sep 262011
 

Onderwerpen:

Wat is er mis met Vis? – Dos Winkel (lezing Frontier Symposium 2009)
Laatste cyclus van de Maya-kalender loopt 28 oktober 2011 af.. wat nu? – Eric Huysmans

Luister nu:  Frontier Radio 29 september 2011

1e uur:
Wat is er mis met Vis? – Dos Winkel

Leeg. Onze zeeën en oceanen zijn bijna leeg. Wetenschapsjournalist Charles Clover maakt in The End of the Line de volgende vergelijking:  ‘Stel je eens voor: een groep jagers spant een net van enkele kilometers en trekt dit met hoge snelheid over de vlaktes van Afrika. De hele wereld zou in opstand komen. Toch gebeurt dit overal ter wereld, elke dag, elk uur, niet boven maar onder water.’ Onzichtbaar. En de wereld draait door.

Dos Winkel (61) zet met deze vergelijking direct de toon van zijn boek Wat is er mis met vis?! en visolie… en wat u kunt doen. In zijn boek beschrijft de onderwaterfotograaf met de precisie van een fileermes dat er veel mis is met de leefomstandigheden van vissen, hoe ze gevangen worden en hoe kweekvissen worden gehouden. Maar vooral maakt hij zich druk over hoe wij als consument gehersenspoeld worden over de gezondheidsaspecten van vis(olie).
Vis barst namelijk van de gifstoffen omdat de laatste honderd jaar zo’n 70.000 gifstoffen in de zeeën zijn uitgebraakt. Landbouwgifstoffen, industrieafval tot en met brandvertragers. (Deze laatsten komen vooral voor in kunststof en verf.) Vissen slaan gif zoals dioxines en pcb’s op in hun vet en lever. Winkel vindt daarom de voedingsadviezen van onder meer de Gezondheidsraad onbegrijpelijk. Europa en haar parlement, stelt de schrijver, weten dit al meer dan tien jaar.

Winkel schrijft in zijn boek niet alleen over de gezondheid van vis(olie) al is dat na de lancering van zijn boek wel door de media gehyped. Het rijk geïllustreerde boek is veel meer een pleidooi tegen de overbevissing waardoor de zeeën leeg raken en vissoorten uitsterven. Hij heeft als onderwaterfotograaf de laatste 28 jaar de vis zien verdwijnen. De steeds legere mangrovebossen en koraalriffen, de kraamkamers van de zee, gaan hem aan het hart. En met hem vele gastauteurs van onder meer Wereld Natuur Fonds, Greenpeace, stichting De Noordzee en GAIA.

Meer info: http://www.dos-bertie-winkel.com

2e uur:
Laatste cyclus van de Maya-kalender loopt 28 oktober 2011 af.. wat nu? – Eric Huysmans  

We leven in een spannende, zich snel ontwikkelende tijd. Dit jaar startte de laatste cyclus op 9 maart: de negende onderwereld in de Maya-kalender. Deze laatste kortste cyclus beslaat een periode van maar 234 etmalen, te verdelen in 13 periodes ( door de Maya’s ‘hemelen’ of  ’dagen’ en “nachten” genoemd) van 18 etmalen. We zijn op dit moment al begonnen in de één na laatste periode in de laatste cyclus.

In de laatste cyclus zou ons bewustzijn in 13  ’dagen en nachten’ ban 18 etmalen in een stormachtig tempo de laatste stappen zetten naar een hogere vorm waarin wij meer in eenheid zullen gaan leven.

Nu we zijn aanbeland aan het eind van deze laatste cyclus betekent dit dat we volgens onderzoeker en auteur Carl Johan Calleman bijna aan het eind zijn van de Maya-kalender.  We hebben nog een kleine maand te gaan en dan zou toch alles veranderd moeten zijn.  Calleman heeft het tijdsplan van de evolutie gevonden in de Maya-kalender. Deze kalender beschrijft volgens hem de verschuivende spirituele, of kosmische, energieën in de richting van een steeds hoger, of completer, bewustzijn.  Het ‘scheppingsplan’ van de evolutie ontvouwt zich in negen golfbewegingen, of tijdscycli. Door de Maya’s worden dit ‘onderwerelden’ genoemd. Via negen onderwerelden evolueert het bewustzijn zich naar steeds hogere niveaus om uiteindelijk uit te monden in een ‘bovenwereld’ waarin de mens een sprong heeft gemaakt (of de laatstestap zal gaan zetten?) naar eenheidsbewustzijn.

Net zoals Calleman, heeft Eric Huysmans, auteur van “Licht op bewustzijn” en  ”Stairway to heaven” , zich verdiept in de betekenissen van de cycli in de Maya-kalender.  Met hem praten we over de mogelijkheden die de Maya-kalender ons biedt in het naderende einde van de Maya-kalender.  Zullen we echt een bewustzijnssprong maken of blijven we nog steeds in dualiteit…

Eric Huysmans heeft hierover veel artikelen geschreven. Deze zijn allemaal te lezen via zijn website.

