jul 122011
 

Onderwerpen
Leven met de natuurlijke tijd –  Nicole Zonderhuis
Kunst van Wilka Zelders
Astrologie werkboek – Natasja Kuipers
Live muziek door Ibo Bakker

Luister nu:  Frontier Radio 23 juni 2010

 

In deze uitzending een interview met Nicole Zonderhuis over het leven met de natuurlijke tijd

Nicole werkt als zelfstandig vormgever in Utrecht. Nicole is tijdens haar reizen door Mexico en Guatemala in 2001 met de Maya Kalender in aanraking gekomen. Sindsdien onderzoekt en leeft zij met 13 Manen Kalender. Zij werkt als vormgever/kunstenaar en ze schrijft artikelen en geeft workshops over de 13 Manen Kalender waarbij de beleving en de toepassing in het leven van alledag centraal staan; Day by Day the Mayan Way!

Daarnaast houdt zij zich bezig met o.a. sjamanisme, de maan, vrouwkracht, en plekken en hun energieлn. Onlangs zijn twee uitgaves van haar hand verschenen: de 13 moon Diary of Natural Time en het vernieuwde 13 manen werkboek.

Meer informatie staat op: http://www.mayatzolkin.com.

Ook een interview met Wilka Zelders

Wilka Zelders maakt kunstwerken die harmonische, coherente energievelden uitbeelden. Ze brengen je in contact met de zuivere intenties die de blauwdruk vormen voor de tastbare werkelijkheid. Het zijn deze hoogfrequente energieлn waarmee je als kijker gaat resoneren, waardoor je deze energie binnen in jezelf zult kunnen voelen. De informatie die je op deze manier ontvangt is tegelijkertijd zowel universeel als persoonlijk. De uiterst krachtige energie-uitstraling van de kunstwerken heeft een helende en inspirerende invloed zowel op jezelf als op de omgeving waar het kunstwerk hangt. Wilka werkt ook veel in opdracht. Zo maakte zij dit jaar het hologram voor het Eigentijds Festival. Bij uitgeverij Ankh-Hermes verscheen haar boek “Hologrammen van Liefde en Kracht”, met 30 persoonlijke energie-blauwdrukken en bijbehorende boodschappen. Daarnaast publiceert Wilka regelmatig in diverse bladen en is zij, samen met de Canadese Jhadten Jewall initiator van het Whizzard Project, waarin wij allen worden gestimuleerd de frequentie van ons denken en voelen te harmoniseren met het pure scheppingslicht en weer te gaan samenwerken met de wereld der elementalen.

Meer informatie staat op: http://www.shadeshifter.nl enhttp://www.whizzardproject.com

Verder een gesprek met Natasja Kuipers over haar pas verschenen Astrologiewerkboek

Als astrologe heeft Natasja meer dan tien jaar ervaring. Ze volgde een vierjarige astrologieopleiding in Amsterdam. In haar praktijk gaf ze jarenlang consulten en workshops voor particulieren en bedrijven. In 2004 ontwierp ze een special horoscoopcadeau voor geboortes, verjaardagen en bruiloften: de Astrologische cadeaubox, onder andere cadeau gegeven aan het Big Brotherhuis. In 2007 maakte ze samen met het blad Kinderen ‘Hйt horoscoopboekje, dit staat in de sterren over je kind’. Ook voor tv is ze geregeld gevraagd om iets over astrologie te vertellen. Natasja schrijft op dit moment de (maand)horoscopen voor Talkies Magazine en Marie Claire, en jaarhoroscopen voor diverse tijdschriften. Daarnaast zit ze in de redactie van de Asascoop, het vereningsblad van de Astrologische Associatie.

Meer informatie staat op: http://www.natasjakuipers.nl

De live muziek wordt verzorgd door Ibo Bakker met mysteryguest

Op jonge leeftijd krijgt Ibo een gitaar en snel vindt hij al aardig de weg langs de snaren. Hij gaat studeren aan de kunstacademie in Enschede en schildert, tekent en schrijft verhalen en liedjes. Na een ontmoeting en optreden met radioman Jeroen Kumeling ontstaat de muziektheatergroep Hollandia Nostalgia. In 1997 studeert Ibo af en richt hij meer op de muziek dan op de beeldende kunst. In november 2001 nemen Ibo & de Alibi’s hun eerste cd ‘Cocagne’ op. Naast optredens met eigen liederen werkt Ibo mee aan verschillende projecten, waaronder de theaterproductie. Verder componeert hij de muziek voor kindermusicals. En stond hij onlangs met een 10 koppig orkest in het openluchttheater van het Vondelpark in Amsterdam.

