dec 202011
 

Lezing: Megalietenbouwers bereikten Amerika 2500 v Chr. – Reinoud de Jonge  (Frontier Symposium 2003)
Het Einde – Linda van den Boogert (live)
 

Luister nu: Frontier Radio 22 december 2011

 1e uur:

Megalietenbouwers bereikten Amerika 2500 v Chr. – Reinoud de Jonge (Frontier Symposium 2003)

Reinoud de Jonge

Als eersten in de geschiedenis zijn Reinoud de Jonge en Gerard IJzereef erin geslaagd om de inscripties zoals die voorkomen op de stenen van de megalitische monumenten van West-Europa te ontcijferen. Dit was tot nu toe niemand gelukt. Daarmee wordt een geheel nieuw licht geworpen op de betekenis van deze monumenten. De inscripties en de monumenten zelf bewijzen dat de mens gedurende de megalitische periode lange reizen per schip ondernam en wist dat de aarde rond was. Men was tevens in staat zijn positie op aarde aan te geven door middel van breedtegraden en richtingen. Met behulp van deze geografische interpretatie van de inscripties en de monumenten, tonen de auteurs van De stenen spreken aan dat Amerika al in de prehistorie is ontdekt.

‘Dit is geen wetenschappelijk boek!’ Zo luidt de eerste regel. De schrijvers hebben een nieuwe theorie ontwikkeld over de culturen tijdens de Megalithische Periode (ca. 5000-2000 v. Chr.), toen de reusachtige stenen monumenten (Stonehenge, Carnac, e.d.) werden opgericht. Volgens hen zijn de megalieten in West-Europa veel ouder dan die van het Midden-Oosten. Ze hebben geen concrete bewijzen, maar wel twee bewijslijnen: plaats en positie van de monumenten, en een volstrekt nieuwe interpretatie van de inscripties. De schrijvers zijn resp. amateur archeoloog, en hoogleraar archeologie. Hun bevindingen zijn uiterst revolutionair, fantasievol en vragen nadere bevestigingen. De inscripties zijn volgens hen routebeschrijvingen, zelfs navigatiekaarten voor de zeevaarders die wellicht al in het tweede millennium naar Azië en …. Amerika voeren. De kaart van Piri Reis, de bevindingen van Thor Heyerdahl ondersteunen hun vermoedens.

2e uur: 

Het Einde – Linda van den Boogert (live) 

Linda van den Boogert

De mensheid bevindt zich in een periode van veranderingen en we zitten er al lang midden in. Veel mensen houden zich bezig met de overgang naar een ander tijdperk, het aquariustijdperk; met het al dan niet vergaan van de wereld volgens de Mayakalender in 2012; met de opening naar andere dimensies. Zelfs op wetenschappelijk nivo bevinden we ons in een overgangsperiode. Dacht men eeuwen geleden dat de aarde plat was, zo ging men er de laatste eeuwen van uit dat leven op andere planeten onmogelijk is. Maar de aarde is niet plat en ook lijken er nu bewijzen op te duiken dat er wel degelijk leven buiten de aarde mogelijk kan zijn. En plotseling worden niet alleen nieuwe planeten, maar ook andere sterrenstelsels ontdekt. Veranderingen in de kijk op ons leven, alom dus.

In 2010 werd via Linda, vanuit de sferen, een boek doorgegeven. Geen moeilijk wetenschappelijk werk, maar een vertelsel over het leven op Aarde en hoe het zich voortzet na de dood. Een verhaal over mensen, entiteiten en engelen. En ook een verhaal over ander leven, dat van verder komt dan ons planetenstelsel, en –wat we vooral niet mogen vergeten- het leven zoals dat zich in en op de aarde in een andere sfeer bevindt; de sfeer van de elementalen. Wij hebben met al die sferen te maken. Soms zijn we ons ervan bewust, maar over het algemeen helemaal niet. Dat er meer is dan alleen de aardse sfeer zal de komende jaren, ook in wetenschappelijk opzicht, duidelijker worden.

Linda van den Boogert werkt als medium. Ze begon in het jaar 2000 met zich openstellen voor andere energieën dan die van de aardse sfeer. Niet alleen de entiteiten en engelen gaven boodschappen door, maar ook de zielen van verder.

Ze begon met schilderen en zette energieën neer op canvas en papier die niet alleen aan de aardse sfeer refereren.

Meer info: http://www.spiritonpaper.nl/