feb 102013
 

Iedere maandagavond van 21.00 tot 23.00 uur op Argusoog en Connect It Radio

Onderwerpen:

Ruilwinkel

Nu luisteren:

Thema uitzending: Nieuwe (Complementaire) Economie
Met: Michiel Hobbelt, Irene Immink en Chiara van den Berg.  Ook luisteraars kunnen meedoen.
Verder: column van Aat Lambert de Kwant: lees hier

Dagelijks worden we nu geconfronteerd met de financiële en economische crisis. Banken vallen om of dreigen om te vallen, bedrijven gaan failliet en steeds meer mensen raken hun zekerheden kwijt. Ze verliezen hun baan en kunnen nauwelijks of niet meer rondkomen van hun spaarzame geld. Daar komt nog bij dat door de hoge energieprijzen de kosten van de eerste levensbehoefte omhoog gaan. Ook het schaarser worden van voedsel in de wereld zorgt voor prijzen opdrijving.

Deze crisis is niet alleen een financiële crisis, maar meer een algemene “identiteitscrisis” waarbij het oude niet meer blijkt te werken en we nog niet helemaal weten hoe we de wereld met elkaar anders kunnen gaan inrichten. Een ding wordt meer en meer duidelijk: doorgaan op het oude pad zal er voor zorgen dat we economisch vastdraaien, onszelf vergiftigen en de sociale ongelijkheid in de wereld alleen maar toeneemt. De noodzaak om te veranderen is groot. Het lijkt er op dat we weinig van de banken, multinationals, overheden kunnen verwachten: deze zullen door blijven denderen. Verzetten daartegen is zonde van de tijd en energie. De verandering komt niet van bovenaf, of moet worden opgelegd, maar ontstaat vanuit kleine, vaak lokale, initiatieven en door mensen die verder kijken dan de korte termijn en een heldere maatschappij- en mensvisie hebben.

In de uitzending zullen Michiel Hobbelt (www.duurzaamgeluk.com), Irene Immink (www.ireneimmink.nl) en Chiara van den Berg (www.gangmakerij.nl) hun visie geven over de nieuwe economie.

Ook jij als luisteraar mag mee doen in deze uitzending. Ben jij betrokken bij bijvoorbeeld een lokaal ruilsysteem of heb je goede ideeen op het gebied van nieuwe economie of wil je er meer over weten? Praat mee in deze uitzending!Je kunt live meedoen en meediscussiëren via de chats van Argusoog en Connect It Radio, maar je kunt ook telefonisch (036-8453999) en via skype (jeroenq) live tijdens de uitzending reageren.

Inspirerend:

“Als het gaat om lokaal, duurzaam en ecologisch dan zijn de complementaire economische systemen bij uitstek geschikt om daar invulling aan te geven. Complementaire economieën zoals de verschillende LETS zijn bij definitie lokaal georiënteerd. Doordat het ruilmiddel alleen lokaal toegankelijk is, kan daarmee alleen lokale producten en diensten afgenomen worden. Het gevolg is dat de plek waar een product geproduceerd wordt en de plek waar het product verkocht wordt geografisch dicht bij elkaar ligt. Het product hoeft amper vervoerd te worden. In de meest ideale situatie is het product vervaardigd door middel van grondstoffen, die in het gebied voorhanden zijn. Een complementaire economie draagt positief bij aan het thema duurzaamheid. Omdat de systemen niet werken met geld, speelt het mondiale spel van graaien en winstbejag geen rol. Het spel dat gekenmerkt wordt door het denken op de korte termijn, waarbij winst belangrijker is dan verantwoord omgaan met mens, dier en leefomgeving. De complementaire economieën zijn gebaseerd op een andere filosofie. Het ontbreken van het graaien en winstbejag, maakt ruimte om voorbij de grenzen van de korte termijn te denken.” Remco Nieuwboer, iniatiefnemer van Let’s HEC.
jan 032013
 

Iedere maandagavond van 21.00 tot 23.00 uur op Argusoog en Connect It Radio 

Onderwerpen: 
Geld komt uit het niets –  Ad Broere
De dag dat de wereld niet verging ( 
open inbel uur over de zin en onzin van voorspellingen) – Jeroen Kumeling en luisteraars

Naluisteren kan via: 

Geld komt uit het niets –  Ad Broere

Ad Broere ontving in 2011 de Frontier Award.

