jul 122011
 

Onderwerpen:
De Helende Kracht van Familierelaties - Reint en Gabriela Gaastra
Smart Rhythm – Vincent Willem Bouwman

Luister nu: Frontier Radio 29 september 2010

Onze eerste gasten zijn Gabriela en Reint Gaastra: Met hen praten we over hun laatst verschenen boek: De Helende Kracht van Familierelaties.

Wat is je incarnatievraag? Hoe ziet het pad van je Ziel eruit? Waarom ben je geпnteresseerd in de familie waarin je geboren wenste te worden? Welke familiethema’s trokken jou aan? Wat hadden je vader, je moeder en je mogelijke broers en zusters aan jou te bieden? Hoe krijgen de vier fasen van de Bloedcyclus vorm in jouw leven? Hoe ga je met je Innerlijke Kind, Vader en Moeder om? Allemaal vragen die aan de orde komen in ‘De Helende Kracht van Familierelaties – De vier fasen van de Bloedcyclus’ waarin Maria en Jozef, Maria Magdalena en Jezus hun hedendaagse leringen aan de mensheid aanbieden. Het is het zesde boek van het medium Gabriela Gaastra-Levin en haar echtgenoot, Reint Gaastra, waarin zij met de spirituele meesters samenwerken.

Voor meer informatie:
http://www.openbaringen.com 

Ook te gast is Vincent Willem Bouwman.
Vincent heeft Smart-Rhythm opgericht als logisch gevolg van zijn manier van leven waarin hij -maatschappelijk gezien niet altijd logisch- de stroom van het leven volgt. Na zijn studies bestuurlijke informatiekunde en sociaal culturele wetenschappen heeft hij in samenwerking met anderen de website smart-rhythm.com ontwikkeld.

Smart-Rhythm is jouw persoonlijke tool naar meer zelfkennis en zelfbewustzijn. Smart Rhythm laat het levensritme zien dat het beste bij jou past. Hierdoor kun je het beste uit jezelf halen, leer je vicieuze cirkels doorbreken en in harmonie met jezelf en anderen te leven. Zo kun je stap voor stap bouwen aan het leven dat je echt wilt.

Meer info: http://www.smart-rhythm.com.