Meer info: http://www.sensability.nl

 

sep 192011
 

Onderwerpen:

Bas Steman – Levend bewijs van Reincarnatie (lezing Frontier Symposium 2009)
Schadelijke Straling: Het roer kan om! – Marc Schechtl

Luister nu:  Frontier Radio 22 september 2011


1e uur:
Bas Steman – Levend bewijs van Reincarnatie (lezing Frontier Symposium 2009)

Bas Steman wilde een roman schrijven waarin de hoofdpersoon eerder op aarde zou zijn geweest. Voor het voorbereidend onderzoek onderging hij een reïncarnatiesessie waarbij hij in een vorig leven verzeilde: Een Britse parachutis die tijdens de operatie Market Garden in 1944 omkwam. Deze ervaring werd het uitgangspunt voor een boeiende zoektocht en voor zijn nieuwe boek. Hij ging op zoek naar nabestaanden van deze parachutist en ontmoette de zus van de omgekomen parachutist…..alles werd uiteindelijk levensecht.

Bas Steman is schrijver, dichter en programmamaker. Introduceerde de ‘belevingsbiografie’. Een biografische vorm die het midden houdt tussen een roman en een biografie. Nieuw is dat de relatie tussen de biograaf en de hoofdpersoon uitvoerig wordt beschreven en dat de schrijver verwikkeld raakt in zijn eigen verhaal. Het eerste boek verscheen in 2002 ‘Tinus! Tinus! van anorexia tot goud’ over wielrenster Leontien van Moorsel, nadat hij over haar ook een televisie-documentaire had gemaakt. Het boek werd uitgeroepen tot ‘beste wielerboek van het jaar’. Een jaar later kwam hij met een meeslepend boek over Ramses Shaffy, getiteld ‘Naakt in de orkaan.’ Zijn verhalen en gedichten zijn onder meer gepubliceerd in Toendra, Podium, Volzin , Mens&Gevoelens, HP de Tijd, De Muur en op Poetry Alive.

2e uur:
Schadelijke Straling: Het roer kan om! – Marc Schechtl

De onnatuurlijke straling dat afkomstig is van ons mobieltje, computer en Ipad brengt onze gezondheid in gevaar. Tenzij we het roer drastig omgooien.
Jim Wagenaar heeft de mogelijkheden ontdekt om straling te transformeren naar een bioveld van lichaamsvriendelijke straling. Er zijn diverse apparaten ontwikkeld waarmee de techniek eenvoudig toe te passen is.

Marc Schechtl heeft als fiscalist bij een groot internationaal advocatenkantoor gewerkt en als universitair docent op een Rechtenfaculteit en hogeschool. Door overgevoeligheid voor straling en in de loop der jaren een toename van gezondheidsklachten heeft hij zijn werkzaamheden in 2003 grotendeels moeten staken en is in een tent nabij een natuurgebied gaan wonen. Daar ontmoette hij de uitvinder en bio-analyticus Jim Wagenaar. Als een van de 250 stralingsbelaste testpersonen van de Floww prototype producten knapte Marc zienderogen op.

Marc is zich gaan verdiepen in de effecten van straling op gezondheid en realiseerde zich dat mensen over de hele wereld bewust of onbewust last hebben van straling, net zoals hij destijds. En.. dat hij in 2003 na jaren met stralingsklachten uiteindelijk een structurele en integrale oplossing was tegengekomen. Marc stelde Jim voor: “We hebben een oplossing voor een probleem waar mensen wereldwijd last van hebben. Dit product van jou verdient het om breed te worden verspreid! Laten we samen netwerken van stralingsdeskundigen opbouwen!”. Dit idee is gegroeid tot Floww International. Marc Schechtl is oprichter en algemeen directeur van Floww International.

Meer info: http://www.floww.com/nl

sep 092011
 

Onderwerpen:

Crisis in de Geneeskunde  Voordracht van Dr Hans Moolenburgh tijdens het Frontier Symposium in 2005
Spitstechnologie van de toekomst in handbereik van de gewone burger –  Luc Vervliet & Mehran Tavakoli Keshe

Luister nu Frontier Radio 15 September 2011

1e uur:
Crisis in de Geneeskunde,  Voordracht van Dr Hans Moolenburgh tijdens  Frontier Symposium in 2005

Wij leven in een van de belangrijkste crisistijden van de menselijke geschiedenis. Ondanks alle apparaten waarmee we het bestaan schijnbaar gemakkelijker hebben gemaakt, lopen alle delen van de menselijke structuur gevaar ontwricht te raken. De milieuvervuiling neemt nog steeds toe, de beschavingsziekten rijzen de pan uit, het gevoel van zinloosheid houdt velen in de ban.
Hoe houdt je je in deze tijd staande? Hoe blijft een mens gezond? De schrijver heeft in dit boek de ervaringen van ruim vijftig jaar medische praktijk op scherpzinnige, onthullende en vaak humoristische wijze verwerkt. Gezondheid is niet iets van het lichaam alleen, maar betreft de hele mens. Gelukkig kun je gezondheid leren, net zoals je elke andere vaardigheid leert.