Meer informatie staat op: http://www.ibobakker.nl

jun 242011
 

Onderwerpen:
Mediumschap –  Vanessa Dijksterhuis
The Planet Times –  Simone Muermans en Max Herold
Het Aarden Beest – Benno Graas
Live Muziek door Ibo Bakker 

Luister nu: Frontier Radio 27 januari 2010

 

Een interview met Vanessa Dijksterhuis, paragnost.

Vanessa Dijksterhuis is spiritueel coach en paragnost. Vanessa beschrijft in haar boek op een luchtige manier hoe belangrijk het is om bewust te leven met je eigen invulling van spiritualiteit. Ze schreef het boek genaamd ‘Heel (para)normaal!’ op basis van haar eigen ervaringen met spiritualiteit. Deze vinden plaats in haar praktijk maar vooral ook in het dagelijkse leven. Bij het schrijven van het boek werd zij ook voor een deel begeleidt door haar innerlijke helpers, wat het paranormale gedeelte omvat. Heel herkenbare situaties komen aan bod. Te denken valt aan het voelen van sfeer als je ergens binnenstapt of het moe zijn na een dagje winkelen terwijl je amper een winkel in geweest bent. Het is ges chreven voor mensen die wel open staan voor spiritualiteit, maar nog niet goed invulling kunnen geven aan hoe het werkt in het dagelijks bestaan. Het vormt een brug tussen spiritualiteit bekijken, observeren, weten en ervaren wat het daadwerkelijk is in het leven van alledag

Meer informatie staat op: http://www.vanessadijksterhuis.nl.

Verder een gesprek met Simone Muermans en Max Herold van de Planet Times.

The Planet Times is de krant van !At-Lantis! die met een onafhankelijke redactie werkt aan het uitdragen van inspiratie voor een gezonde aarde met als doel gezondheid te scheppen en de weg vrij te maken naar een eensgezinde samenleving waar men kan leven vanuit harmonie, liefde, vrede en mededogen, zowel naar onszelf, naar elkaar als naar alles wat leeft.The Planet Times wil met haar woorden en beelden inspireren tot een leef-, denk- en handelwijze die integer is. Integer zijn houdt in onze visie in dat je een persoonlijke norm hanteert van morele en ethische waarden, waaraan je te allen tijde trouw blijft. Morele en ethische waarden die mens en maatschappij verder helpen, als ook de aarde als levende p laneet in haar voortdurende proces van ontwikkeling. En dat op een respectvolle wijze.

Meer informatie staat op: http://www.theplanettimes.com .

In deze uitzending ook het bijzondere verhaal van Benno Graas: Het Aarden Beest.

In het vroege voorjaar vertrekken Thecla en Benno Graas vanaf de zuidpunt van Afrika, op een oude motor met aanhanger, voor een toch naar het noorden. Al in het begin van hun gewaagde reis ontmoeten ze bij toeval een helderziende man die hun hele geschieenis lijkt te kennen, shockerende voorspellingen doet en advies geeft over plaatsen waar hun een groot gevaar te wachten staat. Met open geest trekken ze verder en al snel raken de voorspellingen in vergetelheid. Tot het moment waarop zich een dramatische gebeurtenis voordoet. Het geeft het 43,000 kilometer lange motoravontuur een wending, waarin de geest van Afrika hun meevoert in een stroom van toevalligheden die hun kris kras door het continent laat s turen. Hun eenvoudige manier van reizen en kamperen in de wildernis, bezorgt hun onder andere huiveringwekkende confrontaties met dieren, worstelingen met het intrigerende hoogland van Ethiopie en indringende ervaringen in de desolate woestijnen van Sudan.

Meer informatie staat op: Beste reisboek.. 