Ad Broere, econoom en auteur van `Een Menselijke Economie´ en “Ending the Global Casino?” is meer dan dertig jaar werkzaam in respectievelijk de financiële-, opleidingen- en adviessector. Door zijn brede kennis en ervaring weet hij als geen ander de sterktes en zwaktes van het huidige financiële stelsel te verklaren. In Geld komt uit het ‘niets’ legt Broere op begrijpelijke en niet-academische wijze uit waarom het essentieel is voor de toekomst van aarde en mens om te breken met het huidige financiële stelsel en hij beschrijft mogelijkheden waarop we die toekomst veilig kunnen stellen. Met het lezen van dit boek treedt u binnen in de wereld van de financiële instellingen. Auteur Ad Broere schetst in historisch en toekomstig perspectief een verpletterende visie op de wereld van het geld. Hij laat het vernietigende effect zien dat rente heeft op de economie en legt een goed gecamoufleerd herverdelingsmechanisme bloot waarbij geld van de overgrote meerderheid naar een zeer kleine minderheid vloeit. Deze herverdeling creëert een sociale polarisatie die op den duur ondermijnend is voor ons democratisch stelsel. Broere laat ons zien dat het financiële stelsel ziek is. Het is bijzonder interessant om over de achtergronden te lezen van een wereld waarmee wij allen elke dag te maken krijgen en waarover wij tegelijkertijd zo weinig weten.

Op  kenmerkende wijze legt Ad Broere de links naar de synthese tussen schijnbaar onafhankelijk opererende elementen op het toneel van de wereld economie en lokale economieen. Duurzaamheid en samenwerking spelen een significante rol. De Globale schaalvergroting is echter niet de manier van samenwerking die de wereldburger ten goede gaat komen, en zal net als een zeepbel die te groot wordt uit elkaar spatten. De kans tot herstel en groei, zit hem vooral in de samenwerking op locaal niveau. Hoe, legt Ad Broere in zijn boek in duidelijke bewoordingen glashelder uit.

Meer info: www.adbroere.nl 

 

De dag dat de wereld niet verging ( open inbel uur over de zin en onzin van voorspellingen) - Jeroen Kumeling en luisteraars

Het is nog maar enkele weken geleden dat velen nog geloofde in een grote shift of zelfs het einde van ons bestaan. Nu is het alweer 2013 en we zijn er nog. Is die shift nou geweest? Is er daadwerkelijk wat veranderd in ons bewustzijn? Zitten we al in de 5e dimensie? Of is er echt niks anders dan voorheen en is dit aardse tranendal nog steeds geen paradijs?

En hoe staat het met de 2012-profeten. Zijn deze al uit hun schuilkelders, of zijn ze hun wonden aan het likken.

Dit uur praten we open over dit onderwerp.
Wie mee wilt doen kan meechatten maar ook in bellen via het speciale Frontier Radio nummer: 036 – 8453999.

 

okt 172011
 
Onderwerpen:

Een menselijke economie – Ad Broere (lezing tijdens Frontier Symposium 2009)
De wijsheid, liefde en verlevendiging van de Aarde – Dick van den Dool (live)

Luister nu: Frontier Radio 20 oktober 2011

1e uur:
Een menselijke economie – Ad Broere (lezing tijdens Frontier Symposium 2009)

Ad Broere (1948), van huis uit econoom, is al meer dan 30 jaar actief in het bedrijfsleven. Als oud bankier, zelfstandig gevestigd bedrijfsadviseur, en docent/ontwikkelaar van leergangen bij diverse Business Schools, weet hij als geen ander zijn licht te laten schijnen op de sterke en zwakke plekken in de economie. ‘Het is de hoogste tijd om te bouwen aan een economie die het welzijn van mens, milieu en samenleving centraal stelt’.

Meer info: www.adbroere.nl

2e uur:
De wijsheid, liefde en verlevendiging van de Aarde – Dick van den Dool (live)

Onze omgang met de aarde (Gaia) blijft sterk in beweging zowel materieel, emotioneel, als spiritueel. We worden ons meer en meer bewust van wat er met haar gaande is en het lijkt soms wel alsof de omgeving minder leeft, minder vitaal is.
In feite regeert de aarde mede ons leven; wordt ons lichaam niet in stand gehouden door wat haar lichaam voortbrengt? De aarde is ook onze leer- en belevingsplaats, waar veel meer leeft dan mensen alleen!

