HLOI

Het leven der oude Inca’s – Garcilosa de la Vega

€ 22,00

Zijnde de Koninklijke Aantekeningen aangaande de oorsprong der Inca’s,
die koningen waren over Peru, hun afgodendienst, wetten en staatsvormen,
in vrede en in oorlog, hun samenleving en veroveringen, met alles wat er
in hun Rijk en hun staatsverband voorgevallen is voordat de Spanjaarden
aldaar aangekomen zijn.

Geschreven door De Inca Garcilaso de la Vega. Inboorling van Cozco en
kapitein in dienst van Zijne Majesteit. Vanuit het oude Spaans bewerkt
door Mr. W. J. VAN BALEN

Paperback
292 pagina’s
Prijs: € 22,00
Code: HLOI