nov 282013
 

Muziek is bij uitstek de taal van de mens, een taal die vrijwel alle mensen uit alle culturen verstaan, begrijpen en gebruiken.

Doordat de ‘diersoort’ mens zo gevoelig is voor het fenomeen muziek, kunnen we eigenlijk het menselijk lichaam vergelijken met een muziekinstrument, een instrument dat niet alleen zelf muziek kan produceren, maar ook, in haar hoedanigheid als muziek receptor, resoneert met de waargenomen ritmes en melodieën. Dat méé trillen met muziek ervaren we wanneer we door muziek op een of andere manier emotioneel worden aangeraakt, emotioneel meestromen zodat wij de ‘vibes’ zelfs letterlijk door ons lichaam heen kunnen voelen gaan. En daarop berust natuurlijk ook de kracht van muziek als universele taal: onze emoties en ons lichaam worden door muziek van een bepaalde informatie voorzien en door collectief naar muziek te luisteren delen wij die informatie met anderen.

Waar elk muziekinstrument op een of andere manier gestemd moet worden voordat we er op een communicatieve manier samen met anderen mee kunnen spelen, daar heeft ons menselijk lichaam, vanuit haar intrinsieke structuur, een heel speciale, van nature aanwezige, ingebouwde afstemming. Door deze natuurlijke stemming ‘speelt’ en resoneert ons lichaam optimaal bij een heel specifieke toonfrequentie sequentie, zeg maar, toonladder en grondtoonhoogte.

Hierop voortbordurend is het begrijpelijk dat muziek alleen dan optimaal met al onze natuurlijke faculteiten resoneert als zij gebruik maakt van diezelfde toonladder en grondtoonhoogte!

Wel, daar zit ‘m nu net de kneep…. Niet alleen de sóórt muziek (rock, metal, pop, klassiek etc.) heeft een specifieke invloed op ons lichaam en onze emoties, maar ook (en vooral) de grondtoon en toonladder waar deze muziek gebruik van maakt is van zeer grote invloed op hoe volledig en hoe harmonisch de betreffende lichamelijke, emotionele en spirituele vibraties in onszelf worden ontvangen.

De van oudsher bekende grondtoon van ons lichaam is 432 Hz (432 trillingen per seconde). Meerdere malen in onze geschiedenis is de collectief áfgesproken grondtoon veranderd; sinds vlak na de tweede wereldoorlog is deze vastgesteld op 440 Hz, dit weliswaar onder vele maar genegeerde protesten van een groot deel van de professionele muziekwereld.

Veel mensen hebben al vanuit hun eigen ervaring kunnen vaststellen dat muziek gespeeld in de 440-stemming op een of andere manier lang niet zo prettig klinkt, lang niet zo prettig voelt, als muziek gespeeld in de op ons eigen lijf afgestemde 432-stemming. Er zijn dan ook meer en meer musici die besluiten terug te keren tot deze natuurlijke 432-stemming! En onlangs verscheen er zelfs een app voor de Ipad/Ipod/Iphone die je muziek (zoals gewoonlijk opgenomen in de 440-stemming) kan overzetten naar de 432-stemming…

In dit zeer uitgebreide artikel kunt u, mocht u er mee ‘instemmen’, hieraangaande misschien ‘uw licht opsteken’!

Wij willen u er verder nog op attent maken dat tijdens de uitzendingen van Frontier Radio muziek wordt uitgezonden in de 432-stemming! Wij wensen u veel luistergenoegen!