Ons directe leefmilieu wordt, zonder dat we ons daarvan bewust zijn, sterk beïnvloed door de verschillende energiestromen met hun inhouden, die de levende aarde zelf uitstraalt maar ook ontvangt. Deze krachten kunnen bijvoorbeeld op ons systeem zowel een voedende, een neutrale, als een onttrekkende werking hebben.
Een verscheidenheid aan bronnen heeft hun eigen specifieke eigenschappen en intenties. Zoals energieën uit de aarde (water, ondergrond, netwerken), de kosmos (stralingen, instroompunt-en, lagen) en de natuur die ons omringt (begroeiing en dieren), de vier elementen, de wezenswerelden en alles wat de mens schept aan vormen (gebouwen) structuren en gedachten
Vroeger

In oude culturen erkende men deze bron-energieën en werkte daar mee samen. Bijvoorbeeld om de juiste plaats en omgangsvorm te zoeken om te wonen, te werken, voedsel te verbouwen, te genezen en om in contact te komen met de Grote Natuur (heilige plek) voor inspiratie en levensenergie.
Men wist bovendien dat al het omgevende bewustzijn heeft en reageert op wat mensen doen.
Een afgestemdere relatie met alles om hen heen, zowel in de materiële- als in de subtiele werkelijkheden, was dan ook een noodzaak voor de mensen uit oude kulturen….en misschien geldt dat nog steeds………
Gaialogie is de kunst, natuur en mens in verbinding met elkaar te brengen. Zij is gebaseerd op de kennis van zowel de kosmos als van de archetypische energiestructuren van de aarde. Een energetische matrix die door alle verschijningsvormen van de natuur heen werkt.
Het herkennen en verinnerlijken van dit universele subtiele Al leidt tot een diep meevoelen met de hele schepping. Deze inzichten leren ons om bewuster met onze omgeving samen te werken.
Gaialogie is ook een oeroude Aarde-ervaringswetenschap die is aangepast aan de westerse manier van leven. Een vorm van geomantie voor het bewuster omgaan met de subtiele omgeving van natuurstromen, energieën en wezenswerelden om zo ook dichter bij je Zelf te komen. Het werkterrein ligt in de (vrije) natuur, maar ook in de woon- werk- en leefomgeving.

Dick van den Dool is gaialoog, therapeut, milieukundige, trainer in de Gaialogie opleiding en docent aan de Duitse School voor Geomantie Hagia Chora.
Hij verricht onderzoek en begeleidt omgevings-projecten, reizen en ervaringstochten in binnen- en buitenland.
Hij schreef de volgende boeken: “Leylijnen en leycentra in de Lage Landen” (samen met Wigholt Vleer)
“Langs Mysterieuze plaatsen in Zuidwest-Engeland” (samen met Wigholt Vleer), “Op zoek naar de draak in Limburg” en de dichtbundel “Omgevende Natuurlijkheid”

Meer info: www.gaialogie.nl

aug 282011
 

Onderwerpen:
De Mayakalender en 2012 : Lezing Peter Toonen tijdens Frontier Symposium 2009
De Individuele vrijheid van de mens wordt ingeperkt – Ad Broere

Luister nu: Frontier Radio 1 september 2011

1e uur:
De Mayakalender en 2012: Peter Toonen tijdens Frontier Symposium 2009

Peter Toonen is in ons land dé kenner van de Maya kalenders, hij studeerde andragogie aan de Rijksuniversiteit in Utrecht en heeft al meer dan 18 jaar een praktijk in personal coaching, aurareading en heling. Hij schreef vijf boeken over de kalenders van de natuurlijke tijd en is vooral gespecialiseerd in de betekenis daarvan op ons dagelijks leven. Hij ontwikkelde tevens de opleiding tot Energetisch Coach bij onze Academy. Een bevlogen schrijver en geniaal deskundige, die eigenlijk zoveel weet over zijn vakgebied, dat hij zijn uitgever soms voor dilemma’s stelt over op welke wijze zijn vakkennis vertaald kan worden in een helder geschreven boek. “Als ik alles wat ik in mijn leven doe en heb gedaan, afstrip tot zijn kern, dan ben ik in de eerste plaats een verteller, iemand die met woorden en beelden het onzichtbare zichtbaar wil maken.” Peter geeft regelmatig lezingen en workshops in binnen- en buitenland. Kijk op zijn website voor een actueel overzicht van zijn agenda. Via de website van Peter is het mogelijk een uitgebreide galactische signatuur te laten maken. Je galactische signatuur is een profiel van je zielenpad, oftewel je levensweg. Het is een weergave van potentiële energie volgens de Dreamspell kalender, de universele versie van de Tzolkin, de duizenden jaren oude heilige kalender van de
Website: www.natuurlijketijd.nl

