jul 022012
 

donderdag tussen 20.00 en 22.00 uur:

Onderwerp: Lijsttrekkersdebat MenS en SOPN
Luister nu naar:

Lea Manders (l) en Johan Oldenkamp (r)

Deze uitzending van Frontier Radio staat geheel in het teken van het eerste verkiezingsdebat op de radio met de lijsttrekkers van de politieke partijen MenS (Lea Manders) en SOPN (Johan Oldenkamp). Jeroen Kumeling zal het debat leiden, luisteraars mogen vragen stellen via de chat van www.argusoog.org.

Onderwerpen waarover de lijsttrekkers het gaan hebben zijn:

1) – Wat is het antwoord op de financiële crisis, en wie gaat dat betalen?

2) – Het systeem: we leven in kapitalistisch systeem waarin meer en meer macht verschuift van overheid naar de bankensector en grote corperaties; de macht van geld.
Hoe pakken we de macht weer terug?

3) – Gezondheidszorg: hoe houden we de gezondheidszorg betaalbaar? En hoe richten we een vernieuwende
gezondheidszorgsysteem in?

4) - Kwaliteit van ons voedsel; onze supermarkten staan vol met producten die we niet nodig hebben, ongezond zijn en kunnen leiden tot allerlei
ziekten, wat zijn de oplossingen?

5) – Onderwijs: de kwaliteit van het onderwijs staan onder druk; megascholen, studiedruk en bezuinigingen zijn daar de oorzaak van.
Wat moeten doen om een goed onderwijssysteem te hebben.

6) – De verzorgingstaat is verder onder druk komen te staan. Hoe moeten we omgaan met die mensen
(velen afgekeurd) die niet aan het arbeidsproces deelnemen? Wat te doen met de AOW, WW, RWW en WIA?

7) – De inrichting van de staat: hoe maken we ons landsbestuur democratischer en ook belangrijk: transparanter.

8) – Duurzaamheid. Welke stappen moeten er ondernomen worden om de duurzaamheid van onze samenleving te vergroten?

9) – Europa: verder intergreren of stoppen met project Europa? En wat zijn eventuele alternatieven?

10)- Hoe ziet Nederland er in 2030 uit?

Over de politieke partijen:

SOPN:

Website: http://www.sopn.nl/
Verkiezingsprogramma is te downloaden via deze link: partijprogrammasopn

 

MenS:

Website: http://www.mensenspirit.nl

Verkiezingsprogramma is te downloaden via deze link: Verkiezingsprogramma Partij voor Mens en Spirit 2010-2014 (het nieuwe verkiezingsprogramma is spoedig online)

 

 

 

 

 

mei 292011
 

Onderwerpen:
Partij voor Mens en Spirit – Maaike Kruijsen en Richard Hereijgers
Conferentie over 2012 – Ton van der Kroon
Mediumschap - Willemijn en Bonnie Bessem

Luister nu: Frontier Radio 30 september 2009

Interview met Maaike Kruijsen en Richard Hereijgers over de partij voor Mens en Spirit. .

“Er is in deze tijd behoefte aan een vernieuwende politieke stroming, die een andere dimensie toevoegt aan de huidige politiek. Er is behoefte aan een politiek op spirituele grondslag.”

Mens en Spirit gaat voor politiek vanuit het hart. De partij denkt daarmee aan te sluiten op de wens van veel Nederlanders: er moet een geheel andere wind gaan waaien. Mens en Spirit doet dat met SPIRIT: spiritueel, maar met humor, met inspiratie en overtuiging.

Partij voor Mens en Spirit is vorig jaar maart opgericht en telt nu al ruim 450 leden. Er zijn vele actieve leden die zich op allerlei manieren inzetten.

Maaike Kruijsen en Richard Hereijgers zijn beiden lid van de fractiegroep en geven woensdag 21 oktober in Amstelveen een lezing over de visie van deze nieuwe partij. Tevens zal er ruimte voor interactie met het publiek zijn.

