jun 262012
 

Donderdags van 20.00 tot 22.00 uur.

Onderwerpen:

Het Document – Jacob Slavenburg
Geen Geld? Geen Probleem – Richard Engelfriet

Luister nu 

 

Het Document – Jacob Slavenburg

Het Document

Jacob Slavenburg

Een Italiaanse theoloog krijgt per toeval een antiek manuscript in handen. Het blijkt een evangelie in briefvorm. Opgetekend door Simon, een broer van Jezus. De inhoud is zo schokkend dat openbaarmaking ervan een bom zou leggen onder het katholieke geloof. Tijdens een poging het geschrift veilig te stellen vindt de theoloog de dood. Van toeval is geen sprake meer wanneer ook een Franse antiquair, de volgende bezitter van het manuscript, om het leven komt tijdens een bezoek aan zijn Nederlandse zwager professor Hendrik Winkelman. Als deze historicus vervolgens ontdekt dat niet alleen het manuscript, maar ook alle kopieën daarvan verdwenen zijn, is dat het startsein voor een enerverende zoektocht naar Het Document.

” Op meeslepende wijze zijn feiten en fictie tot een pageturner van jewelste geworden. Nederlandse spanning van internationale allure! “

Het boek leest als een film… Het begint op een mistige wintermorgen in Venetië en breidt zich vandaar uit naar Toscane, Rome en de Azuurblauwe zee van de Franse Provence, voordat het zwaartepunt verschuift naar België en Nederland.

Daar gebeuren ongebruikelijke zaken rond de zoektocht naar een historisch document, het Evangelie van Simon. De volledig historisch verantwoorde inhoud daarvan blijkt voor de kerk zo gevaarlijk te zijn dat alles op alles wordt gezet om publicatie te verhinderen. De kern van het evangelie (een brief van een broer van Jezus aan de leider van de gemeente in Alexandrië) blijkt overeen te komen met de vroegste gedachten die leefden in het joodse christendom, de vroege gemeente van Jeruzalem, voordat deze uit elkaar geslagen werd tijdens de joodse opstand en de oorlog tegen de Romeinen. Deze vroegste christenen namen op hun vlucht naar het oosten geheimen mee, blijkt uit dit document. Geheimen over het leven van Jezus, die toen nog gezien werd als profeet en niet als God. Feiten over de inspirerende man uit Nazareth die wars was van organisatie (kerk), dogma’s, leerstellingen en andere theologische constructies, maar puur en zonder opsmuk tijdloze woorden sprak, die nog steeds het hart raken.

Jacob Slavenburg is cultuurhistoricus, die bekendheid heeft verworven door zijn boeken over vroeg-christelijke stromingen, geschreven vanuit een hedendaagse esoterische levensbeschouwing.
Slavenburg studeerde godsdienstgeschiedenis en specialiseerde zich in de gnostiek. Hij is in Nederland bekend geworden vanwege een groot aantal boeken over het christendom, esoterische stromingen, mystiek, spiritualiteit en de gnosis. Slavenburg ziet een continuïteit tussen de hermetische gnosis door de geschiedenis heen tot aan vandaag.
Slavenburg meent dat het oudste (judese) christendom oorspronkelijke opvattingen over Jezus en zijn leringen koesterde die later door de orthodoxie als ketterij zijn afgewezen. Veel van die vermeend oorspronkelijke opvattingen zouden doorgegeven zijn door de gnostiek. Hij is het eens met de conclusie van met de gnostiek sympathiserende (in 2006 overleden) hoogleraar Quispel dat het oudste deel van het Evangelie van Thomas stamt uit de Jeruzalemse gemeente rond het jaar 40 na Chr.
Slavenburg geeft veel lezingen door het land heen. Hij geeft cursussen “westerse esoterie en spiritualiteit” en verzorgt seminars voor onder meer het Jungiaans Instituut in Nijmegen, waar hij ook als docent aan verbonden is. Tevens is hij als docent verbonden aan de Psychosociale opleidingen in Utrecht en de Hogeschool voor Geesteswetenschappen, eveneens in Utrecht. Het grootste deel van zijn werk wordt vooral uitgegeven door Uitgeverij Ankh-Hermes, maar enkele studies (zoals “Valsheid in geschrifte”) door de Walburg Pers. Een aantal van zijn boeken is vertaald.  Jacob Slavenburg is mede-vertaler van de Nag Hammadi-geschriften vanuit het Engels naar het Nederlands.

Meer info: http://www.jacobslavenburg.nl

Geen Geld? Geen Probleem – Richard Engelfriet

Richard Engelfriet

Het zijn pittige tijden. Het kabinet bezuinigt maar door en opdrachtgevers houden de hand op de knip. Het moet allemaal nóg efficienter, met nóg minder geld en u zult nóg meer uw best moeten doen. Onmogelijk? Gefrustreerd? Ondernemer Richard Engelfriet daagt u uit gewoon een stap verder te gaan: leer zonder geld te werken!
Als u immers geen geld meer nodig heeft, kunt u iedere bezuiniging aan. Absurd? Onrealistisch? Laat u overtuigen door de verhalen van drie gewone stervelingen die zonder geld waanzinnige resultaten hebben bereikt.

Waarom maakt u zichzelf toch zo afhankelijk van geld? Waarom begint ieder jaar bij uw organisatie nog altijd met het opstellen van een begroting? Waarom wordt u niet gewoon de eerste organisatie die helemaal geen geld meer nodig heeft? Het is niets meer dan ouderwetse ruilhandel in een nieuw jasje. En dat kunt u toch ook? Biedt een ZZP’er gratis werkruimte aan, en vraag in ruil of hij een lastig bemiddelbare werkloze gaat plaatsen via zijn netwerk van klanten. Laat oudere werklozen sollicitatiebrieven van jongeren controleren op taalfouten, en laat die jongeren vervolgens de ouderen helpen om social media in te zetten in de zoektocht naar werk. Zo kan werken zonder geld leuk en nuttig zijn!

Zet dat geld maar uit uw hoofd
Wie zich verdiept in onderzoek naar geluk weet dat het geheim is om u enkel te richten op zaken die u zelf kunt beinvloeden. De mensen uit de bovenstaande voorbeelden hebben dat alledrie goed begrepen. Durft u het ook? Laat het  weten! Meer ook te lezen op: http://rengelfriet.wordpress.com

Meer info: http://www.engelfriet.net