2e uur:
De Individuele vrijheid van de mens wordt ingeperkt – Ad Broere

Het huidige financiële stelsel heeft zijn wortels in het feodale tijdperk, waarin de adel en geestelijkheid grote sommen geld nodig had voor het voeren van oorlogen, beslechten van conflicten en hun vermogensverslindende levensstijl. Vanaf de oudheid waren het de burgers en boeren, die adel en geestelijkheid moesten voorzien van de benodigde middelen. Vanaf de 17e eeuw begon het ‘moderne’ bankwezen zich te ontwikkelen als instrument om direct geld tot de beschikking te hebben zonder eerst belasting te hoeven innen. In 1930 werd in Den Haag de “Bank for International Settlements (BIS Bank) opgericht. Via de BIS Bank zouden de Duitse herstelbetalingen worden gecoördineerd. Later werd via deze bank juist NAZI-Duitsland gefinancierd. Als het huidige financiële stelsel onderuit gaat zal de BIS Bank als nieuwe wereld centrale bank kunnen gaan functioneren. Maar zullen we daar veel beter van worden? Zeker niet als het onze individuele vrijheden aangaat. In het laatste nummer van Frontier Magazine schrijft Ad Broere hier een uitgebreid artikel over.
Ad Broere, auteur van Een Menselijke Economie en Ending the Global Casino vertelt in deze uitzending welke kant het opgaat met ons financiële systeem als het onderuit gaat.  Verder gaan we in op Ad’s laatste boek: Ending the Global Casino. In Ending the Global Casino? legt Ad Broere op een begrijpelijke en niet academische manier uit waarom breken met het huidige monetaire systeem van vitaal belang is voor de toekomst.
Website: www.adbroere.nl

jun 252011
 

Frontier Radio Special: Hoe Redden we de wereld?

Een extra lange uitzending van Frontier Radio.
Een achttal gasten geven hun visie over de toekomst.
 

Luister nu: Frontier Radio 7 April 2010

Een debat over:

- Nieuw leiderschap
- Liefdevolle samenleving
- Menselijkere economie
- Duurzaamheid
- Nieuwe politiek
- Veilige toekomst

Met medewerking van:

Ad Broere
Ad Broere , van huis uit econoom, is al meer dan 30 jaar actief in het bedrijfsleven. Als oud bankier, zelfstandig gevestigd bedrijfsadviseur, en docent/ontwikkelaar van leergangen bij diverse Business Schools, weet hij als geen ander zijn licht te laten schijnen op de sterke en zwakke plekken in de economie. ‘Het is de hoogste tijd om te bouwen aan een economie die het welzijn van mens, milieu en samenleving centraal stelt. Hij schreef in 2009 het boek “Menselijke economie”.
Meer info: http://www.adbroere.nl

Paul van Doorn
Paul van Doorn is al van jongs af aan ge?nteresseerd was in astronomie en ruimtevaart, toch ging hij na het atheneum beta te hebben gedaan, verder in de sociale wetenschappen. Hij studeerde af als onderwijskundige aan de Rijksuniversiteit Utrecht. Na zijn studie stapte hij over naar de ICT. In de loop der jaren vervulde hij diverse functies op het gebied van softwareontwikkeling en -beheer, ICT-architectuur, kwaliteit- en procesmanagement, informatieanalyse en projectmanagement. Zijn interesse in het spirituele ontstond in de loop der jaren. Het lezen van literatuur op dit gebied gaf zijn leven toen een persoonlijke wending. In 2009 kwam zijn boek “Hoe we onze wereld kunnen redden – De spirituele samenleving”.
Meer info: http://www.spirituelesamenleving.nl