De livemuziek wordt vandaag verzorgd door Ibo Bakker, troubadoer

Ibo Bakker vertelt en zingt eigen verhalen ‘met oog voor het kleine en aandacht voor het bijzondere’ Alleen en samen met andere muzikanten heeft Ibo vele succesvolle optredens gegeven, zowel in Nederland als in het buitenland. Zijn fascinatie met de beeldende kunst is terug te vinden in zijn liedjes: via een poлtische logica roept hij beelden op en brengt hij sferen tot leven. Naast optredens met eigen liederen werkte Ibo mee aan verschillende projecten, waaronder de theaterproductie De troubadour van IJmuiden met Jules Croiset over het leven van de troubadour Cornelis Vreeswijk, de Engelenbak-productie Kijken met je ogen dicht met liedjes van Willem Wilmink en de cd Cornelis Vreeswijk: Een hommage.

Meer informatie staat op: http://www.ibobakker.nl.

mei 292011
 

Onderwerpen:
– Menselijk Economie - Ad Broere
-
Bo Yin Ra – Drs Leo Pannekoek

Luister nu: Frontier Radio 23 september 2009 

Interview met auteur Ad Broere over zijn onlangs verschenen boek: ‘Een menselijke economie’ .

Het huidige geldsysteem vertoont veel overeenkomsten met de zinkende Titanic. Het gat zit al in de romp, het schip is onherstelbaar beschadigd maar het drijft nog steeds. Het orkest speelt vrolijk door en op het dek wordt er gedanst, gegeten en gedronken alsof er niets aan de hand is. In de maalstroom trekt het geldsysteem de echte economie mee de diepte in. Want geldsysteem en economie zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. In zijn boek ‘Een menselijke economie’ toont Ad Broere aan dat de vergelijking met de zinkende Titanic een realistisch beeld geeft van de momentele financieel-economische situatie. Ad vertaalt economie voor niet-economen in directe, begrijpelijke taal. Waardoor het ook een leesbaar boek is voor mensen die weinig met financiлn en economie hebben. Er is maar een conclusie mogelijk. Dat het echt de hoogste tijd is om ons los te maken van het financieel-economische systeem.
Ad Broere (1948), *van huis uit econoom, is al meer dan 30 jaar actief in het bedrijfsleven. Als oud bankier, zelfstandig gevestigd bedrijfsadviseur, en docent/ontwikkelaar van leergangen bij diverse Business Schools, weet hij als geen ander zijn licht te laten schijnen op de sterke en zwakke plekken in de economie. ‘Het is de hoogste tijd om te bouwen aan een economie die het welzijn van mens, milieu en samenleving centraal stelt.

Meer informatie: http://www.adbroere.nl


Interview met Drs Leo Pannekoek over Bo Yin Ra

Bo Yin Ra is de geestelijke naam van de schrijver en kunstschilder Joseph Anton Schneiderfranken.

Hij werd in 1876 bij Aschaffenburg geboren. Sedert 1925 leefde hij in Massagno/Lugano waar hij in 1943 overleed. Zijn hoofdwerk bestaat uit tweeлndertig boeken met een ethisch-religieuze inhoud, die gedurende de jaren 1919-1936 verschenen. Zonder een school of een nieuw ‘systeem van denken of geloven’ te verkondigen, toont Bф Yin Rв vanuit verschillende gezichtspunten de weg, waarlangs de mens zich weer bewust kan worden van zijn onvergankelijke geestelijkheid. Ook de levensproblemen van de enkeling, en van de gemeenschap, verschijnen in een nieuw licht.

Leo Pannekoek is geinspireerd door het uitgebreide oevre van Bo Yin Ra. In een openhartig gesprek over zijn eigen leven en de ontmoeting met het werk van Bo Yin Ra vertelt Leo Pannekoek over de grote wijsheid van de esothericus Bo Yin Ra.

Drs. Leo Pannekoek, academisch psycholoog en beroeps-keuze-adviseur, maakt sinds ruim 40 jaar horoscopen, en geeft uitleg en raad. Bekend van radio, en T.V. , ruim 300 uitzendingen en horoscopen uitgelegd enz. bij het radio-programma het zwarte gat van Veronica, en op T.V. bij Tineke.

Meer informatie over Bo Yin Ra: http://www.boyinra.nl
Over zijn boeken:http://www.aurora-productions.com
De website van Drs Leo Pannekoek: http://www.leopannekoek.nl