Frontier Magazine 223

Frontier Magazine 22.03 mei – juni 2016

€ 5,95

Inhoudsopgave:

Ziekte als signaal van genezing
Manipulerende medicijnfabrikanten, pillenmaffia, medicijndoden. Het zijn begrippen die steeds vaker en indringender in de media opduiken. Een duidelijk verweer tegen de misleidende en inhalige praktijken van de medische industrie, komt van oncoloog dr. Ryke Hamer. Na jarenlang nauwgezet onderzoek komt hij tot de conclusie dat symptomen geen signalen van ziekte zijn, maar juist een teken van herstel. Zijn visie op ziekte en gezondheid staat daarmee lijnrecht tegenover die van de reguliere geneeskunde. Ziekte dus als een signaal van genezing! Een bewering die enige toelichting vraagt.

Stand van zaken E-CAT
In de E-Cat (Energy Catalyzer) van de Italiaanse uitvinder Andrea Rossi vindt z.g. koude kernfusie plaats met als ‘brandstof’ kleine hoeveelheden nikkelpoeder en waterstof met als katalysatorstof lithium om een veilige en schone vorm van warmte-energie te produceren. Deze vorm van nucleaire fusie heeft dus geen radioactieve materialen nodig, produceert geen radioactief afval en stoot geen vervuilende stoffen in het milieu uit. De lage prijs en diverse andere voordelen kunnen ervoor zorgen dat dit de zo gewenste oplossing voor de energiecrisis is en wellicht ook voor de huidige economische crisis.

Europese Lente: volksopstand #Nuitdebout
Het kenmerk van deze beweging is dat deze volstrekt ongeorganiseerd is begonnen, de mensen met name in Parijs besloten die avond van de 31e maart gewoon op te blijven, wat Nuitdebout betekent. Daarnaast zijn ze volledig geweldloos. Zij komen echter niet alleen in de Franse hoofdstad op La Place de la Republique bij elkaar, maar in tal van grote Europese steden. Hun manier van demonstreren is vooral door massaal bij elkaar te komen en te discussiëren over de toekomst en het huidige beleid van bezuinigen samen met de corruptie aan de kaak te stellen. Zij geven de burger weer moed en inspiratie. De weg van afbraak van de samenleving door de huidige politieke klasse is niet onaantastbaar, verandering is mogelijk.

Het orgaan “Koendabuffer” en Aartsengel “Loeisos”
In zijn trilogie “Beëlzeboebs verhalen aan zijn kleinzoon” vertelt Gurdjieff op een objectieve en onpartijdige manier over de ontstaansgeschiedenis van de mensen en de reden van het bestaan van de Mensheid. Hij noemt de Mens een 3 cerebraal wezen, gezegend met 3 centra: Lichaam , Ziel en Geest. Dit transformatiewezen kan doen, voelen en denken. Elk harmonisch mens doet, wat hij voelt en denkt; voelt wat hij doet en denkt; denkt wat hij voelt en doet. Dit blijkt in de menselijke werkelijkheid niet zo eenvoudig uit te voeren!

Genezen zonder medicijnen
Genezen zonder medicijnen, het kan! Dat wordt maar al te duidelijk tijdens de workshop Heartconnection/Levensblauwdruk van Marjolein van der Meulen. Ze begint de workshop met: ”Je leeft de patronen van je ouders en je voorouders”. Als er zich in je familie gebeurtenissen hebben voorgedaan die niet goed zijn verwerkt, wreekt zich dat in latere generaties. Dat kan door middel van psychische of lichamelijke klachten, maar ook kunnen deze geschiedenissen uitwerken op materieel of emotioneel vlak. Zolang je je niet bewust bent van die levensblauwdruk, leef je dat patroon. Naarmate de workshop vordert, zal blijken dat wanneer je je bewust bent van deze familiepatronen, de symptomen daarvan oplossen.”

