dec 252013
 

Deze week bij Op het scherpst van de Gulden snede: Een speciale uitzending over de oorsprong van Kerst, Saturnalia en andere winter vieringen.
We gaan vanavond met Benjamin Adamah in gesprek over de de (occulte) oorsprong van het huidige Kerst feest. Wat ooit begon als een heidens feest ter ere van o.a. koning winter is in de loop der eeuwen onder invloed van de kerk en de elite verworden tot een commercieel vreet en zuip festijn, gekoppeld aan een christelijke moraliserende toon waar we 2 dagen per jaar eventjes stil staan bij de minder bedeelden. Een zeer krachtig psychologisch mechanisme om de gemoedsrust weer voor een jaar af te kopen en daarmee het geweten van de massa te sussen.
Luister nu Frontier Radio: “De Gulden Snede”


lees verder »

okt 172012
 

Donderdags van 20.00 tot 22.00 uur

Onderwerpen:
Breakthrough Energy Movement – Jeroen van Straaten
Vamachara : het linkerpad – Benjamin Adamah

Luister nu: 

Jeroen van Straaten

Breakthrough Energy Movement – Jeroen van Straaten

Het is duidelijk dat de mensheid voor  grote uitdagingen staat.  Dit op het vlak van  Energie, Economische, Overheid, Sociaal & Milieu. Onze oude manieren van doen en denken worden steeds onhoudbaarder en zijn niet meer  levensvatbaar.   In wezen zijn we vergeten hoe we moeten zorgen voor ons huis, planeet aarde en voor elkaar.

Het goede nieuws is, dat we nu dichtbij het omslagpunt zijn aan beland: Het collectieve bewustzijn is aan het ontwaken om met een hartstochtelijk verlangen de  disharmonie te vervangen voor  harmonie,  overvloed  en  goede daden.

Jij, samen met miljoenen anderen, wil er echt iets aan te doen.  Het oplossen van de energiecrisis zal een radicale verandering zijn.

Wij geloven de mensheid al de oplossing voor de energiecrisis heeft. Al decennia lang hebben toonaangevende wetenschappers, onderzoekers en uitvinders  aangetoond dat geavanceerde schone en duurzame energie bestaat. En nu worden de eerste nieuwe energiebronnen langzamerhand vaker toegepast. We hadden jaren van vertraging, te wijten aan onwillige en ongeschoolde leiders en energie-beleidsmakers. Dat is nu aan het veranderen.

Op 9,10 en 11 novemeer houdt  de Breakthrough Energy Movement een internationale conferentie in Hilversum met veel toonaangevende sprekers.

Meer info: www.globalbem.com 

Benjamin Adamah

Vamachara: raw spirituality, God m/v de werking van magie en passie van Lilith –  Benjamin Adamah

Benjamin Adamah maakte zijn eerste paranormale ervaring (met een leviterend voorwerp) mee op zijn 11de levensjaar, waardoor de gangbare opvatting over de werkelijkheid voor hem in duigen viel. Dit samen met het al jong moeten nadenken over hoe de gevolgen van een oorlog, gestart door een democratisch gekozen Hitler, nog dagelijks invloed uitoefenden op het gezin waarin hij opgroeide, zette de belangrijkste coördinaten uit voor zijn koers als cultuurfilosofische criticaster. Als esotericus overheerste altijd het zoeken naar een menselijke match met het spirituele.

Een God die de nazigruwelen toestond kon immers eenvoudigweg niet bestaan in de exoterische vorm waarin religies deze God presenteerden. Anderzijds bood het New Age alternatief van narcistische zelfverlichting (prozak-spiritualiteit) geen enkele oplossing voor de problemen in de wereld.