Meer informatie: http://www.mensenspirit.nl.

Interview met Ton van der Kroon over een conferentie over 2012 dat op 10 oktober as wordt gehouden. 

Op 10 oktober is er een conferentie over 2012 in The Hub, georganiseerd door auteur Ton van der Kroon en Jan Roelofs, journalist en tekstschrijver. De dag wordt afgesloten met een concert van Kris en Tijn Touber. Tijn is journalist voor o.a. Ode en Happinez en heeft onlangs zijn boek Spoedcursus Verlichting uitgebracht. Tevens wordt op 10 oktober een gratis informatiekrant uitgegeven over de achtergronden van 2012.

Meer informatie: http://www.tonvanderkroon.nl.

Interview met Willemijn en Bonnie Bessem over hun mediumschap.

Willemijn en Bonnie Bessem geven met aandacht, helderheid en inzicht over spirituele maar ook praktische levensvragen. Zij geven wekelijks workshops op het gebied van mediumschap, lezingen en privй readingen. Sinds 1993 bezoeken zijn jaarlijks het Arthur Findlay College in Engeland, waar zij van veel verschillende mediums onderwijs en begeleiding hebben ontvangen tijdens de ontwikkeling van verschillende vormen van hun mediumschap. Willemijn en Bonnie Bessem schreven samen het boek “Tao van het Mediumschap, Willemijn schreef “Scheiden in liefde”.

In 1992 heeft Willemijn Bessem (1967) haar studie economie in Rotterdam afgerond, waarna zij is gaan werken op de corperate finance afdeling van een bank. Na een bezoek aan het Arthur Findlay College is zij zich in die tijd ook bewust geworden van haar mediumschap. Sindsdien fungeert zij vaak als trance medium tijdens de zondag cirkel, die zij samen met haar familie in 1993 is begonnen. Ze nam ontslag bij de bank en heeft toen gedurende vier jaar veel tijd in India doorgebracht om verschillende meditatie en yoga technieken te bestuderen.

Drs Bonnie Bessem (1968) is naast medium, psychologe met een eigen praktijk voor volwassenen en kinderen waarin ze op individuele basis coaching, hypnose en visualisatiereizen geeft. In het bijzonder staat het (her)vinden van de eigen ziel centraal. Bonnie Bessem studeerde in 1994 af als bedrijfs- en communicatiepsycholoog. Vanaf 1999 begeleidt ze volwassenen en kinderen op individuele basis en maakt daarbij gebruik van hypnose en visualisatietechnieken om een diepere genezing te bewerkstelligen. Het resultaat is succesvol en krachtig. Het helpt om problemen te verwerken en om je eigen potentieel, je innerlijke wijsheid en je natuurlijke vaardigheden tot bloei te brengen.

Een initiatief van de Bessems is Stichting Oasphe. De Stichting Oahspe is een stichting die is opgericht door de familie Bessem met als doelstelling kennis en ondersteuning te geven over het spiritualisme en het mediumschap. Het Boek Oahspe Oahspe is een dik boekwerk in de categorie heilige boeken van ruim 1000 pagina’s dat in 1882 in New York voor het eerst verscheen. Het bevat tal van openbaringen van de Schepper met de doelstelling mensen en lagere entiteiten kennis te verschaffen en ze te verlossen uit de duisternis (onwetendheid en onkunde). De gegevens werden rechtstreeks vanuit de geesteswereld ontvangen en opgetekend door de tandarts John Ballou Newbrough te Boston in de periode 1870 tot 1880. In 1986 kreeg gynaecoloog dr. Dick Bessem via een medium nadrukkelijk de opdracht het boek te vertalen vanuit het Engels in het Nederlands. Hij gaf gehoor aan dit ongebruikelijke verzoek en in december 1996 verscheen de Nederlandse uitgave van Oahspe.

Meer informatie: http://www.mediumschap.com.