Hans C. Moolenburgh sr. (1925) hield ruim vijftig jaar praktijk als arts. Hij specialiseerde zich in de behandeling van kankerpatiënten en van kinderen met vaccinatiebeschadigingen en overgevoeligheden voor voedsel en kunstmatige kleur- en smaakstoffen. Daarbij zocht hij niet alleen oplossingen in de reguliere medische wetenschap, maar maakte hij ook dankbaar gebruik van talloze complementaire behandelingen, puttend uit het brede scala van de terreingeneeskunde.

Eerder publiceerde hij onder andere “Ziekte als lot en kans”, Fluor? Liever niet!” en “Op je gezondheid”. Nog steeds wordt Moolenburgh internationaal geroemd en om raad gevraagd met betrekking tot onderwerpen als de gevaren van fluoridering, de gevolgen van vaccinaties en de voordelen van complementaire kankertherapieën.

2e uur:
Spitstechnologie van de toekomst in handbereik van de gewone burger –  Luc Vervliet & Mehran Tavakoli Keshe (interview deels in Engels)

In België is een Iraniër woonachtig met de naam Mehran Keshe, die de oplossingen lijkt te hebben waar de maatschappij met smart op zit te wachten. Energievoorziening, gezondheidsproblemen en milieuproblemen zouden door deze man op te lossen zijn. Zou de nieuwe grensverleggende uitvinder gevonden zijn?
Keshe wil een school oprichten om zijn kennis aan anderen te onderwijzen. dit ten goede voor de mensheid. In het 100ste nummer van Frontier Magazine staat hier ook een uitgebreid artikel over.

Mehran Keshe heeft als nucleair ingenieur de creatie van de materie weten te doorgronden en begrijpt volledig de gravitatie en de werking van de magnetische velden, iets wat Albert Einstein heel zijn leven heeft naar gezocht en nooit heeft gevonden of begrepen. Mehran Keshe gaat verder waar Sir Isaac Newton eindigde. Mehran Keshe heeft zich internationaal weten te profileren in diverse domeinen en hij heeft destijds zelf aan onderzoek en ontwikkeling gedaan wat hem uiteindelijk, in de zomer van 2004, in contact bracht met FLAG, the Flemish Aerospace Group, die hem naar België heeft uitgenodigd. Zijn technologie werd in België onderzocht door universitaire wetenschappelijke onderzoekers en een verslag werd opgemaakt waarin vermeld wordt dat energieproductie met deze technologie perfect mogelijk is. De Keshe reactoren produceren, bij kamertemperatuur en bij atmosferische druk, spanning en stroom, zonder gebruik te maken
van nucleaire en andere gekende traditionele elektriciteitsproductie installaties, inclusief windmolens en fotovoltaïsche panelen.

Meer info: www.keshefoundation.com .

sep 022011
 

Onderwerpen:
De Electromagnetische Mens: Lezing van Gerrit Teule tijdens het Frontier Symposium 2005
Voorspellingen van de Indische Palmbladeren voor de huidige tijd, 2012 en daarna. – Patrick Steensma

Luister nu: Frontier Radio 8 september 2011

1e uur:
De Electromagnetische Mens: Lezing van Gerrit Teule 

Gerrit Teule

Het elektromagnetisme komt niet aleen uit het stopcpontact, maar is ook de basis van alles wat leeft, groeit, en vorm heeft. Dit boek beschrijft een bijzondere visie op de evolutie van ons bewustzijn. In de tijd dat Darwin zijn evolutietheorie formuleerde was er nog weinig bekend over de uitermate belangrijke rol die subtiele elektromagnetische processen spelen in het leven op aarde. De moderne kernfysica, kwantummechanica en de ‘nieuwe biologie’hebben inmiddels nieuwe en soms revolutionaire bijdragen geleverd aan onze kennis op dit terrein. Dit boek gaat over de universele rol die elektromagnetische processen spelen bij de evolutie op aarde en de betekenis daarvan voor de mens. Centraal daarin staat de eonenhypothese die gerelateerd wordt aan het werk van J.E.Charon, Teilhard de Chardin en de Amerikaanse kernfysicus L.W.Fagg. Dit boek vormt een belangrijke bijdrage in de discussies over de evolutie van de mens op het snijvlak van geest en materie. Gerrit Teule (1942) kwam uit een muzikaal gezin en was, na een opleiding als werktuigbouwkundige, 27 jaar werkzaam in de ICT-branche. Vanaf 1992 werkt hij als natuurfilosoof en schrijver, in het bijzonder op het gebied van bewustzijnsevolutie en natuurlijk elektromagnetisme in alles wat leeft en groeit.
Meer info: http://home.planet.nl/~teuleger/ 

