666875091

Integrale Psychologie – Ken Wilber

€ 32,90

ntegrale psychologie wil elk legitiem aspect van menselijk bewustzijn en alle denkbeelden daarover onder één dak brengen. Het boek is een van de eerste op dit terrein waarin een werkelijke integratie wordt geboden van bewustzijn, psychologie en therapie. Het put uit honderden bronnen – oost en West, oud en modern. Wilber schept een psychologisch model dat verschillende ontwikkelingsgolven, ntwikkelingsstromen, bewustzijnstoestanden en het zelf omvat en hij volgt op de voet de weg van elk van deze elementen van onderbewust tot zelfbewust naar super(boven)bewust. Het boek bevat ook een overzicht van meer dan honderd psychologische en spirituele scholingswegen zoals kabbala, vedanta, Plotinus, Teresa van Avila, Aurobindo, theosofie en van moderne denkers zoals Jean Piaget, Erik Erikson, jane Loevinger, Lawrence Kohlberg, Carol Gilligan, Erich Neumann en Jean Gebser.

Het bevat een synthese van de premoderne, moderne en postmoderne denken en is te beschouwen als één van Wilbers meest ambitieuze psychologische ‘systemen’heden ten dage.

Paperback
Code: INTG
322 pagina’s
Prijs: €32,90