jan 232012
 

Onderwerpen:
Maria Magdalena presenteert de sleutel tot het openen van het hart – Reint en Gabriela Gaastra
Sleutel tot zelfbevrijding – Christiane Beerlandt

Luister nu Frontier Radio 26 januari 2012

1e uur:
Maria Magdalena presenteert de sleutel tot het openen van het hart – Reint en Gabriela Gaastra

Reint en Gabriela Gaastra

Het openen van het hart is geen toevalstreffer, maar kent weldegelijk een gestructureerd pad! In het recent verschenen boek ‘De Maria Magdalena Code II – Het ontwaken van je dertien hartskwaliteiten’ beschrijft Maria Magdalena de dertien hartskwaliteiten die door de mens opnieuw geactiveerd dienen te worden om het hart te kunnen openen.

Maria Magdalena geeft aan dat de mensen tijdens het incarneren op Aarde hun harten hebben gesloten. En dat zij door vele levens en hartcycli heen met behulp van de menselijke emoties en verlangens de daarmee samenhangende hartskwaliteiten weer doen ontwaken.

De mensheid heeft Maria Magdalena in de afgelopen jaren als gelijkwaardig partner van Jezus omarmd. Nu is het tijd voor haar Code, voor haar leringen. De leringen die men tweeduizend jaar geleden nog niet begreep.

Met De Maria Magdalena Code II voegt Maria Magdalena, in nauwe samenwerking met het medium Gabriela Gaastra-Levin en haar echtgenoot Reint, een nieuw spectrum van inzichten en begrippen toe aan de spirituele en materiële dimensie van de mens. Ze presenteert ons de verborgen mechanismen achter onze zoektocht op Aarde, in
het bijzonder de sleutel tot het openen van ons hart!

Meer info: http://www.followyourheart.nl

Christiane Beerlandt

2e uur:
Sleutel tot zelfbevrijding – Christiane Beerlandt

Christiane Beerlandt, Vlaams auteur en levensfilosoof, is in de eerste plaats bekend als schrijfster van het dikke boek De Sleutel tot Zelf-Bevrijding – Psychologische oorsprong van 1100 ziekten . Dit encyclopedische werk, beschikbaar in diverse talen, ging al meer dan 100.000 keer over de toonbank. Een hele verwezenlijking voor een boek dat helemaal niet commercieel bedoeld was. Mond-tot-mondreclame speelde de hoofdrol in dit succes. Als 53-jarige is Christiane Beerlandt de laatste 21 jaar niet ziek geweest, gewoon door te leven volgens de door haarzelf ontwikkelde filosofie. De Sleutel tot Zelf-Bevrijding wordt wereldwijd, zowel door leken als door professionele hulpverleners, als hét referentiewerk beschouwd over het verband tussen psyche en lichaam. Ook de andere werken van Christiane Beerlandt worden zeer gewaardeerd door mensen die diep willen graven om tot oplossing te komen van oerproblematieken.

Christiane Beerlandt werd geboren met een uitzonderlijk talent dat haar toelaat om ‘helder te zien’ in de diepste psychologische, emotionele en energetische bewegingen die de kern van het leven en de mens uitmaken. Haarfijn (aan)voelend, maar tegelijk nuchter-krachtig, maakt ze zonder pardon korte metten met ‘zweverijen’ die onze tijden welig tieren. Het kaf van het koren scheiden, zo raadt ze iedereen aan.

Uniek voor haar werk is dat de inhoud van geen enkele van haar boeken op bestaande geschriften of onderzoek is gebouwd. Vanuit haar dieper ‘weten’ schrijft en spreekt ze : ‘vanaf nul’ de dingen in vraag stellend, om alles tot de zuivere bodemlagen uit te puren. Ze stemt zich hiertoe af op de ‘frequentie van waarheid’, zoals ze het zelf noemt : “Je kan nooit waarheid bezitten of grijpen”, zegt ze, “maar je kan je ervoor open stellen vanuit je hart.” Wetenschappers, klassieke zowel als alternatieve hulpverleners en hun patiënten bevestigen de raakheid van haar teksten in de praktijk en noemen het vaak ‘wonderlijk’. Christiane Beerlandt vindt het gewoon ‘haar taak’. Met haar diepe aanvoelen, samen met een flinke dosis nuchterheid en gezond verstand, legt ze een-brug-tussen-het-rationeel-wetenschappelijke en het intuïtief-voelende.

Meer info: http://www.christianebeerlandt.com

jul 122011
 

Onderwerpen:
De Helende Kracht van Familierelaties - Reint en Gabriela Gaastra
Smart Rhythm – Vincent Willem Bouwman

Luister nu: Frontier Radio 29 september 2010

Onze eerste gasten zijn Gabriela en Reint Gaastra: Met hen praten we over hun laatst verschenen boek: De Helende Kracht van Familierelaties.

Wat is je incarnatievraag? Hoe ziet het pad van je Ziel eruit? Waarom ben je geпnteresseerd in de familie waarin je geboren wenste te worden? Welke familiethema’s trokken jou aan? Wat hadden je vader, je moeder en je mogelijke broers en zusters aan jou te bieden? Hoe krijgen de vier fasen van de Bloedcyclus vorm in jouw leven? Hoe ga je met je Innerlijke Kind, Vader en Moeder om? Allemaal vragen die aan de orde komen in ‘De Helende Kracht van Familierelaties – De vier fasen van de Bloedcyclus’ waarin Maria en Jozef, Maria Magdalena en Jezus hun hedendaagse leringen aan de mensheid aanbieden. Het is het zesde boek van het medium Gabriela Gaastra-Levin en haar echtgenoot, Reint Gaastra, waarin zij met de spirituele meesters samenwerken.

Voor meer informatie:
http://www.openbaringen.com 

Ook te gast is Vincent Willem Bouwman.
Vincent heeft Smart-Rhythm opgericht als logisch gevolg van zijn manier van leven waarin hij -maatschappelijk gezien niet altijd logisch- de stroom van het leven volgt. Na zijn studies bestuurlijke informatiekunde en sociaal culturele wetenschappen heeft hij in samenwerking met anderen de website smart-rhythm.com ontwikkeld.

Smart-Rhythm is jouw persoonlijke tool naar meer zelfkennis en zelfbewustzijn. Smart Rhythm laat het levensritme zien dat het beste bij jou past. Hierdoor kun je het beste uit jezelf halen, leer je vicieuze cirkels doorbreken en in harmonie met jezelf en anderen te leven. Zo kun je stap voor stap bouwen aan het leven dat je echt wilt.

Meer info: http://www.smart-rhythm.com.