Als filosoof richt Adamah zich vooral op de infiltratie van de menselijkheid en het natuurlijke door “het kille steriele ding” via de alsmaar verder oprukkende technologie, kunstmatigheid, het binaire denken en Orwelliaanse administratiesystemen. Vanaf dit afzetblok verruilde hij de Rechter Pad spiritualiteit voor die van het Linker Pad (Vamachara) en stelt hij onze hele opvatting over het begrip “spiritueel” ter discussie.

Het Rechter Pad waartoe alle grote religies en de huidige oneness-trend behoren, verwerpt Adamah met historische onderbouwing als pre-orwelliaans instrument dat ons heeft weggevoerd van een universele oerspiritualiteit (raw spirituality).

Het Linker Pad is een weg die dit authentiek spirituele nog belichaamt, weinig te maken heeft met zwarte magie, en dualiteit oplost door de dynamische harmonie tussen yin en yang, God en Godin, mannelijk en vrouwelijk te herstellen. Verlichting komt niet in het hiernamaals of via regels die zich strijdig met onze psyche verhouden, maar in het hier en nu.

Binnen deze strekking gaat Adamah als kabbalist/tantrist diep in op de laatste grote taak van de mens: het zich losmaken van massageest (Moloch) en breekt hij een lans voor Lilith en de noodzaak van chaos voor het behoud van onze vrije wil.

Op het Frontier Symposium geeft Benjamin hier een lezing over en wordt zijn boek: Vamachara: raw spirituality, God m/v de werking van magie en passie van Lilith gepresenteerd.

Meer info: http://www.luxnoxhex.org/

 

jul 122011
 

Onderwerpen:
Uitreiking Frontier Award
De nieuwe psychologie – Ivar Verploegh over Stanislav Grof

Luister nu: Frontier Radio 20 oktober 2010

Tijdens deze uitzending wordt de winnaar van de Frontier Award bekendgemaakt.
De Frontier Award wordt uitgereikt aan mensen die op een of andere manier grensdoorbrekend bezig zijn, en zo verandering in de positieve zin teweeg brengen, overeenkomstig met datgene wat Nefertiti indertijd trachtte te verkrijgen. Nefertiti is het boegbeeld van Frontier. Nefertiti staat letterlijk voor: “De Schoonheid die opdoemt”.

Voor het jaar 2010 zijn genomineerd: Benjamin Adamah, Harriet Algra, Jim Beame, Hayo Bol, Hermen Grondijs, Reinout Guйpin, Bert Janssen, Micha Kat, Ton van der Kroon, Desiree Rover, Olof Smit, Peter Toonen en Nicole Zonderhuis & Sylvia Carrilho.

Meer info: http://www.frontieraward.nl.

Verder is vandaag Ivar Verploegh te gast.
Ivar vertaalde onlangs het boek “De Nieuwe Psychologie” van Stanislav Grof.

Uit hedendaags bewustzijnsonderzoek is gebleken dat het geboorteproces een enorm belangrijke rol speelt in de vorming van de persoonlijkheid en de ontwikkeling van diverse psychische aandoeningen. Ook transpersoonlijke verschijnselen kunnen een belangrijke rol spelen bij emotionele en psychosomatische aandoeningen. Door middel van zogenaamde holotrope bewustzijnstoestanden, opgewekt door experiлntiлle therapievormen, kunnen traumatische indrukken herbeleefd en geпntegreerd worden. Dit verwerkingsproces, door Grof omschreven als de psychospirituele dood en wedergeboorte, heeft allerlei mystieke aspecten, die in dit boek uitvoerig besproken worden.

Stanislav Grof is auteur van meer dan achttien boeken en een van de grondleggers van de transpersoonlijke psychologie. Met zijn vrouw Christina ontwikkelde hij holotroop ademwerk, een experimentele vorm van therapie en zelfverkenning. Grof staat verder vooral bekend om zijn klassieker “LSD Psychotherapy” (1980), waarin hij vertelt over zijn ervaringen met psychedelische therapie, in de tijd dat LSD en mescaline nog beschikbaar waren voor wetenschappelijk onderzoek.