2e uur:
Voorspellingen van de Indische Palmbladeren voor de huidige tijd, 2012 en daarna. – Patrick Steensma 

De huidige tijd staat in het teken van grote omwentelingen. Dat is door vele zieners, oude beschavingen en religies voorspeld. Nieuw in dat rijtje voorspellers zijn de Indische Palmbladeren. De palmbladeren zijn door Indiérs in diverse bibliotheken in vooral Zuid India bewaarde bronnen die van oorsprong werden beheerd en opgetekend door de zeven Rishi’s, de oorspronkelijke cultuurleiders in India na de uittocht uit Atlantis. Zij hadden de geestelijke vruchten – op dus o.a. palmbladeren meegenomen uit de Atlantische tijd en konden er zo voor zorgen dat de geestelijke evolutie van de mens doorgang kon vinden. De Indische Palmbladeren hebben opvallende op de dag nauwkeurig uitgekomen voorspellingen gedaan van gebeurtenissen die een diepe wereldwijde impact hebben gehad. De input ervan geeft een goede mogelijkheid om de huidige toestand in de wereld vanuit een nog diepgaander perspectief te kunnen begrijpen. Dit geldt bv. voor de klimaatveranderingen en de crisis door de valse monetaire systemen van de US Dollar en de Euro . Ook behoren hiertoe enige basale inzichten over het waarom van de huidige pittige ontwikkelingen. De Palmbladeren voorspelden verschillende nu historische gebeurtenissen zoals de aanslag op de twintowers in 2001 en  de enorme tsunami in Zuidoost Azië in 2004.  De Voorspellingen van de Palmbladeren laten ook ruimte open voor hoe en in welke mate toekomstige gebeurtenissen mogelijkerwijs kunnen gebeuren. 

Patrick Steensma vertelt in deze uitzending uitgebreid over de herkomst en betekenis van deze wat onbekende orakel-bronnen.

Meer info: http://www.gaiaheartworkz.com 


		
aug 282011
 

Onderwerpen:
De Mayakalender en 2012 : Lezing Peter Toonen tijdens Frontier Symposium 2009
De Individuele vrijheid van de mens wordt ingeperkt – Ad Broere

Luister nu: Frontier Radio 1 september 2011

1e uur:
De Mayakalender en 2012: Peter Toonen tijdens Frontier Symposium 2009

Peter Toonen is in ons land dé kenner van de Maya kalenders, hij studeerde andragogie aan de Rijksuniversiteit in Utrecht en heeft al meer dan 18 jaar een praktijk in personal coaching, aurareading en heling. Hij schreef vijf boeken over de kalenders van de natuurlijke tijd en is vooral gespecialiseerd in de betekenis daarvan op ons dagelijks leven. Hij ontwikkelde tevens de opleiding tot Energetisch Coach bij onze Academy. Een bevlogen schrijver en geniaal deskundige, die eigenlijk zoveel weet over zijn vakgebied, dat hij zijn uitgever soms voor dilemma’s stelt over op welke wijze zijn vakkennis vertaald kan worden in een helder geschreven boek. “Als ik alles wat ik in mijn leven doe en heb gedaan, afstrip tot zijn kern, dan ben ik in de eerste plaats een verteller, iemand die met woorden en beelden het onzichtbare zichtbaar wil maken.” Peter geeft regelmatig lezingen en workshops in binnen- en buitenland. Kijk op zijn website voor een actueel overzicht van zijn agenda. Via de website van Peter is het mogelijk een uitgebreide galactische signatuur te laten maken. Je galactische signatuur is een profiel van je zielenpad, oftewel je levensweg. Het is een weergave van potentiële energie volgens de Dreamspell kalender, de universele versie van de Tzolkin, de duizenden jaren oude heilige kalender van de
Website: www.natuurlijketijd.nl

2e uur:
De Individuele vrijheid van de mens wordt ingeperkt – Ad Broere

Het huidige financiële stelsel heeft zijn wortels in het feodale tijdperk, waarin de adel en geestelijkheid grote sommen geld nodig had voor het voeren van oorlogen, beslechten van conflicten en hun vermogensverslindende levensstijl. Vanaf de oudheid waren het de burgers en boeren, die adel en geestelijkheid moesten voorzien van de benodigde middelen. Vanaf de 17e eeuw begon het ‘moderne’ bankwezen zich te ontwikkelen als instrument om direct geld tot de beschikking te hebben zonder eerst belasting te hoeven innen. In 1930 werd in Den Haag de “Bank for International Settlements (BIS Bank) opgericht. Via de BIS Bank zouden de Duitse herstelbetalingen worden gecoördineerd. Later werd via deze bank juist NAZI-Duitsland gefinancierd. Als het huidige financiële stelsel onderuit gaat zal de BIS Bank als nieuwe wereld centrale bank kunnen gaan functioneren. Maar zullen we daar veel beter van worden? Zeker niet als het onze individuele vrijheden aangaat. In het laatste nummer van Frontier Magazine schrijft Ad Broere hier een uitgebreid artikel over.
Ad Broere, auteur van Een Menselijke Economie en Ending the Global Casino vertelt in deze uitzending welke kant het opgaat met ons financiële systeem als het onderuit gaat.  Verder gaan we in op Ad’s laatste boek: Ending the Global Casino. In Ending the Global Casino? legt Ad Broere op een begrijpelijke en niet academische manier uit waarom breken met het huidige monetaire systeem van vitaal belang is voor de toekomst.
Website: www.adbroere.nl

