frontier120_Pagina_01

Frontier Magazine 20.3, mei – juni 2014

€ 5,95

Inhoud van Frontier Magazine 20.3

Mandala’s, vensters in de tijd
De witte eenhoorn staat voor kracht, zuivering, wijsheid, vernieuwing en eeuwig leven. Het is het mythische paard met de gedraaide hoorn, dat vooral zijn eigen weg gaat en heeft behalve de eigenschappen van een edel paard met betrekking tot denken en intelligentie, ook de kracht van transformatie. De eenhoorn is a.h.w. een verheven paard, dat poorten opent naar intuïtieve kennis.

De geschiedenis van orgon energie.
Oorspronkelijk is het begrip ‘orgon energie’ ontstaan in de jaren dertig, dankzij de heer Wilhelm Reich, die uit de befaamde ‘Vienna Circle’ afkomstig was, waar Sigmund Freud bijvoorbeeld ook lid van was. Er zijn vele verschillende opvattingen over wat orgon energie nu precies is, maar de meest waarschijnlijke versie is die waarin deze vorm van energie als de anti-entropische biofysische of universele levenskracht wordt omschreven. Orgon wordt gezien als een massaloze, overal aanwezige materie die te vergelijken is met lichtende ether en sterker verbonden is met levende vormloze energie dan met vaste materie.

Diep slapen ondanks de Wi-Fi
Een van de grootste problemen van deze tijd is de relatie stralingvervuiling, stress en slaapproblemen. Gebrek aan een gezonde diepe slaap neemt epidemisch toe. Het massaal stiekem veranderen van Wi-Fi routers in hotspots door grote providers, die nog sterker stralen dan de router al deed, maakt dit probleem er alleen maar erger op. Slaapstoornissen als gevolg van straling zijn met zowel met tachyonen als orgoniet en nu bioniet aan te pakken. Hier bestaan erg veel vragen, misverstanden en valse aannames rond. In dit artikel worden de verschillen tussen tachyon- en orgonenergie uiteengezet en hoe dit uitpakt inzake het ontstoren van leefruimtes en wat de voor en tegens zijn.

Radio Actief
De jongste ster aan het Frontier Radiofirmament
Sinds 3 januari 2014 is Frontier Radio weer een nieuw programma rijker. Het programma heet Radio Actief en wordt gepresenteerd door Hermie Saeijs en Arend Zeevat. Op de vrijdagavonden tussen 22.00 en 24.00 uur wordt het uitgezonden.

We zijn wereldverbeteraars in de dop
Wij weten allemaal dat we leven met een economisch systeem dat op zijn zachtst gezegd niet optimaal functioneert. We vervuilen de Aarde en we putten haar uit. Onze welvaart is bepaald niet eerlijk en rechtvaardig verdeeld. We hebben last van massaproductie en massaconsumptie en een heleboel mensen doen werk waar ze niet echt gelukkig van worden. Deze situatie leidt tot twee mogelijke scenario’s; een doemscenario en een droomscenario. Er is geen tussenweg, maar gelukkig kunnen we zelf kiezen.

Op reis met het sterrenvolk
Inge Teunissen is samen met de Peruaanse tolk Dennis Alejo Mango verantwoordelijke voor een vierdelige boekenserie ‘The Path of The Energetic Mystic’. Hierin komen de Inca-sjamanen uit Peru (paqo’s of priester-genezers) met hun van generatie op generatie overgeleverde wijsheid uitgebreid aan het woord.

Kambô – wondermedicijn uit de Amazone
‘Kambô’, ‘campu’, ‘sapo’, ‘vacino da floresta’. Dit zijn allemaal namen voor de wasachtige afscheiding van een boomkikker, die leeft in het noordwestelijke deel van het Amazone regenwoud. In Columbia en aan de grens van Peru en Brazilië. De wetenschappelijke naam voor deze kikker is ‘Phyllomedusa bicolor’ of ‘grote aap kikker’. Dit medicijn wordt gebruikt tijdens een krachtig reinigingsritueel, dat zowel geestelijk als fysiek is. Tijdens het ritueel word men ontdaan van ‘panema’; dat wat de mens hindert om zichzelf te zijn.

