Abonnementen Frontier Magazine

Abonnementen Frontier Magazine

From: € 36,00

Abonnementhouders hebben recht op 10% korting op alle producten, met uitzondering van Nederlandstalige boeken, die in de winkel aan de Marnixstraat worden gekocht.

Land / werelddeel
Abonnementsduur
Abonnement begint met
Welkomstgeschenk

“Je weet niet wat je mist!”

Een abonnement voor een jaar bestaande uit 6 nummers voor slechts € 36,00.

Frontier Magazine is een tweemaandelijks tijdschrift dat zich bezig houdt met de zogenaamde grenswetenschappen. Niet alleen met de grenzen van de huidige wetenschap, maar ook met de grenzen van toekomstige en alternatieve wetenschap.

De gevestigde wetenschap weet vaak geen verklaringen te geven voor bepaalde feiten of fenomenen en houdt onverklaarbare of controversiële onderwerpen uit de publiciteit.
Frontier Magazine pakt deze onderwerpen op en belicht ze vanuit diverse perspectieven, waarbij vaak over de grens van het onverklaarbare of onwaarschijnlijke wordt gegaan. Een benaderingswijze welke steeds meer gemeengoed wordt en steeds meer overgenomen en geaccepteerd wordt door de sommige wetenschappers en andere geïnteresseerden.
Daarnaast besteedt Frontier Magazine ook aandacht aan consequenties van nieuwe ontwikkelingen, zowel op maatschappelijk als technologisch vlak.

Lees Frontier Magazine en verleg samen met ons de grenzen van onze kennis.

De onderwerpen welke onder andere in Frontier Magazine gepubliceerd worden zijn :
* vreemde fenomenen en onverklaarde verschijnselen
* alternatieve geschiedenis en archeologie
* oude beschavingen
* politiek en samenzweringstheorieën
* Ruimtevaart
* UFO’s en buitenaardse wezens
* Alternatieve wetenschap en technologische ontwikkeling
* Spiritualiteit en (para)psychologie

Wilt u niets missen over onderwerpen die markante invloeden kunnen hebben op de interpretatie van onze geschiedschrijving en op de invulling van onze toekomstige wereld, wordt dan abonnee!
Zo wordt de wereld van het onpeilbare tweemaandelijks rechtstreeks bij u thuis gebracht.

Nederland:

Los Exemplaar: € 5.95 plus € 3 verzendkosten
Abonnement 1 jaar (6 nummers): € 36.00
Abonnement 2 jaar (12 nummers): € 66.00

Bij abonnement 1 jaar:
5 oude nummers van Frontier Magazine

Bij abonnement 2 jaar:
12 oude nummers van Frontier Magazine

België:
Los Exemplaar: € 5.95 plus € 4 verzendkosten
Abonnement 1 jaar (6 nummers): € 48.00

Europa:
Los Exemplaar: € 5.95 plus € 4 verzendkosten
Abonnement 1 jaar (6 nummers):€ 48.00

Wereld:
Los Exemplaar: € 5.95 plus € 5 verzendkosten
Abonnement 1 jaar (6 nummers): € 55.00

Het abonnement wordt stilzwijgend verlengd, tenzij het schriftelijk wordt opgezegd uiterlijk een maand voor het aflopen van het abonnement. Tevens is Frontier Magazine verkrijgbaar in ruim 800 boekwinkels in Nederland en in Vlaanderen.