feb 072017
 

Aswoensdag – Start vandaag nog je vastenperiode!

Op woensdag 18 februari start voor de Katholieken de vastenperiode. Deze dag wordt aswoensdag genoemd.
Aswoensdag is de eerste dag na Carnaval. Het is de eerste dag van de Christelijke vastenperiode, die tot aan de Pasen duurt (ongeveer 40 dagen).

ThorstenMeininger

As op het voorhoofd.

Katholieken krijgen (kregen) op aswoensdag een kruisje op hun voorhoofd getekend met as. De as voor het askruisje is afkomstig van de verbrande en gezegende palmtakjes van de paasperiode van het voorgaande jaar. Dit ritueel staat voor het tonen van berouw van begane zonden, maar laat mensen er ook aan herinneren dat ze sterfelijk zijn: “Gij zijt gekomen uit as en tot as zult ge wederkeren”

As is een teken van nieuw leven en reiniging. Vroeger waste men met as en het in brand steken van de stoppels op akkers heeft als doel het vruchtbaar maken van de grond.
Door as op het voorhoofd te geven, worden de zonden die iemand gedaan heeft ‘gereinigd’.

40 dagen vasten

De vastentijd herinnert de katholieken aan een verhaal uit de bijbel waarin Jezus veertig dagen in de woestijn doorbracht zonder eten en drinken.
In de vastenperiode leven de Christenen heel sober.
Hoe deze periode wordt ingevuld varieert van heel streng tot heel ‘mild’ (bijvoorbeeld 40 dagen geen ‘facebook’).
Deze christelijke vastenperiode geldt alleen voor volwassenen van 18 tot en met 60 jaar – dus niet voor kinderen en ouderen. Chronisch zieke mensen hoeven ook niet te vasten.

De oorspronkelijke en strengste vorm zag er als volgt uit:

40 dagen:

  • Slechts één maaltijd na zonsondergang
  • Geen dierlijk voedsel, dus geen: vlees, eieren, melk, room, yoghurt, boter en kaas.
  • Geen genotmiddelen zoals snoep, alcohol, roken
  • Geen geslachtsgemeenschap

In de loop der tijd is het wat minder streng geworden en liet men alleen vlees, snoep en andere genotmiddelen weg.

Vis mocht wel. Niet dat men vond dat vissen geen dieren waren, maar vroeger dacht men dat vissen zich voortplanten zonder seksueel contact. En seksueel contact, lust, dat was gedurende de vastentijd ‘verboden’.

Vastenactie

Door een periode te vasten wordt er geld bespaard. Een belangrijk onderdeel van het vasten is dan ook het ‘geven’ aan de minder bedeelden.
In Nederland voert de Katholieke kerk daarom een gezamenlijke ‘vastenactie’. Men mindert voor een ander en werft daarmee geld voor projecten in ontwikkelingslanden.

Doe jij ook een 6 weekse vastenperiode?

Een vastenperiode is een reinigingsperiode. Vanuit het Christendom wordt de reiniging van geest en ziel benadrukt. Vanuit de natuurgeneeskunde weten we dat er ook op fysiek niveau gereinigd wordt tijdens een vastenperiode en dat zo’n reiniging maakt dat je je daarna weer vitaler voelt en kwaaltjes verdwenen kunnen zijn.

Doe mee!

Wil je ook een periode gaan vasten? Laat je dan ondersteunen met een van onze programma’s.

N.B. Op 5 maart geeft Thorsten Meininger een gratis toegankelijke lezing over dit onderwerp in de Frontier Bookshop te Amsterdam.