CoverFR181

Frontier Magazine 18.1, januari / februari 2012

€ 5,95

Inhoudsopgave:

Mystieke Plekken in Zuid-West Engeland
Engeland, het land bij uitstek als je over mystiek praat. Spookhuizen, steencirkels, natuurgebieden, maar ook de legendes van Koning Arthur en de wereld van de elfen en natuurlijk graancirkels. In dit artikel laten Jan Willem Verkerk en Annemieke Loots een aantal plekken zien die deze betovering weergeven. In hun net verschenen boek staan nog veel meer korte inleidende teksten en veel foto’s. De foto’s nemen je mee naar de intrigerende wereld van Mystiek Zuid West Engeland en doet je wegdromen in die bijzondere wereld.

Er is een Fonds nodig om de economie te herstellen
Econoom Ad Broere doet in zijn boeken een pleidooi voor het herstel en de vernieuwing van de economie. Dit geldt in het bijzonder voor het midden- en kleinbedrijf. Als de tendens van de afgelopen decennia zich nog een paar jaar voortzet, dan is het MKB straks geen factor meer in de Nederlandse economie. En dat is slecht voor de werkgelegenheid en voor innovatieve initiatieven op het gebied van bijvoorbeeld voeding, gezondheidszorg, schone energie, ecologische huizenbouw en nog veel meer.

De Vamachara-Archieven deel 5 B
Binnen het kader van het Vamachara-Archieven-leidmotief van een stuk bewustzijnsverruiming, maar dan anders, zal Adamah in dit dubbeldeel 5 trachten de mysterieuze kernessentie van magie op u over te dragen. Aan de orde komen: Witte en zwarte magie; De complexiteit en tragische glamour van echte zwarte magie; The Secret Magic of the Angels; Terug naar de essentie “Raw Magic” of psychosferische magie; Adonistische djinnmagie; Voodoo: magie als politiek-sociaal verzetsmiddel.

Over de Venus Transit op 6 juni 2012
Op 6 juni 2012 zal de planeet Venus voor de zon langs bewegen, wat een zogenaamde Venus Transit wordt genoemd. In veel culturen wordt deze planetaire gebeurtenis met grote aandacht beschreven. In een van de oudste Maya manuscripten, de Dresden Codex, wordt het begin van de Grote Cyclus in augustus 3114 v. Chr. De ‘Geboorte van Venus’ genoemd. Het jaar 2012 is het einde van deze Grote Cyclus. Vele indianenstammen noemen 2012 ‘Het jaar Nul.’ De Hopi indianen zien deze tijd als de overgang van de vierde naar de vijfde wereld.

Boekbespreking Stone Age Psychedelia
Chris Everard, kenner van geheime genootschappen en oprichter van EnigmaTV, onderzoekt de eerste vormen van religie, en komt in zijn nieuwste boek “Stone Age Psychedelia” tot een voor sommige puriteinen wel heel schokkende conclusie: Elke religie is geboren uit het ritueel nemen van psychoactieve planten.

Op zoek naar de ‘Otherworld’ – deel 1
Al bijna 35 jaar, wordt Wiltshire, Engeland, jaarlijks overspoeld met graancirkels. Ieder jaar zorgen ze voor verrassingen, ieder jaar is anders. Het 2011 graancirkel seizoen in Engeland was doordrenkt met ‘tijdreizen’, en dan vooral achterwaarts. Witte uilen, draken en eenHellehond. Vierkanten, cirkels en de ‘Otherworld’. De antwoorden zijn al gearriveerd, nu de vragen nog.

Flesh and Bones
We doen het in veel opzichten goed als mensheid. Op onze evolutionaire weg komen we steeds verder. We krijgen steeds meer kennis, meer inzicht, meer welvaart, meer zekerheid, een langer leven, meer techniek, comfort en gemak. Dat is prachtig natuurlijk. Of we echter echt verder zijn gekomen, vraagt Lucas Slager zich weleens, zelfs vaak, af. Want waar gaat het leven eigenlijk over?

Moeder Aarde schreit
Een impressie van het net verschenen boek De meester van de eindtijd van Marcel Messing.

De Wetenschap van de Schepping
Wetenschap zonder spiritualiteit is dood en zielloos. De universiteiten hebben ons eeuwenlang misleid met dode, zielloze wetenschap. Spiritualiteit zonder wetenschap is fantasie en ongegrond. De kerken (inclusief New Age) hebben ons eeuwenlang misleid met gefantaseerde, ongegronde spiritualiteit. Heelheidswetenschap is de bezielde wetenschap waarvan gegronde spiritualiteit het kloppende hart vormt. Het eerste hoofdstuk van het Bijbelboek Genesis geeft bijvoorbeeld heel precies de Scheppingsstraal weergeeft. Dit heeft echter niets met geloof te maken, en daarentegen alles met wetenschap.

Stand van Zaken Vrije Energie
In dit artikel treft u de stand van zaken aan over vrije energie projecten die momenteel spelen.

De Mens is een stinkende sok geworden!
Het door de tegenwoordige steedse Homo Sapiens meest verwaarloosde orgaan, de naakte voeten, wordt elke dag weer steeds meer geweld aangedaan, als het ware verkracht! Volgens Dr. Feelgood moeten we een “Feet Liberation Front” oprichten, want ook onze tenen hebben recht op hun bewegingsvrijheid!

Verder praten over bewustzijn
Praten over bewustzijn luidt de titel van het boek waarin Paul Smit en Patrick Kicken vrijuit spreken over de gevolgen van non-dualiteit voor de dagelijkse gang van zaken, ook wel het leven genoemd. Vanuit de wetenschap dat jij en ik een rol spelen, hoe ga je dan om met relaties, emoties, liefde, seks, geld, stress en de dood?

Lichaamspijn medicijn
Suriname heeft een schatrijke kruidentuin. We beginnen ons nu pas te realiseren dat de natuurlijke werkzame stoffen tegen allerlei ziekten en kwalen verder onderzocht moeten worden. Frontier Magazine zal in de komende edities stilstaan bij enkele eenvoudige kruiden uit het Amazone gebied. We beginnen met het zogenaamde “Lichaamspijn Medicijn”.

Zeven stappen naar een nieuwe samenleving
In zeven stappen kunnen we een geheel andere samenleving scheppen! In feite zijn de eerste stappen naar een oplossing relatief eenvoudig, zelfs binnen dit systeem. Het gaat om andere morele en politieke KEUZES maken. De keuze voor de stelling dat geluk, verbondenheid en menselijkheid belangrijker zijn dan geld en dat de economie niet de god, maar de dienaar is van de samenleving.

Jaarvoorspelling 2012
Een algemene jaarsprognose voor de wereld maken is altijd een tricky aangelegenheid omdat het een zeer complexe tak van sport is. Waar je wel goed van op aan kunt in de zin van een algemene teneur is de koers van de Zwarte Maan of Lilith, zoals ze ook wordt genoemd. Zwarte Maan is een rekenkundig punt dat de positie aangeeft waar de Maan het verst van de Aarde afstaat en vanaf de Aarde bezien haar grootste vertraging heeft. Alles wat traag loopt (planeten vanaf Saturnus) kleurt sterk de tijdgeest. Zwarte Maan loopt in 10 maanden door een teken van de Zodiak en maakt middels confrontaties diep bewust van dingen die niet meer kunnen worden uitgesteld.

En Verder…
Colofon
Maya-Astrologie
Grensverleggende producten
Column Philip Coppens
Column Boudewijn Zweerts
Boekenkatern