Lea Manders
Lea Manders is erkend (door de Astrologische Associatie ASAS) en gediplomeerd. Vanaf 1974 is zij met astrologie bezig. Vanaf 1985 heeft zij een full-time praktijk, geeft consulten, cursussen en een opleiding. Vanaf 1989 heeft zij bij Omroep Gelderland een astrologische rubriek en in 1996 heeft zij een 7-delige astrologieserie bij de TROS mede-gepresenteerd en redactioneel meegewerkt. Sinds 11 maart 2008 is zij actief als voorzitter van partij voor Mens & Spirit, een nieuwe landelijke spirituele partij.
Meer info: http://www.mensenspirit.nl

Manfred van Doorn
Manfred van Doorn is van oorsprong psycholoog-psychotherapeut en heeft zich vanaf de tachtiger jaren gespecialiseerd in het begeleiden van hoger management en het geven van trainingen voor allround leiderschapsontwikkeling. Manfred’s ervaring als coach is fenomenaal. Zijn scholing als psychotherapeut (meer dan 30.000 client-contact-uren) geeft hem de mensenkennis, het diagnostisch vermogen en het innerlijk gezag waarmee hij de laatste vijftien jaar duizenden leidinggevenden heeft begeleid naar grotere effectiviteit, diepere zingeving en hoger werkplezier. Manfred heeft zelf diverse boeken gepubliceerd waarin hij zingeving, spiritualiteit en humor combineert in praktisch toepasbare idee?n. Zijn kracht ligt in zijn vermogen om gedragingen van leiders en teams vanuit verschillende invalshoeken te benaderen en diepere betekenis te vinden in verborgen details. Zijn laatste boek heet: “Het wiel opnieuw uitvinden – Cycli en Niveaus van Leiderschap.
Meer info: http://www.plannensmederij.nl.

Ivo Valkenburg
Ivo Valkenburg is al bijna 25 jaar actief in de wereld van de financiлle dienstverlening. Eerst als pensioenadviseur, later als business coach, spreker, schrijver en organisator van workshops, retreats en een beroepsopleiding voor financiлle dienstverleners. Hij is vooral een man met een droom. ‘Als geld en materie ergens toe kunnen bijdragen, dan is het wel aan de creatie van de Hemel op Aarde’. Met meer regeltjes en meer controle wordt de financi?le wereld niet hervormd. Faillissementen maken de sector niet gezonder. Wat nu nodig is, is Liefde. Dat is de boodschap van Ivo Valkenburg. Hij publiceerde daarover in 2009 het boek “Spirit in Finance”, waarin hij onverbloemd spirituele aspecten verbindt aan geld. Is Valkenburg gek geworden? Onwaarschijnlijk, want hij is een geziene figuur in de financiлle wereld en weet waarover hij praat.
Meer info: http://www.spiritinfinance.nl.

Daniel Zavrel
Daniel Zavrel is al gedurende 17 jaar gepassioneerd actief als management trainer/coach in Business Spiritualiteit. Via zijn bedrijf ‘Being in Business’ geeft hij al 12 jaar zijn missie gestaag vorm om de brug te slaan tussen spiritualiteit en organisaties om te helpen met bewustzijnsontwikkeling van professionals voor topprestaties en een mooiere wereld. Na zijn carri?re bij Andersen Consulting (nu Accenture) heeft hij de zakelijke markt voor holistische bedrijfstrainingen opgezet bij OIBIBIO te Amsterdam waar hij Manager OIBIBIO Business was en werkte hij als trainer bij De Boer & Ritsema van Eck. Naast bedrijfseconoom is Daniel ook ondermeer Iyengar Yoga leraar, HeartMath gelicenseerd groepstrainer, Quantumresponse beoefenaar en gespecialiseerd in Natuurvoeding. Hij is ook coцrdinator voor bedrijfstrainingen voor HeartMath Benelux.
Meer info: http://www.beinginbusiness.com .

Arend Zeevat
Arend Zeevat is bestuurslid van de partij voor Mens en Spirit. Daarnaast is hij programmamaker bij Argusoogradio. Verder schrijft hij diverse artikelen voor verschillende media, waaronder ook Argusoog.org.

