jul 122011
 

Onderwerpen:
Uitreiking Frontier Award
De nieuwe psychologie – Ivar Verploegh over Stanislav Grof

Luister nu: Frontier Radio 20 oktober 2010

Tijdens deze uitzending wordt de winnaar van de Frontier Award bekendgemaakt.
De Frontier Award wordt uitgereikt aan mensen die op een of andere manier grensdoorbrekend bezig zijn, en zo verandering in de positieve zin teweeg brengen, overeenkomstig met datgene wat Nefertiti indertijd trachtte te verkrijgen. Nefertiti is het boegbeeld van Frontier. Nefertiti staat letterlijk voor: “De Schoonheid die opdoemt”.

Voor het jaar 2010 zijn genomineerd: Benjamin Adamah, Harriet Algra, Jim Beame, Hayo Bol, Hermen Grondijs, Reinout Guйpin, Bert Janssen, Micha Kat, Ton van der Kroon, Desiree Rover, Olof Smit, Peter Toonen en Nicole Zonderhuis & Sylvia Carrilho.

Meer info: http://www.frontieraward.nl.

Verder is vandaag Ivar Verploegh te gast.
Ivar vertaalde onlangs het boek “De Nieuwe Psychologie” van Stanislav Grof.

Uit hedendaags bewustzijnsonderzoek is gebleken dat het geboorteproces een enorm belangrijke rol speelt in de vorming van de persoonlijkheid en de ontwikkeling van diverse psychische aandoeningen. Ook transpersoonlijke verschijnselen kunnen een belangrijke rol spelen bij emotionele en psychosomatische aandoeningen. Door middel van zogenaamde holotrope bewustzijnstoestanden, opgewekt door experiлntiлle therapievormen, kunnen traumatische indrukken herbeleefd en geпntegreerd worden. Dit verwerkingsproces, door Grof omschreven als de psychospirituele dood en wedergeboorte, heeft allerlei mystieke aspecten, die in dit boek uitvoerig besproken worden.

Stanislav Grof is auteur van meer dan achttien boeken en een van de grondleggers van de transpersoonlijke psychologie. Met zijn vrouw Christina ontwikkelde hij holotroop ademwerk, een experimentele vorm van therapie en zelfverkenning. Grof staat verder vooral bekend om zijn klassieker “LSD Psychotherapy” (1980), waarin hij vertelt over zijn ervaringen met psychedelische therapie, in de tijd dat LSD en mescaline nog beschikbaar waren voor wetenschappelijk onderzoek. 

mei 292011
 

Onderwerpen:
Transformatie – Iwan Forrer
Doorbreken Rad van Geboorte en Wedergeboorte – Hayo Bol

Luister nu: Frontier Radio 14 oktober 2009

Interview Iwan Forrer over transformatie..

Iwan heeft een in zijn leven wat opmerkelijke gebeurtenissen meegemaakt: afgeluisterd door de BVD, zijn vader werd klemgereden op snelweg en poging tot omkoping. Na een tramongeluk op zijn 24e is hij veel gevoeliger geworden. Uiteindelijk heeft hij zijn kracht hervonden. Iwan heeft veel geleerd van zijn vader op het gebied van mind control, de BVD (voorloper AIVD), sektes, zwarte magiлrs en demonische entiteiten. Uiteraard in deze uitzending gaat het over de transformatie van deze negativiteit. Verder gaat het over nog vele andere onderwerpen. Een vrije uitzending dus ditmaal….

Interview met Hayo Bol over het doorbreken van het rad van geboorte en wedergeboorte. 

Je hebt je ouders niet gekozen maar op basis van resonantie ben je daar naartoe getrokken. Je bent niet je lichaam, noch je gedachten, noch je gevoelens; er is wel een weten. Jou waarnemer is je Ware IK.

Deze Ware Ik dient bevrijdt te worden van de last van “verkeerd” ingevoerde informatie. Angst komt altijd op als je eigen introspectie niet durft om te bekijken of te ervaren. Datzelfde geldt voor andere emoties zoals woede, piekeren, verdriet of apathie. Het zijn vormen van verwarring van misgeпnterpreteerd begrip en conclusies die getrokken zijn op basis van de meningen van anderen en niet op basis van eigen waarneming. Hayo Bol hanteert de auditing methode; naast voeding en middelen is het op basis van eigen waarneming opnieuw conclusies kunnen trekken over je leven. Dit doe je door middel van een dubbele focus, vroegere gebeurtenissen van jouw persoonlijk verhaal te doorlopen: je vertelt ze opnieuw, en neemt daarmee opnieuw waar. Denk daarbij niet dat je alleen dit leven leeft. We zijn als spiritueel wezen allemaal al minstens zo’n 30.000 jaar aanwezig op deze planeet en sommigen al 70.000 jaar. Maar we kunnen er van af en dat heette vroeger in de Vedische geschriften; het doorbreken van het rad van geboorte en wedergeboorte. Om dit te doorbreken is het wel nodig dat we een staat van Zijn krijgen waarin we zelfstandig conclusies trekken op basis van gegevens, waarin irrationeel gedrag ophoudt te bestaan en dat we niet alleen binnen ons lichaam maar ook daarbuiten aanwezig kunnen zijn en kunnen handelen.

Verder: 2012…. Vergeet de dimensies, buitenaardsen en secret government er voltrekt zich op dit moment een veel grotere ramp onder je ogen. Ons voedsel waar onze genen niet tegen kunnen. Onze genetica is ongeschikt voor dit voedsel en past zich pas na 3 generaties aan. Er is nu een massale sterfte gaande in China door veelvuldig soja gebruik.

Meer informatie: http://www.centrumlifequality.nl.