okt 172011
 
Onderwerpen:

Een menselijke economie – Ad Broere (lezing tijdens Frontier Symposium 2009)
De wijsheid, liefde en verlevendiging van de Aarde – Dick van den Dool (live)

Luister nu: Frontier Radio 20 oktober 2011

1e uur:
Een menselijke economie – Ad Broere (lezing tijdens Frontier Symposium 2009)

Ad Broere (1948), van huis uit econoom, is al meer dan 30 jaar actief in het bedrijfsleven. Als oud bankier, zelfstandig gevestigd bedrijfsadviseur, en docent/ontwikkelaar van leergangen bij diverse Business Schools, weet hij als geen ander zijn licht te laten schijnen op de sterke en zwakke plekken in de economie. ‘Het is de hoogste tijd om te bouwen aan een economie die het welzijn van mens, milieu en samenleving centraal stelt’.

Meer info: www.adbroere.nl

2e uur:
De wijsheid, liefde en verlevendiging van de Aarde – Dick van den Dool (live)

Onze omgang met de aarde (Gaia) blijft sterk in beweging zowel materieel, emotioneel, als spiritueel. We worden ons meer en meer bewust van wat er met haar gaande is en het lijkt soms wel alsof de omgeving minder leeft, minder vitaal is.
In feite regeert de aarde mede ons leven; wordt ons lichaam niet in stand gehouden door wat haar lichaam voortbrengt? De aarde is ook onze leer- en belevingsplaats, waar veel meer leeft dan mensen alleen!

Ons directe leefmilieu wordt, zonder dat we ons daarvan bewust zijn, sterk beïnvloed door de verschillende energiestromen met hun inhouden, die de levende aarde zelf uitstraalt maar ook ontvangt. Deze krachten kunnen bijvoorbeeld op ons systeem zowel een voedende, een neutrale, als een onttrekkende werking hebben.
Een verscheidenheid aan bronnen heeft hun eigen specifieke eigenschappen en intenties. Zoals energieën uit de aarde (water, ondergrond, netwerken), de kosmos (stralingen, instroompunt-en, lagen) en de natuur die ons omringt (begroeiing en dieren), de vier elementen, de wezenswerelden en alles wat de mens schept aan vormen (gebouwen) structuren en gedachten
Vroeger

In oude culturen erkende men deze bron-energieën en werkte daar mee samen. Bijvoorbeeld om de juiste plaats en omgangsvorm te zoeken om te wonen, te werken, voedsel te verbouwen, te genezen en om in contact te komen met de Grote Natuur (heilige plek) voor inspiratie en levensenergie.
Men wist bovendien dat al het omgevende bewustzijn heeft en reageert op wat mensen doen.
Een afgestemdere relatie met alles om hen heen, zowel in de materiële- als in de subtiele werkelijkheden, was dan ook een noodzaak voor de mensen uit oude kulturen….en misschien geldt dat nog steeds………
Gaialogie is de kunst, natuur en mens in verbinding met elkaar te brengen. Zij is gebaseerd op de kennis van zowel de kosmos als van de archetypische energiestructuren van de aarde. Een energetische matrix die door alle verschijningsvormen van de natuur heen werkt.
Het herkennen en verinnerlijken van dit universele subtiele Al leidt tot een diep meevoelen met de hele schepping. Deze inzichten leren ons om bewuster met onze omgeving samen te werken.
Gaialogie is ook een oeroude Aarde-ervaringswetenschap die is aangepast aan de westerse manier van leven. Een vorm van geomantie voor het bewuster omgaan met de subtiele omgeving van natuurstromen, energieën en wezenswerelden om zo ook dichter bij je Zelf te komen. Het werkterrein ligt in de (vrije) natuur, maar ook in de woon- werk- en leefomgeving.

Dick van den Dool is gaialoog, therapeut, milieukundige, trainer in de Gaialogie opleiding en docent aan de Duitse School voor Geomantie Hagia Chora.
Hij verricht onderzoek en begeleidt omgevings-projecten, reizen en ervaringstochten in binnen- en buitenland.
Hij schreef de volgende boeken: “Leylijnen en leycentra in de Lage Landen” (samen met Wigholt Vleer)
“Langs Mysterieuze plaatsen in Zuidwest-Engeland” (samen met Wigholt Vleer), “Op zoek naar de draak in Limburg” en de dichtbundel “Omgevende Natuurlijkheid”

Meer info: www.gaialogie.nl