ANKH : Sleutel tot Leven
De Ankh, ook wel ‘Key of Life’ of ‘Sleutel tot Leven’ genoemd, is een van de bekendste symbolen uit het oude Egypte. Het is het symbool voor het eeuwige leven, of de levensvonk die al het leven mogelijk maakt. De oude Egyptenaren noemden de Ankh ook wel ‘het leven zelf’ en zagen de Ankh als de uitdrukking van de immense liefde tussen Isis en Osiris. In dit artikel gaat Richard Hoofs in op de achtergronden van het energetisch gebruik van de Ankh in het oude Egypte. Ook zal hij enkele actuele mogelijkheden bespreken tot healing en bescherming via de immense krachten van de ‘Sleutel tot Leven’.

Impact koolhydraten op ons brein
In dit artikel vertelt neuroloog dr. Perlmutter waarom tarwe, koolhydraten en suiker zo’n negatieve impact hebben op ons brein. Deze voeding leidt volgens hem tot ontstekingen, een verminderde cognitie en uiteindelijk tot dementie en Alzheimer. Volgens hem zijn suiker, koolhydraten en tarwe de stille moordenaars van het brein.

Denken gericht op liefde is zó krachtig
Bij leven op prana ofwel universele levensenergie gaat het verrassend genoeg niet om eten of niet-eten volgens Ganga Hoogendoorn. “Wij mensen hebben gedachtepatronen die driedimensionaal zijn – aarde gebonden beelden door onszelf gecreëerd. Het transformatieve pranaproces trekt daar een streep doorheen en maakt het mogelijk dingen te zien en te voelen die je nooit eerder hebt durven dromen of denken.”

Land van Onsterfelijkheid in het Rijksmuseum van Oudheden.
Vorig jaar sloot het Rijksmuseum van Oudheden in Leiden zijn deuren om het interieur grondig te verbouwen en up-to-date te maken voor de komende jaren waarin het zijn 200-jarig bestaan zal vieren en waarin het klaar zal zijn voor grote reizende tentoonstellingen die er tot nu toe niet gehuisvest konden worden. Om ruimte te creëren tijdens de verbouwing is een groot deel van de vaste collectie elders in de wereld te zien. 1 april j.l. opende in één van de compleet vernieuwde zalen, die de gehele bovenverdieping beslaat, 3 nieuwe exposities waaronder die van Egypte, land van onsterfelijkheid.

Detoxen – een voorbijgaande hype?
Zijn wij ons ervan bewust geworden dat een detox op zijn tijd geen overbodige luxe is? Een detox-kuur is zeker niet alleen een hype van de laatste tien jaar. Een detox-kuur is een methode die al eeuwenlang in diverse culturen en religies wordt toegepast, alleen de naam is veranderd. Vroeger (en in godsdienstige kringen nog steeds) spraken we van een vastenperiode of vastenkuur en nu spreken we van een detox (letterlijk: ontgiften).

Democratie – de afwezige god
De Franse president Hollande pleitte onlangs voor een Europese regering. Er is sprake van een monetaire unie maar niet van een politieke unie – volgens hem voert dat tot een mismatch. Het was de Franse politicus Alexis de Tocqueville die bijna twee eeuwen geleden voorspelde dat democratieën leiden tot verkiezingsbeloften die vervolgens uitmonden in onverantwoordelijke staatsuitgaven. Zo belandden we in een cultuur waar inspraak, medezeggenschap, participatie en ‘luisteren naar de burger’ alsmaar wordt benadrukt, terwijl de politiek in de greep is van monetair beleid en fiscale instituties. Die zijn voor de burger nauwelijks nog te volgen – laat staan te controleren. Is onze democratie daarmee in verval?

Op bezoek in Nederland
De komende maanden wordt Nederland voor het eerst bezocht door 2 bijzondere sprekers: Montauk overlevende Stewart A. Swerdlow en Chiropractor en onderzoeker dr. Joe Dispenza.

Het bedrog van Rome” op Tournee
Ruim drie maanden na het verschijnen van het boek ‘Het bedrog van Rome’, staat de auteur Maurits Prins stil bij alles wat het verschijnen van zijn boek heeft losgemaakt en teweeggebracht. Zijn boek is door mensen die het kochten en gelezen hebben omarmd en het heeft inmiddels al de nodige discussie op gang gebracht.