Over Frontier Radio

 

Donderdag van 21.00 tot 23.00 uur: Op het scherpst van de Gulden Snede
Vrijdag van 20.00 tot 22.00 uur: Gedonder op Vrijdag
Overige tijden: herhalingen (24/24)  

Frontier Radio is een initiatief van Frontier World.
Frontier World is een organisatie welke zich tot doel heeft gesteld om informatie op het gebied van de grenswetenschappen te verzamelen en te verspreiden.

Frontier World is opgericht in 1995 en is sindsdien uitgegroeid tot een Nederlands- en Engelstalige uitgever, met meer dan vijf en zeventig boeken in het fonds, alsook een boekwinkel in het hart van Amsterdam, Frontier Bookshop (Leliegracht 42). Frontier handhaaft nog steeds de oorspronkelijke produkten, met name het tijdschrift Frontier Magazine (indertijd Frontier 2000) en de boekencatalogus, die sinds enkele jaren eveneens via het Internet te raadplegen is.

Functies:
- Uitgeven van het Nederlandstalige blad Frontier Magazine
- Verspreiden van Engelstalige bladen in Europa, waaronder: NEXUS Magazine
- Verkoop van moeilijk te verkrijgen boeken en DVD’s in de Engelse en Nederlandse taal.
- Uitgeven van een catalogus waarin de beschikbare boeken, DVD’s en tijdschriften opgenomen zijn.
- Het uitgeven van Nederlandstalige en Engelstalige boeken, onder de naam Frontier Publishing
- Eigenaar en management van Frontier Bookshop, in Amsterdam

De gevestigde wetenschap weet vaak geen verklaringen te geven voor bepaalde feiten of fenomenen en houdt onverklaarbare of controversiële onderwerpen uit de publiciteit. Frontier Radio pakt deze onderwerpen op en belicht ze vanuit diverse perspectieven, waarbij vaak over de grens van het onverklaarbare of onwaarschijnlijke wordt gegaan. Een benaderingswijze welke steeds meer gemeengoed wordt en steeds meer overgenomen en geaccepteerd wordt door de sommige wetenschappers en andere geïnteresseerden. Daarnaast besteedt Frontier Radio ook aandacht aan consequenties van nieuwe ontwikkelingen, zowel op maatschappelijk als technologisch vlak.

Onderwerpen welke onder andere in Frontier Radio behandeld worden zijn:  vreemde fenomenen en onverklaarde verschijnselen, alternatieve geschiedenis en archeologie, oude beschavingen, politiek en samenzweringstheorieën, Ruimtevaart, buitenaards leven, Alternatieve wetenschap en technologische ontwikkeling, Spiritualiteit en (para)psychologie, Alternatieve gezondheid en Futurologie.

De presentatie en samenstelling van de programma’s is in handen van het Frontier Radio team, bestaande uit de volgende personen:

Robert Velthuysen         robert@frontierworld.nl
Maup Enthoven              maup@frontierworld.nl
Peter Taams                      peter@frontierworld.nl
Rob van der Zon              rob@frontierworld.nl
Anthony Migchels          anthony@frontierworld.nl

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Robert of Maup via de email. Bellen kan ook: 020-3309151