jul 132011
 

Na een korte pauze van 9 maanden is Frontier Radio vanaf 1 september 2011 weer terug! 

Marcel Messing zal zeker komend seizoen weer te horen zijn.

In de nieuwe reeks uitzendingen zullen er weer veel tot de verbeelding sprekende onderwerpen de revue passeren. Wekelijks zijn er weer interviews met diverse interessante gasten. Daarnaast wordt er verder ingegaan op de artikelen die gepubliceerd zijn in Frontier Magazine en zal er in iedere uitzending een lezing worden uitgezonden van sprekers die ooit aan de Frontier Symposia en Nexus Conferences hebben deelgenomen.
Een greep:  Patrick Geryl over de Orion Porfetie, Gerrit Gerwig over UFO’s en het Disclosure project,  Klaas van Urk over de zoektocht naar de Heilige Graal, Paul Liekens over de kracht van Piramides,  Bas Steman over reincarnatie, Marcel Messing over Yes! We Can!, Dr Hans Molenburg over de Crisis in de Geneeskunde en nog veel meer.

Jeroen Kumeling in gesprek met Nassim Haramein

 

Verder wordt er uitgebreid aandacht besteed aan nieuwe boeken, gezondheidsproducten, lezingen en symposia en kunnen de luisteraars tijdens de live-uitzendingen vragen stellen aan de gast(en) via de chats van Connect It Radio en Argusoog Radio.

 

De presentatie is,  zoals van ouds, in handen van Jeroen Kumeling.

jul 132011
 

Onderwerpen:
De Z-factor – Nicolette Wuring
Jasmuheen – Iwan Forrer 

Luister nu: Frontier Radio 5 januari 2011


Te gast is Nicolette Wuring. Met haar praten we over haar boek: “De Z-factor” Dit boek schreef ze samen met Marjon Oosterhout.

Of je nu verpleegkundige bent, secretaresse, buschauffeur, coach of directeur, het gaat erom dat je het gevoel hebt dat wat je doet ertoe doet, en dat je werk jou voldoening geeft. Het leven is te kort en we werken te veel uren om onszelf dagelijks naar ons werk te slepen. De Z-factor is geschreven voor iedereen die meer voldoening in werk en daardoor in het leven wil ervaren. De meeste mensen associлren ‘zingeving’ (de Z-factor) met ‘Grootse Dingen’ en ‘Dromen’ zoals een weeshuis opzetten in Afrika of een b&b in Toscane, en niet met hun dagelijkse activiteiten. De Z-factor wil mensen juist op zoek laten gaan naar de zin en de betekenis van de alledaagse dingen. Volgens de auteurs vind je daar privй vaak veel aanwijzingen voor: kinderen, vrienden, vrijwilligerswerk, muziek maken of andere vrijetijdsbestedingen die je zinvol, leuk en interessant vindt. Deze dingen zijn ook vaak de sleutel tot wat jou in je werk voldoening geeft.

Nicolette was als acting Chief Customer Officer (2004-8, Europese board van UPC Broadband) verantwoordelijk voor de turnaround van de (service) reputatie van dit merk van ‘worst in class’ naar ‘award winning’. Sinds 2008 inspireert zij als ‘reisgids’, spreker en auteur hoe ‘game-changing experiences’ te creeren voor medewerkers en klanten leidend tot employee en customer advocacy. Zij is auteur van het eind 2009 verschenen boek “Als jij de klant was …; Customer Advocacy, kijken met de ogen van de klant.” (in het Engels verschenen in 2008 onder de titel “Customer Advocacy; When You Care, People Notice”) en het eind 2010 verschenen boek “De Z-factor, over werk en zingeving”.Nicolette is de oprichter van Customer Management Services.

Meer info: http://www.customeradvocacy.nl

Met Iwan Forrer praten we over het werk van fenomeen Jasmuheen

Jasmuheen (1957) is vooral bekend vanwege haar onderzoekproject, breatharianism, in de periode tussen 1994 en 2000 waarmee ze probeerde aan te tonen dat je zonder eten en eventueel drinken zou kunnen leven. Ze claimt te kunnen leven zonder de consumptie van voedsel of water.

