschattende toon gekregen maar is slechts van toepassing op hen die aan de bijbehorende criteria voldoen en zeker niet generaliserend bedoeld.

Of zijn we dusdanig gehersenspoeld dat we denken dat letterlijk ALLES is terug te voeren op de individuele ervaring, het geloofssysteem, de overtuigingen, de dogma’s en de blokkades? Alsof het ‘t individu is dat slechts door de  vereenzelvigde veranderingen van het ik het collectief kan veranderen?

Ik ben van mening dat wie daar willens en wetens aan blijft vasthouden, slachtoffer is van het meest magistrale hersenspoelprogramma dat precies ontworpen is voor deze tijd.

Het mag toch duidelijk zijn dat iedere behandeling langs alternatieve weg dezelfde soort van symptoombestrijding is als waarvan men de reguliere artsenij beschuldigt: dat zij mensen ziek houdt door nooit de oorzaak te willen of ‘kunnen’ oplossen. Wanneer de ‘healer’ niet beseft dat er meer omgevingsfactoren zijn, factoren die buitengewoon ziekmakend zijn,  dan alleen voeding, straling, farmaceutische belasting en invloeden door vervuiling, om er maar enkele te noemen, dan rekent men buiten de werkelijke pathogenen om!

Of ieder voor zich het nu wel of niet in het eigen geloofssysteem wil toelaten, we bevinden ons als mensen in een cruciale periode.

De laatste gaten worden nu gedicht in de muur die ons wil scheiden van de oerverbinding met alles wat ons lief is.

Daarbij hoort uiteraard ook de vrije beleving van iedere vorm en uiting van spiritualiteit die we nu nog als vanzelfsprekend ervaren.

Het mag de heldere zielen onder u duidelijk zijn dat de gecreëerde crisis een ziekmaker van de eerste orde is die alle vitaliteit lam legt.

Het zou een enorme stap voorwaarts zijn als de gepropageerde stimulans tot het verbreden van het onvolprezen bewustzijn erop gericht zou zijn om de collectief ervaarde ziekmakers te lijf te gaan! Deze ziekmakers zijn juist het product van een slapend bewustzijn!

Ook onder de groepen die op de 21e daar in Utrecht zo bezield werkten aan een persoonlijke groei, zijn er velen die over het hoofd zien dat er een collectiéf bewustzijn dient te worden geheeld dat uiteraard niet zonder een individueel gerijpte geest kan bestaan. Het is, naar mijn opvatting, een zaak van en/en!

Ook zal het een geavanceerde buitenaardse beschaving, gebaseerd op hoog ethische normen, veel deugd doen wanneer wij dit zouden gaan doorzien!

Een andere gevleugelde modieuze term is; “alles is energie”.

Wij als mens vertegenwoordigen een energie die nu op ongekende schaal wordt leeggeroofd. Dit behoeft geen nadere toelichting dacht ik. Een van die energievormen is geld! Zonder de overhandiging van een bepaald geldbedrag krijgt niemand toegang tot het Earth and Beyond evenement!

De toegang tot de overvloed van deze planeet, waarvoor ieder levend wezen het geboorterecht bezit, wordt geblokkeerd, waardoor allerlei ziekteverschijnselen ontstaan, fysiek en/of mentaal. Wanneer er een paradigma verschuiving zou plaatsvinden ter bestrijding van een collectief ervaarde ziekteverwekker, door alle aanwezige groepen, van spreker tot genezer tot boekverkoper, pas dan kan het collectieve aandachtspunt een gat branden in de sluier die ons nu nog verdeelt en waardoor er hier en daar symptomen bestreden moeten worden.

De grote terugloop van de belangstelling voor dit soort bijeenkomsten is mede hierdoor wel te verklaren, omdat de mens in het algemeen op zoek is naar pragmatische oplossingen, om botweg te overleven.

Misschien dat de exposanten van de conventie E&B het signaal wel hebben opgepakt en begrijpen dat de ziekmakende greep van het geld om een gezamenlijke aanpak vraagt. Hoe kun je je acties met stuk voor stuk goede intenties laten uitbetalen in de meest corrupte muntsoort? Of afwachten tot ook de energetische heelmethoden door een vervolgstuk van de Codex Allimentarius worden verboden. Het wachten is dus op een eensgezinde koers in de plaats van een wegkwijnend einde van wéér een bedrijfstak omdat het vraagstuk net niet op tijd werd begrepen.