FM224 001 COVER_v3

Frontier Magazine 22.04 juli – augustus 2016

€ 5,95

Inhoudsopgave:

Op bezoek in het land van de donderdraak
Eind 2015 bracht een Bhutaanse Rinpoche tijdens zijn Europese rondreis een bezoek aan Nederland. In Frontier Magazine verscheen hierover in de maart/april 2016 editie een artikel. Na afloop van zijn rondreis heeft Zijne Hoogheid Tsugla Lopen Samten Dorji Rinpoche een aantal mensen, die hij in Europa heeft leren kennen, uitgenodigd hem in Bhutan te komen bezoeken. Dit bezoek aan Bhutan vond plaats in februari 2016. In dit artikel wordt aandacht besteed aan dit bijzondere land en de mogelijke inspiratie die het kan bieden.

Het Amazonemedicijn
Wat doe je als je als kenner van het sjamanisme en natuurgeneeswijzen uit de Amazone ernstig ziek wordt? Pas je toe wat je weet en aan anderen leert, of kies je toch voor het reguliere medische circuit? Alberto Villoldo stond voor de keuze en werd een ander mens toen hij voor de sjamanistische weg koos. Tijdens zijn genezingsproces creëerde hij het Amazonemedicijn, een medicijn enerzijds gebaseerd op oeroude sjamanistische geneesmethoden, anderzijds op de nieuwste inzichten uit de neurowetenschap.

Neonicotinoïden en bijensterfte
Toxicoloog  Henk Tennekes heeft aangetoond dat neonicotinoïden (landbouwgif) bijensterfte veroorzaken en ook zeer schadelijk zijn voor vogels. Als klokkenluider moest hij dat bekopen met het verlies van zijn inkomsten. Wat doen de overheden met deze kennis?

De donkere nacht van de ziel; CAFE NOIR
Spiritualiteit en suïcidaliteit zijn volledig tegengesteld aan elkaar. De een is gericht op zingeving en op de wil en wens om voluit te leven, bij de ander ontbreekt het besef van de zin van het leven juist volledig en is er een wil en wens om te sterven. Toch liggen deze tegengestelde polariteiten dichter bij elkaar dan je op het eerste gezicht zou zeggen en zijn ze nauw met elkaar verbonden. Jezelf bezig houden met spiritualiteit is niet geheel ongevaarlijk. Er zijn vele valkuilen en vlucht- en dwaalwegen. Het is geen eenvoudige weg en het is moeilijk om de juiste maat te houden.

Supermens Tesla; De ontwikkeling van de Wardencliff toren
We kunnen Tesla gerust de grondlegger van onze moderne tijd noemen. Hij was een visionair die zijn tijd mijlenver vooruit was; een briljant genie die feitelijk verantwoordelijk is voor het grootste deel van onze huidige technologie. In zijn nagelaten patenten en notities geeft hij blijk van een ongekend en ongeëvenaard groot inzicht in de werkingen van het Universum. In het binnenkort te verschijnen boek “Supermens Nikola Tesla” komt dat duidelijk naar voren. In dit artikel wordt stilgestaan bij de bouw van de zogenaamde Wardencliff toren waarmee Tesla plannen wilde realiseren die zijn tijd ver vooruit waren, zoals wereldwijde energiedistributie en radio-uitzendingen.

Op zoek naar je eigen waarheid
Op zoek zijn naar je eigen waarheid is in deze tijd belangrijker dan ooit, omdat de kans bestaat dat we anders worden overmeesterd door een synthetische realiteit en het dan nauwelijks nog mogelijk is om terug bij onszelf te komen. Die synthetische realiteit is zo gewiekst en sluw dat de meeste mensen zich hier nauwelijks of niet bewust van zijn. Wat je hier gaat lezen is mijn waarheid, die niet direct de jouwe hoeft te zijn – wat het voor mij echter niet minder waar maakt. Het is heel belangrijk dat je zelf op onderzoek uitgaat en niet langer klakkeloos alles overneemt wat ons via het schoolsysteem, religie, big farma of de media wordt voorgeschoteld. Kennis is macht, de macht van de synthetische realiteit zit namelijk in onze onwetendheid en deze onwetendheid leidt naar slavernij.

T A N F A N A; De Twentse godin van de Onderwereld
Twente is rijk aan folklore en lokale gebruiken, waarvan sommige naar onze Keltische of Germaanse voorouders zijn te herleiden. Met name het gebied rondom de Tankenberg, tussen Oldenzaal en De Lutte, kent vele sagen en legenden. Zij gaan over het bestaan van de Hellehond, onverklaarbare Spooklichten, de Witte Wieven, de godin Tanfana en haar assistenten: de feeën en kabouters.

Is onze volgende oorlog tegen suiker?
Suiker is overal. Je kunt het zo gek niet bedenken of je komt in bewerkte levensmiddelen suiker of suikervervangers tegen. Loop je een supermarkt in en je roept: ‘suiker!’ dan valt spontaan 80 procent van alle producten uit de schappen. Vervelend genoeg zit onze voorkeur voor zoet in ons DNA gebakken. Nederlanders eten omgerekend gemiddeld 25 klontjes suiker per dag. Misschien tijd voor een herbezinning?

Tunnelvisies door nieuwe media zijn niets nieuws
De nieuwe media brengt een soort segregatie teweeg. Het verzamelen van nieuws gaat op sociale media via algoritmes. Als je een bericht ‘leuk vindt’, dan krijg je steeds meer suggesties in je nieuwsfeed om ook andere dingen leuk te vinden die daar direct verband mee houden. Zo krijg je ook vrienden die grofweg dezelfde gedachten hebben. Dit heeft gevolgen voor journalistiek.

De Mystiek van de Rollright Stones
Archeologie, magie en mystiek zijn nauw verbonden in Engeland en we denken dan al snel aan de steencirkels  van Stonehenge of Avebury. In heel Engeland, Schotland en Wales zijn veel meer steencirkels te vinden, de meeste zijn echter minder bekend bij het publiek. Een complex dat wel wat bekender is zijn de Rollright Stones. Vaak denkt men dat hiermee de steencirkel wordt bedoeld, maar dit is een overkoepelende naam voor drie monumenten die vlakbij elkaar liggen: de King’s Men steencirkel, de King Stone en de Whispering Knights.