Ze heeft uitgebreid onderzoek gedaan naar het leven van prana. Ze is veel op reis om haar boodschap te verkondigen. Het belangrijkste voor haar is thans het bevorderen dat mensen op de aarde zich gezond kunnen voeden, goed kunnen wonen, in vrede leven en een holistische opvoeding kunnen krijgen. Puntsgewijs samengevat staat ze o.a. voor:

- ontwapening vanwege de gevolgen en de enorme hoeveelheid geld dat ermee gemoeid is.
- het stoppen met de vele “verboden” zoals drugs gezien de grote sommen geld dat ten koste van velen in de verkeerde zakken terecht komt en de bijbehorende criminaliteit. Bij de drugs alcohol en nicotine komt veel minder geld terecht bij de criminele elite.
- het kwijtschelden van de schulden van de derdewereldlanden.
- het bevorderen van een holistische opvoeding/onderwijs.
- het verbruik farmaceutische middelen zéér drastisch verminderen door o.a. een positieve levensstijl.
- vegetarisme uit respect voor het dier en gezien de grote hoeveelheden voedsel die nodig zijn voor slachtdieren en de belasting van het milieu door het houden van vee.
- het volgen van een “onkreukbare” levensstijl. Volgens haar ook erg praktisch want je hoeft je leugens niet meer te onthouden.
- vrede bevorderen met haar “The Madonna Frequency: Planetary Peace Program”.


		
jul 122011
 

Onderwerpen:
Het evangelie van Issa, de vergeten jaren van Jezus in India en Tibet - Paul van Oyen
Shiatsu - 
 Arjan van Mulligen

Luister nu: Frontier Radio 15 december 2010


Onze eerste gast is Paul van Oyen. Met hem praten we over zijn boek: “Het evangelie van Issa, de vergeten jaren van Jezus in India en Tibet”.
Dit is het wonderlijke verhaal van de vondst van een belangrijke tekst over het leven van Jezus Christus. De tekst stelt dat Jezus tussen zijn twaalfde en dertigste in India/Nepal verbleef. Het geeft verassend inzicht in zijn opleiding bij Brahmanen en Boeddhistische kloosters. Opmerkelijk zijn de woorden over de omgang tussen mannen en vrouwen en de rol van de Joodse leiders. Het evangelie van Issa is baanbrekend.

Paul van Oyen(1944) kreeg filosofie en bankieren met de paplepel ingegoten. Zijn ouders hadden zich reeds in de jaren dertig aangesloten bij de Russische filosoof P.D. Ouspensky (1878 – 1947). Zijn religieuze belangstelling werd gewekt bij de Paters Jezuпten op het Internaat Katwijk de Breul in Zeist. Zijn vader was bankier. Van 1963 tot 1968 studeerde hij rechten aan de Universiteit van Amsterdam en vervolgens ging hij naar Londen om zich in het bankvak te bekwamen bij diverse bankinstellingen in de Londense City. In 1989 nam hij de leiding van de door zijn moeder opgerichte School voor Filosofie over. In 1997 besloot hij het leiderschap van de School voor Filosofie neer te leggen en zijn eigen weg te gaan als filosoof en consultant/adviseur. Hij publiceerde regelmatig over Indiase filosofie en religie. In de tijd waarin wij leven is er sprake van een grote dominantie van analytisch denken en dogmatisch handelen. Menselijkheid dreigt op de achtergrond te raken. De mens zelf is een bijzonder wezen dat maakt dat alleen menselijkheid beklijft. Al het andere is tijdelijk, voorbijgaand en dus repetitief en mechanisch, dit is zijn boodschap.

Meer info:
http://www.conversion.nl

Ook te gast is Arjan van Mulligen. Met hem praten we over zijn Shiatsu-praktijk.

Shiatsu is een manier van lichaamstherapie of massage die onder andere is ontwikkeld in Japan door Tokujiro Namikoshi, en later door zijn zoon Toru Namikoshi. Beiden ontwikkelden hun kennis door “trial and error”. Shiatsu is gebaseerd op westerse kennis over anatomie en fysiologie, maar niet op de westerse vormen van therapie. Shiatsu wordt gebruikt bij rugpijn, migraine en whiplash.

Bij Shiatsu worden de duimen, handpalmen, en vingers gebruikt om druk uit te oefenen op bepaalde plaatsen op het lichaam. Hierbij wordt door de behandelaar niet met spierkracht gewerkt maar wordt het eigen lichaamsgewicht gebruikt om druk uit te oefenen. De manier van masseren van Tokujiro Namikoshi of die van Toru Namikoshi kreeg een breder draagvlak laat in de jaren 50. In Japan is de opleiding tot klassieke Shiatsu-therapeut gereguleerd door de overheid.

In Amsterdam geeft Arjan van Mulligen behandelingen volgens deze traditionele methoden.

