sep 092011
 

Onderwerpen:

Crisis in de Geneeskunde  Voordracht van Dr Hans Moolenburgh tijdens het Frontier Symposium in 2005
Spitstechnologie van de toekomst in handbereik van de gewone burger –  Luc Vervliet & Mehran Tavakoli Keshe

Luister nu Frontier Radio 15 September 2011

1e uur:
Crisis in de Geneeskunde,  Voordracht van Dr Hans Moolenburgh tijdens  Frontier Symposium in 2005

Wij leven in een van de belangrijkste crisistijden van de menselijke geschiedenis. Ondanks alle apparaten waarmee we het bestaan schijnbaar gemakkelijker hebben gemaakt, lopen alle delen van de menselijke structuur gevaar ontwricht te raken. De milieuvervuiling neemt nog steeds toe, de beschavingsziekten rijzen de pan uit, het gevoel van zinloosheid houdt velen in de ban.
Hoe houdt je je in deze tijd staande? Hoe blijft een mens gezond? De schrijver heeft in dit boek de ervaringen van ruim vijftig jaar medische praktijk op scherpzinnige, onthullende en vaak humoristische wijze verwerkt. Gezondheid is niet iets van het lichaam alleen, maar betreft de hele mens. Gelukkig kun je gezondheid leren, net zoals je elke andere vaardigheid leert.

Hans C. Moolenburgh sr. (1925) hield ruim vijftig jaar praktijk als arts. Hij specialiseerde zich in de behandeling van kankerpatiënten en van kinderen met vaccinatiebeschadigingen en overgevoeligheden voor voedsel en kunstmatige kleur- en smaakstoffen. Daarbij zocht hij niet alleen oplossingen in de reguliere medische wetenschap, maar maakte hij ook dankbaar gebruik van talloze complementaire behandelingen, puttend uit het brede scala van de terreingeneeskunde.

Eerder publiceerde hij onder andere “Ziekte als lot en kans”, Fluor? Liever niet!” en “Op je gezondheid”. Nog steeds wordt Moolenburgh internationaal geroemd en om raad gevraagd met betrekking tot onderwerpen als de gevaren van fluoridering, de gevolgen van vaccinaties en de voordelen van complementaire kankertherapieën.

2e uur:
Spitstechnologie van de toekomst in handbereik van de gewone burger –  Luc Vervliet & Mehran Tavakoli Keshe (interview deels in Engels)

In België is een Iraniër woonachtig met de naam Mehran Keshe, die de oplossingen lijkt te hebben waar de maatschappij met smart op zit te wachten. Energievoorziening, gezondheidsproblemen en milieuproblemen zouden door deze man op te lossen zijn. Zou de nieuwe grensverleggende uitvinder gevonden zijn?
Keshe wil een school oprichten om zijn kennis aan anderen te onderwijzen. dit ten goede voor de mensheid. In het 100ste nummer van Frontier Magazine staat hier ook een uitgebreid artikel over.

Mehran Keshe heeft als nucleair ingenieur de creatie van de materie weten te doorgronden en begrijpt volledig de gravitatie en de werking van de magnetische velden, iets wat Albert Einstein heel zijn leven heeft naar gezocht en nooit heeft gevonden of begrepen. Mehran Keshe gaat verder waar Sir Isaac Newton eindigde. Mehran Keshe heeft zich internationaal weten te profileren in diverse domeinen en hij heeft destijds zelf aan onderzoek en ontwikkeling gedaan wat hem uiteindelijk, in de zomer van 2004, in contact bracht met FLAG, the Flemish Aerospace Group, die hem naar België heeft uitgenodigd. Zijn technologie werd in België onderzocht door universitaire wetenschappelijke onderzoekers en een verslag werd opgemaakt waarin vermeld wordt dat energieproductie met deze technologie perfect mogelijk is. De Keshe reactoren produceren, bij kamertemperatuur en bij atmosferische druk, spanning en stroom, zonder gebruik te maken
van nucleaire en andere gekende traditionele elektriciteitsproductie installaties, inclusief windmolens en fotovoltaïsche panelen.

Meer info: www.keshefoundation.com .