Langgraven in Wiltshire
Steeds vaker wordt Zuid Engeland, en met name Wiltshire, met een bezoek vereerd. Een belangrijk doel voor veel mensen zijn de vele graancirkels die het landschap sieren. Een prachtig fenomeen, maar er is zoveel meer in dit fraaie graafschap te vinden. Wij willen dan ook in enkele artikelen verschillende onderwerpen aansnijden. In dit artikel richten wij ons geheel op een aantal langgraven, sommige bekend, andere totaal onbekend. Al de beschreven langgraven hebben we bezocht en gefotografeerd, soms ook vanuit de lucht, wat vaak indrukwekkend was. Dichtbegroeide langgraven zijn vaak moeilijk te fotograferen en soms is de plek lastig als langgraf te herkennen.

Meerminnen in Enkhuizen
Wie een bezoek brengt aan het oude Zuiderzeestadje Enkhuizen kan met enige opmerkingsgave op gevelstenen afbeeldingen ontdekken van mythische waterwezens, dolfijnen, draken en meerminnen. Op het binnenplein van het Zuiderzeemuseum staat zelfs een heel beeld van een tweestaartige meermin die haar haren kamt. Om de hoek een gevelsteen met een meermin met een spiegel in de hand. Er is ook een gevelsteen met een meermin samen met een centaur, en een met Jonas in de walvis.

Eetbare Wilde Planten
Op 28 februari 2014 verscheen het boek Eetbare Wilde Planten- essentieel voor de ontgifting: supervoeding van eigen bodem, met als subtitel: Over de ontbrekende beschermende voedingsstoffen. In dit boek wordt de baanbrekende ontdekking van de ontbrekende beschermende voedingsstoffen helder uiteengezet.

Orgon producten
Op basis van de ontdekking van de Orgon Energie door Wilhelm Reich zijn er in de loop der tijd een groot aantal producten ontwikkeld die van deze energiegebruik maken. In drie geplaatste artikelen in deze editie van Frontier Magazine is daar melding van gemaakt. Hierbij treft u een kort overzicht aan van nog meer in het oog springende Orgon producten.

De Piratenpartij
Volgens de Piratenpartij is politiek, links en rechts, de afgelopen decennia weinig veranderd. Het gevecht dat gevoerd wordt tussen beide kampen gaat echter ten koste van het vrije en progressieve karakter van Nederland. Bestaande politieke partijen blijven hangen in verouderde ideologie, maar zien niet welke vrijheden er ondertussen opgeheven worden. De Piratenpartij probeert die leemte op te vullen. Dirk Poot is lijsttrekker van de Piratenpartij en legt de standpunten van de partij uit.

Levensenergie is alles
Het begrip ‘levensenergie’ is voor de westers georiënteerde mens helaas al zeer lange tijd onbekend. Dit feit wordt nog eens bevestigd doordat het woord “levensenergie” niet voorkomt in de Nederlandse woordenboeken en encyclopedieën. Terwijl aanhangers van de grote religies het begrip levensenergie wel degelijk kennen. Het staat namelijk al voor duizenden jaren vermeld in de Hindoeïstische scheppingsverhalen van de Mahabharata, en zowel in de Bijbel als in de Koran. Daarbij is het ook nog eens onder veel verschillende namen bekend bij de Aziatische samenlevingen. Alles bij elkaar genomen weet meer dan de helft van de wereldbevolking wat levensenergie is.

Vaste Rubrieken
Column Johan Oldenkamp
Column Steven de Bruijn

En Verder…
Colofon
Agnes mandala’s
Column Steven de Bruijn
Column Anthony Migchels
Gezondheidsproducten
Boekenkatern