Meer info: http://www.shiatsu-works.nl

jul 122011
 

Onderwerpen:
Soefisme, de Tranformatieprojecten en  New Rituals - Sebastian Holzhuber
Hi Tech Roots - Kareem Raпhani
Live muziek door Fatima-Zohra Buurman

Luister nu: Frontier Radio 8 december 2010

Onze eerste gast is Sebastian Holzhuber. Met Sebastian praten we over onder meer Soefisme, de Tranformatieprojecten en zijn initiatief New Rituals.
Sebastian Holzhuber, opgegroeid in Wenen, is kunstenaar en therapeut en ontwikkelde een eigen methodiek tot bevrijding van verborgen potentieel en tot verdieping en intensiteit van het leven. De deelnemers worden een mogelijkheid geboden om op een verrassende manier hun grenzen te verleggen. Als vanzelf leren zij hierdoor meer zelfvertrouwen, levensvreugde, humor en nabijheid te ervaren. Dit proces verloopt voor ieder individueel, ieder ontdekt zijn eigen waarheid.

Sebastian Holzhuber heeft een opleiding kunsttherapie gevolgd en daarna schilderkunst gestudeerd aan de Alanus Kunstacademie in Bonn. Ook studeerde hij bij Magdalena Abakanowicz in Poznan, Polen. Hij volgde bij Atum O’Kane de opleidingen ‘Kunst van het Spiritueel Begeleiden’ en ‘De Alchemie van Transformaties’. Hij leefde en werkte in Oostenrijk, India, Polen, Spanje en Griekenland en woont sinds 1979 in Amsterdam. Twintig jaar geleden kwam NewRituals® tot ontwikkeling als reactie op de verharding en afstomping in de moderne maatschappij – in het besef dat kunst als persoonlijke ervaring een substantiлle bijdrage kan leveren tot innerlijke ontwikkeling en rijping.

Tranformatieprojecten NewRituals® vinden hun vorm in transformatieprojecten. Dit zijn projecten met een eigen thema en vorm. Er zijn individuele- en groepsprojecten. De projecten bestaan uit rituelen die veelal geпnspireerd zijn door mythologische en/of archaпsche thema’s. De biografische gegevens en het socialisatieproces van de deelnemers worden hierin meegenomen, waarbij alle emoties doorlopen kunnen worden.

Meer info:
http://www.newrituals.com

Ook te gast is Kareem Raпhani. Met hem praten we over zijn eerste album “Hi Tech Roots”.

DJ-Producer Kareem Raпhani heeft na een intensief productieproces de laatste hand gelegd aan zijn debuutalbum “Hi Tech Roots”. Op het album werkte hij samen met topmuzikanten uit het Europese circuit. Hiermee is Kareem de eerste Nederlandse DJ die een compleet artiesten album heeft geproduceerd binnen het wereldmuziek genre.

Kareem is opgegroeid tussen twee culturen. Geboren in Marokko en getogen in Nederland heeft Kareem al op jonge leeftijd te maken gekregen met flinke culuurverschillen. Dit heeft hij in zijn carriлre altijd meegedragen en in zijn voordeel gebruikt. Kareem wordt daarom door velen gezien als iemand die werelden kan verenigen. Zowel muzikaal, waar hij moeiteloos switcht tussen genres als wereldmuziek, house en dub alswel tijdens zijn optredens waar hij op veel verschillende plekken altijd de dansvloer in vuur en vlam zet.

Het Hi Tech Roots album komt voort uit een brede benadering tot muziekstijlen en samenwerkingen met bekende en zeer talentvolle muzikanten uit verschillende culturen. Kareem Raпhani werkte op het album samen met artiesten als Mola Sylla (Senegal), Praful (Duitsland/India/Brasil), Amanat Ali Kawa (India), M’Dub (Frankrijk), Booguy (Congo), Avi Adir (Israлl), Shanti Devi (India/NL) & Jimmy Rage (Jamaica) . Deze verscheidenheid van artiesten komt tot uiting in het geluid van de cd, een combinatie van beats, sounds en melodieen, waar de echo van exotische werelddelen doorheen klinkt.

De releasedatum van de schijf staat op 10 december. De cd wordt dan officieel gelanceerd op de Hi Tech Roots Release Party in het Amsterdamse Muiderpoort theater. Nachtburgermeester Isis zal hier het album officieel uitreiken.

Meer info: http://www.myspace.com/kareemraihani

De live muziek van vandaag wordt verzorgd door Fatima-Zohra Buurman.

Fatima-Zohra Buurman heeft als achtergrond kunstacademie. Het muziek maken begon aanvankelijk op openingen van exposities en is uitgegroeid tot haar grootste passie. Eerst zong zij Franse Chansons. Later werd dat Nederlandstalig repertoire (eigen nummers en die van Ramses Shaffy) en instrumentaal ontwikkelde zij zich steeds meer in de wereldmuziek. Tegenwoordig brengt zij een combinatie van de twee laatste muzieksoorten ten gehore in de vorm van zoveel mogelijk eigen composities. Fatima begeleidt haar eigen zang met keyboard of tanpura. Dat doet zij tegenwoordig in 432 Hz.

