CoverFR182-HR

Frontier Magazine 18.2, februari 2012 / maart 2012

€ 5,95

Inhoudsopgave:

Op zoek naar de ‘Otherworld’ – deel 2

De ‘Otherworld’ dringt zich steeds nadrukkelijker aan ons op. De wereld waar oorzaak en gevolg door elkaar lopen. De wereld waar het niet zo nauw wordt genomen met de lineaire tijd. Stapelden zich vroeger vragen op, terwijl antwoorden ontbraken. Nu blijken de antwoorden er al te zijn, voordat we nog maar een vraag hebben kunnen stellen. Het Ripple Effect aan het werk!

De Vamachara-Archieven deel 6
In deel 6 van de Vamachara-Archieven komt het volgende aan de orde: Deo Arimanio – Hoe het onderaardse werd gelinkt aan kwaad, De berg, de god, de bergmoeders en het primaire mensdrama, Goden, demonen, aarde en bewustzijn, De stoelendans van god, engel, demon, de Satan van Milton, het Søren Kiergegaard-punt als boobytrap en Dr. Wickland, de Duivelskoorden en het anonieme aidsweesje.

Een doemdagvrij 2012
Er is nogal wat te doen om het jaar 2012. De Maya’s zouden zich duizenden jaren geleden al bezig hebben gehouden met 2012. Honderden boeken zijn er gepubliceerd, duizenden artikelen geplaatst in de meest uiteenlopende tijdschriften, rampenfilms spiegelen ons de vreselijkste gebeurtenissen voor. Wellicht wordt het nu tijd het een en ander te relativeren.

It’s up to you!
We zijn in onze tijd zo naar buiten gericht, gericht op anderen en op wat er mis is, dat we vergeten dat we er zelf ook nog zijn, er zelf ook toe doen, en meer nog: zelf verantwoordelijk zijn voor wat we lezen, wat we horen en hoe we in het leven staan. Zelf verantwoordelijk zijn voor hoe het met ons, de ander en de wereld gaat. Verantwoordelijk voor wie we zijn, voor wie jij dus bent.

De erfenis van de oude Egyptenaren
Tijdens een groepsreis naar Egypte krijgt Tjalf Bloem een aantal inzichten over het oude Egypte en komt tot de conclusie dat men in die tijd over technieken beschikte die wij niet voor mogelijk houden. Wat wij nu als kunstvoorwerpen beschouwen, zijn oorspronkelijk hoogstwaarschijnlijk hoogwaardige technieken. Maar waar kwam dat vandaan?

Het einde van Nederland (deel 1) 
Deze serie artikelen van Jim Beame toont de ontwikkeling van Nederland van een open naar gesloten samenleving; van Nederland als soevereine constitutionele monarchie met relatieve vrijheden, naar een natie waarin een alles controlerend (technocratisch) fascisme steeds duidelijker vormen lijkt aan te nemen. Het is het einde van Nederland zoals we het kenden. In dit deel: de kunstmatige optuiging van een verschrikkelijke vijand.

Geld stinkt niet
Er is zoveel goud op deze planeet voorhanden, wanneer dit eenmaal bekend raakt moet iedere opvatting van schaarste wel verdampen. Een tikkeltje overdreven gesteld mogen we stellen: er is goud ‘als water’. Iedere voorstelling van een economische of financiële crisis berust volstrekt op bedrog. Wimpel deze ‘gouden belofte’ niet te gemakkelijk opzij, hoe ongeloofwaardig zij ook moge klinken.

Tesla Energy Center Amsterdam
In het Tesla Energy Center Amsterdam in Amsterdam wordt gebruik gemaakt van de Tesla Energy Lights wat gebaseerd is op de kennis van Nikola Tesla, die de grondlegger is van de Multi Wave Oscillator, verder ontwikkeld door Lakhovsky, en op de ideeën van Rife. Het apparaat zendt “informatie” naar het energieveld van de cellen van het lichaam via ultrahoge frequenties, elektromagnetisch en fotonisch. Afwijkingen in zieke cellen worden gecorrigeerd waardoor vervolgens het elektromagnetisch veld van het lichaam wordt versterkt.

De winterblues: Tijd voor vitamine D
We zitten weer midden in de winter en de ervaring laat zien dat naarmate deze duurt er meer mensen zijn die in een winterdepressie wegzakken. Wij Nederlanders leven in een matig klimaat met minder zonuren dan aan de evenaar. Ook leven we minder buiten dan 100 jaar geleden. Dit geeft minder opbouw van vitamine D. We gaan naar het werk als het nog donker is en komen ook in het donker weer thuis. Dit houdt in dat we weinig daglicht zien en hierdoor minder vitamine D aanmaken.

De Cacao revolutie
Alle chocolade wordt gemaakt van cacaobonen. Wist u dat cacao geen boon, maar een noot is? Veel mensen weten dit niet. Cacao is een noot met meer bijzondere eigenschappen dan andere noten. Theobroma cacao betekent Cacao, het voedsel van de goden. Wat maakt cacao zo bijzonder?

En Verder…
Colofon
Maya-Astrologie
Gezondheids Producten
Column Philip Coppens
Column Energiezuigers
Boekenkatern