Ton van der Kroon
Ton van der Kroon geeft al meer dan 10 jaar workshops. Hij vliegt regelmatig de hele wereld over op zoek naar inspiratie en nieuwe verhalen. Zo organiseert hij spirituele reizen naar Egypte, Israel, Ethiopiл en Zuid Frankrijk (voor het jaarlijkse Maria Magdalena Festival). Een aantal keer per jaar komt hij naar Bois-le-Comte. De thema’s die hij in zijn workshops aansnijdt hebben te maken met man of vrouw zijn, persoonlijk leiderschap en authenticiteit. Hij gebruikt muziek, dans, meditatie en de kracht van het onbekende om je te laten leiden op de weg van de ziel. Hij is auteur van ondermeer: “De Zevende Poort” en “De Terugkeer van de koning en het “Boek der Liefde” . Meer info: http://www.tonvanderkroon.nl 

mei 292011
 

Onderwerpen:
– Menselijk Economie - Ad Broere
-
Bo Yin Ra – Drs Leo Pannekoek

Luister nu: Frontier Radio 23 september 2009 

Interview met auteur Ad Broere over zijn onlangs verschenen boek: ‘Een menselijke economie’ .

Het huidige geldsysteem vertoont veel overeenkomsten met de zinkende Titanic. Het gat zit al in de romp, het schip is onherstelbaar beschadigd maar het drijft nog steeds. Het orkest speelt vrolijk door en op het dek wordt er gedanst, gegeten en gedronken alsof er niets aan de hand is. In de maalstroom trekt het geldsysteem de echte economie mee de diepte in. Want geldsysteem en economie zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. In zijn boek ‘Een menselijke economie’ toont Ad Broere aan dat de vergelijking met de zinkende Titanic een realistisch beeld geeft van de momentele financieel-economische situatie. Ad vertaalt economie voor niet-economen in directe, begrijpelijke taal. Waardoor het ook een leesbaar boek is voor mensen die weinig met financiлn en economie hebben. Er is maar een conclusie mogelijk. Dat het echt de hoogste tijd is om ons los te maken van het financieel-economische systeem.
Ad Broere (1948), *van huis uit econoom, is al meer dan 30 jaar actief in het bedrijfsleven. Als oud bankier, zelfstandig gevestigd bedrijfsadviseur, en docent/ontwikkelaar van leergangen bij diverse Business Schools, weet hij als geen ander zijn licht te laten schijnen op de sterke en zwakke plekken in de economie. ‘Het is de hoogste tijd om te bouwen aan een economie die het welzijn van mens, milieu en samenleving centraal stelt.

Meer informatie: http://www.adbroere.nl


Interview met Drs Leo Pannekoek over Bo Yin Ra

Bo Yin Ra is de geestelijke naam van de schrijver en kunstschilder Joseph Anton Schneiderfranken.

Hij werd in 1876 bij Aschaffenburg geboren. Sedert 1925 leefde hij in Massagno/Lugano waar hij in 1943 overleed. Zijn hoofdwerk bestaat uit tweeлndertig boeken met een ethisch-religieuze inhoud, die gedurende de jaren 1919-1936 verschenen. Zonder een school of een nieuw ‘systeem van denken of geloven’ te verkondigen, toont Bф Yin Rв vanuit verschillende gezichtspunten de weg, waarlangs de mens zich weer bewust kan worden van zijn onvergankelijke geestelijkheid. Ook de levensproblemen van de enkeling, en van de gemeenschap, verschijnen in een nieuw licht.

Leo Pannekoek is geinspireerd door het uitgebreide oevre van Bo Yin Ra. In een openhartig gesprek over zijn eigen leven en de ontmoeting met het werk van Bo Yin Ra vertelt Leo Pannekoek over de grote wijsheid van de esothericus Bo Yin Ra.

Drs. Leo Pannekoek, academisch psycholoog en beroeps-keuze-adviseur, maakt sinds ruim 40 jaar horoscopen, en geeft uitleg en raad. Bekend van radio, en T.V. , ruim 300 uitzendingen en horoscopen uitgelegd enz. bij het radio-programma het zwarte gat van Veronica, en op T.V. bij Tineke.

Meer informatie over Bo Yin Ra: http://www.boyinra.nl
Over zijn boeken:http://www.aurora-productions.com
De website van Drs Leo Pannekoek: http://www.leopannekoek.nl