Meer info: http://www.zohra-art.comhttp://www.myspace.com/fatimasigari.

jul 122011
 

Onderwerpen:
Helderziendheid – Christina Liddell
Mayakalender,  2012 en Arguelles –  Lisa Star
Ganpati Spirit - Adri Van den Bos

Luister nu: Frontier Radio 24 november 2010

Onze eerste gast is Onze eerste gast is Christina Liddell. (Engelstalig interview)
Christina Liddell is een internationaal gerenommeerde helderziende, Soul Gids, transformatieve Coach, Counselor, Wijsheid leraar, schrijver en kunstenaar die werkt in nauwe samenhang met de Aartsengelen en spirituele meesters om mensen terug naar de grote IK BEN te brengen.

Christina’s hart en missie is gewijd aan het herstel van de schoonheid en de eenheid in de relatie tussen God / het goddelijke en de mensheid, het kennen van de kracht van het Goddelijke is zonder beperking. We hoeven alleen maar terug te komen naar de goddelijkheid in onszelf.

Haar transformationele workshops en 1 op 1 sessies worden aangeboden aan mensen uit alle geledingen om aan het ontwaken deel te nemen.

Als een toegewijde goddelijke boodschapper en dienaar heeft Christina door heel Europa groepen geleid . Vanuit huis biedt ze prive sessies aan. Ze is ook een zeer productief schilder, schrijver en over de vele jaren ook hypnotherapeut.

Haar komende boek ‘Soul Navigator’ zal binnenkort beschikbaar zijn ter introductie van haar nieuwe serie workshops.

Meer info:
http://www.soulnavigating.com

Ook te gast is Lisa Star. Met haar praten we over onder meer de Mayakalender, 2012, Arguelles en meer. (Engelstalig interview)

Lisa Star is helderziende en schrijver. Ze is gespecialiseerd in de interpretatie van de Dreamspell en Maya kalender volgens Jose Arguelles. Momenteel is ze een boek aan het schrijven over deze onderwerpen. Ze is nu in Nederland voor een aantal workshops. Aanstaande zaterdag geeft ze samen met Nicole Zonderhuis de workshop: “The Mayan calendar as a healing tool: An energetic solarseal experience with oracle constellations”

Lisa ontving een graad in de literatuurwetenschappen aan de Brown University, en heeft de helderziende en sjamanistische opleiding gevolgd aan het Center for Healing Body, Mind & Spirit in Ukiah, Californiл. Ze maakt in haar workshops gebruik van haar ervaringen en kennis met yoga, de Tarot, Jungiaanse psychologie, familieopstellinggen , antroposofie, de kennis van de Native Americans, ouderschap, reizen naar de Maya-gebieden, en eerbied voor de kunst, de verbeelding en de natuur.

Meer info: http://www.resonanttruth.com

Onze derde gast is Adri Van den Bos. Met hem praten we over zijn initiatief Ganpati Spirit.

Ganpati. Zo noemde Adri van den Bos in mei 2004 zijn strandtent. Hij had alle zekerheden achter zich gelaten om te kiezen voor z’n jongensdroom: ‘een eigen strandtent op het strand van Zandvoort; een plek voor mensen om een stap uit de wereld te maken.’

Ganpati was al snel een fenomeen op het strand: Een stap uit de wereld, los van verwachtingen, status en imago. Een plek om samen te komen, te delen en te verbinden. Ganpati groeide vanzelf uit tot een plek voor bewustwording en persoonlijke groei.

Toch was het in 2008 nodig om deze droom weer los te laten. De zee had de fundamenten onder de strandtent vandaan geslagen. Tijdens een speciale afscheidsceremonie heeft Adri Ganpati begraven op de plek waar de strandtent had gestaan, in de verwachting dat de zee hem wel mee zou nemen. Daarna ging hij op reis, niet van plan om ooit nog terug te keren. In het voorjaar van 2010 vernam hij tot zijn stomme verbazing dat het beeld nog steeds op het strand stond. Ganpati bleek bestand tegen de kracht van de zee en had storm en regen getrotseerd. ‘Hij wacht op een nieuw begin,’ begreep Adri en keerde huiswaarts. Meer dan ooit besefte hij hoeveel hij met Ganpati gemeen had na zijn reis door de wereld, maar vooral in zichzelf. ‘Mijn droom krijgt een vervolg. Ganpati is terug. Eigenlijk waren we ook nooit weg. De verbinding was altijd daar.’

De strandtent mag dan ten onder zijn gegaan, de Ganpati Spirit leeft. Zonder muren, zonder grenzen, zonder enig obstakel is er des te meer ruimte voor een nieuw begin!

Meer info: http://www.ganpati.nl.